Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, Økonomi

Stella Nova tilbage til røde tal på bundlinjen: Egenkapital mere end halveret

Til trods for et par år i bedring blev 2019 endnu et underskudsår for Stella Nova, hvis nye årsregnskab er påvirket af investeringer i både ny strategi og designprofil – samt brandets første butik. Tiltag, der dog forventes til at bringe vækst i indeværende år.
Til trods for et par år i bedring blev 2019 endnu et underskudsår for Stella Nova, hvis nye årsregnskab er påvirket af investeringer i både ny strategi og designprofil – samt brandets første butik. Tiltag, der dog forventes til at bringe vækst i indeværende år.

Da Stella Nova sidste år fremlagde årsregnskabet for 2018, vidnede det om en virksomhed i bedring efter flere år med underskud og gæld. Både top- og bundlinje var vækstet, ligesom virksomhedens egenkapital var tilbage i plus. Men nu hvor endnu et år er gået, tyder det på, at de hårde år endnu ikke er bag dem.

I Stella Novas regnskab for perioden 1. januar til 31. december sidste år, som blev fremlagt i går, ses det, at de økonomiske udfordringer vendte tilbage i 2019. Bruttofortjenesten er faldet til lige under 3 millioner kroner mod 4,5 millioner i 2018. Årets resultat ender i minus med et underskud på 2,7 millioner kroner mod et overskud på 555.000 året før. Resultater, som ledelsen – der siden marts i år har bestået af både direktør Lili Denta og nu administrerende direktør Chris Beierholm – betegner som “ikke tilfredsstillende.”

“Årets resultat er væsentligt påvirket af en række tiltag, der på længere sigt er nødvendige for selskabet økonomiske udvikling,” skrives der i ledelsesberetningen, hvor der også angives, at  resultatet efter skat er påvirket af årets regulering af udskudt skat. På samme måde er resultaterne påvirket af Stella Novas første selvstændige butik, der åbnede for nu lige knap to år siden på Gammel Mønt i København. En butik, der “efter forventningen ikke bliver overskudsgivende de første par år.”

En redefineret strategi begynder at bære frugt

Generelt er regnskabet farvet af et år, der har budt på flere nye og investeringstunge ændringer i Stella Nova:

“I 2019 konkluderede ledelsen, at selskabets vækst var stagnerende, og at strategien skulle redefineres,” skriver brandet videre og fortæller, at de derfor igangsatte et omfattende analysearbejde, som resulterede i en større omlægning af designprofilen. Noget, der siden også førte til en ændring i kundeprofiler samt et forventet tab af eksisterende kunder og omsætning. Men, skriver Stella Nova videre:

“Ledelsen har i det efterfølgende regnskabsår konstateret, at disse tiltag har medført en vækst på både det danske marked samt på de udenlandske markeder. Den nye strategi har medført investering i egen in-house webshop, herunder er salgsteamet blevet optimeret til vækst, og der er åbnet op for nye markeder med tilpasning af vores netværk af eksisterende og nye agenter i forhold til den opdaterede vækststrategi.”

Egenkapital er mere end halveret – men forventes reetableret

I det nye regnskab står det dog også klart, at Stella Nova igen er ramt på sin egenkapital – en egenkapital, der er mere end halveret siden sidste år. Hvor egenkapitalen i 2018 endte på 168.000 kroner faldt den i 2019 til minus 2,5 millioner. Men med en kombination af positive forventninger til fremtiden samt en opbakning fra moderselskabet tegner sig alligevel lysere tider forude:

“Ledelsen forventer at reetablere den tabte kapital gennem positiv drift i de kommende år. Ledelsen har i den forbindelse modtaget støtteerklæring fra moderselskabet Holdingselskabet II af 1. november 2007 ApS, hvorfor årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje,” skriver ledelsen, der har samme positive blik på indeværende år til trods for Covid-19:

“Corona-krisen har i 2020 ramt Stella Nova hårdt, akkurat som mange andre virksomheder i modeindustrien. Til trods for dette tror ledelsen fuldt og fast på fremtiden for Stella Nova, og det er planen at reetablere egenkapitalen i efteråret 2020.”