Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, Indland, Økonomi

Nye regnskaber: Change sætter rekord, Bestseller styrker wholesale, og Soya Concept øjner den halve milliard

Det går stadig både op og ned i modebranchen. Det understreger en række nye årsregnskaber, der dog tegner et billede af et overtal af virksomheder med god vækst.
Det går stadig både op og ned i modebranchen. Det understreger en række nye årsregnskaber, der dog tegner et billede af et overtal af virksomheder med god vækst.

Stor tilfredshed hos Markberg ApS

Hos den danske taskevirksomhed Markberg ApS er det med stor tilfredshed, at årsregnskabet for perioden 01. juli 2018 til 30. juni 2019 bliver fremlagt. Her står det nemlig klart, at det forgangne år har været præget af god vækst og fremgang. Bruttofortjenesten er vokset til 9,7 millioner kroner mod sidste års 7,7 millioner. Årets resultat viser et overskud på bundlinjen på 3,1 millioner kroner, hvilket er vækstet fra de 2,8, der stod på bundlinjen i 2017/18. Også egenkapitalen er vokset og ender på i alt 10,9 millioner kroner mode de knap 8 millioner sidste år. Ifølge Rune Klemmensen, der har stiftet Markberg med sin kæreste Mette Astrup, skyldes de gode resultater både et opadgående online- og eksportsalg:

“Dette regnskabsår er vi igen planmæssigt vækstet på alle områder – hvilket er meget tilfredsstillende. Særligt er vores eksportsalg steget betydeligt, og netop dét er den største årsag til væksten. Vi har igen store forventninger til næste regnskabsår, hvor vi blandt andet kommer til at entrere på helt nye markeder,” udtaler han i en pressemeddelelse.

Bestseller A/S præsenterer øget omsætning, men lavere bundlinje

Også Bestseller A/S har løftet sløret for deres nyeste årsresultater. Og her ses det, at den danske modekoncern har formået at øge sin omsætning med syv procent til 26,2 milliarder kroner fra 23,9 milliarder året før. Ser man på årets resultat, er denne dog faldet en smule med tre procent. Hvor den i 2017/18 var på 2,9 milliarder kroner ender den nu på 2,8 milliarder kroner. Ifølge Bestseller-ejer og CEO Anders Holch Povlsen, er det særligt engrossalget, der har drevet den positive udvikling på omsætningsfronten:

“Vores tilgang til at skabe tætte partnerskaber med vores wholesale-kunder har betalt sig på et marked, der er påvirket af forandringer og nye realiteter,” udtaler han i en pressemeddelelse og uddyber overfor Finans, hvorfor han trods mindre tilbagegang i det endelige resultat, stadig er godt tilfreds med årets udvikling.

“Jeg er normalt ikke som type glad for tilbagegang. Tværtimod. Men jeg er glad for dette år, da det er et særdeles fornuftigt resultat. Det var ikke givet ved indgangen til regnskabsåret, at vi kunne lande der. Modebranchen er udfordret.”

Soya Concept A/S nærmer sig en milepæl

Hos Soya Concept er der også gode tider at spore. I koncernens årsrapport for 2018/19 står det klart, at de på omsætningsfronten nu kan øjne den halve milliard i horisonten. Deres nettoomsætning ender nemlig på 498 millioner kroner mod de knap 495 millioner, de realiserede året før. Bruttofortjenesten er dog uforandret og lander, ligesom året før, på 110 millioner kroner. Årets resultat ender på 75,7 millioner kroner mod sidste års 79,5 millioner, og er derfor gået en anelse tilbage. Noget, der ifølge virksomheden selv, blandt andet skyldes investeringer i det digitale:

“Årets resultater har levet op til det budgetterede og forventede, hvorfor de betragtes som tilfredsstillende, også henset til at der har været afholdt opstartsomkostninger i forbindelse med etablering af websshop,” lyder det i ledelsesberetningen fra Soya Concept, der også sidste år havde en mindre tilbagegang i årets resultat på grund af opstartsomkostninger i forbindelse med etablering af deres nye brand, Leveté Room. De afslutter med en kommentar om udsigten for dette regnskabsår:

“Resultatet for det kommende år forventes på niveau med indeværende år.”

Shoe The Bear taber sin egenkapital

Vi bliver hos Soya Concept, der i starten af 2018 opkøbte skomærket Shoe The Bear. Og her fortsætter udfordringerne, som allerede sidste år fremgik af brandets regnskab, hvor de kom ud af perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2018 med et underskud på mere end 6 millioner kroner. I deres nye regnskab – der dog skal bemærkes kun gælder for et helt år – er bruttofortjenesten vokset til 6,5 millioner kroner mod -2.241.505 kroner året før. Årets resultat er dog stadig i minus, denne gang med -4.346.407 kroner mod -6.715.087 kroner i sidste regnskabsår. Værst ser det dog ud, hvis man kigger på egenkapitalen, der nu er i underskud med 802.243 kroner, mod et plus på 3,5 millioner ved sidste resultatfremlæggelse.

“Selskabet har i året tabt sin egenkapital. Selskabets egenkapital forventes retableret ved egen indtjening. Selskabet har modtaget tilsagn fra moderselskabet om understøttelse og tilstrækkelig likviditet til at gennemføre aktiviteterne i det kommende regnskabsår. Årsregnskabet er således aflagt med fortsat drift for øje,” skriver Shoe The Bear i regnskabets ledelsesberetning om udviklingen og fremtidsudsigterne.

Mindre tilbagegang hos Designers Remix A/S

Ser man mod Designers Remix står det dog knap så galt til, selvom der også her er tegn på udfordringer. I virksomhedens nyligt offentliggjorte regnskab for 2018/19 er der nemlig mindre tilbagegang i både bruttofortjeneste og bundlinje. Førstnævnte lander på 11,6 millioner kroner mod 19,6 millioner året før. Årets resultat viser et overskud på 399.451 kroner, hvilket er faldet fra de 4 millioner, der var at finde i sidste regnskabsår. Det har også sat sit præg på egenkapitalen, der nu er på 12,8 millioner kroner fra 20,4 millioner i 2017/18. Designers Remix og direktør Niels Eskildsen har ikke uddybet på årets udvikling i regnskabets ledelsesberetning.

Rekordhøj omsætningsfremgang hos Change of Scandinavia A/S

Hos Change of Scandinavia A/S har det forgangne år derimod været et rekordgodt år. I virksomhedens årsregnskab for 2018/19 er deres omsætning vokset med 16 procent til 490 millioner kroner mod 421,7 millioner året før. Bruttofortjenesten ender på 265,1 millioner kroner mod 225,1 i sidste regnskabsår. Ser man på resultatet efter skat, er dette også vokset betydeligt. Det lander på 24,4 millioner kroner, steget fra 8 millioner i 2017/18.

“Omsætningsfremgangen sker på baggrund af vækst i butikker, som har været åbne i mere end et år, åbning af nye butikker, e-handel samt overtagelse af franchise butikker i Norge,” skriver virksomheden med administrerende direktør Claus Walther Jensen i spidsen i en pressemeddelelse og gør det klart, at indeværende år også står til at blive et godt et af slagsen for Change of Scandinavia:

“Koncernen planlægger at etablere 25 nye butikker i regnskabsåret 2019/2020 i primært Tyskland, Canada, Sverige og Polen.”

Vækst hos Norse Projects ApS

Hos Norse Projects ApS, der blev stiftet tilbage i 1996, er der også for nyligt blevet fremlagt nye resultater. I virksomhedens årsregnskab, der dækker perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019, ses det, at bruttofortjenesten er steget til 21,4 millioner kroner fra 16,7 millioner i sidste regnskabsår. Lignende positive udvikling ses på årets resultat. Her har Norse Projects ApS og CEO Tobia Sloth skabt et overskud på 5,7 millioner kroner, der, set i sammenligningen med de 1,5 millioner, som stod på bundlinjen i 2017/18, tyder på en virksomhed i opadgående vækst. Også egenkapitalen følger med og er vokset fra lige over 19 millioner kroner sidste år til nu at løbe op på 24,8 millioner.

Stabilitet hos Offspring A/S

Hos virksomheden Offspring A/S, der driver børnetøjsbrandet Wheat, er der også blevet fremlagt årsrapport for 2018/19. En årsrapport, der tyder på et stabilt år rent økonomisk. Virksomhedens bruttofortjeneste lander på 18,5 millioner kroner, hvilket er en smule over de 18,4 millioner året før. Også årets resultat går i den rigtige retning med en stigning fra 1,77 millioner kroner i 2017/18 til 1,84 millioner i 2018/19. Ser man på egenkapitalen har denne også fået et skud op og viser nu 15,2 millioner kroner, modsat sidste års 13,8 millioner. Og det er da også resultater, som ledelsen anser for tilfredsstillende, som de skriver i regnskabets ledelsesberetning.