Libertine-Libertine har haft et par hårde år med stigende økonomisk underskud. Men det ser nu ud til at være vendt. Det fremgår af brandets årsregnskab for perioden 1. januar til 31. december 2018, der netop er blevet fremlagt i dag.

Heri ses det, at bruttofortjenesten er steget fra 2,5 millioner kroner i 2017 til 4,3 millioner kroner i 2018. Også bundlinjen er i vækst og er vokset fra minus 1,9 millioner kroner til nu at være i plus med 1,1 millioner. Ifølge brandet selv, skyldes den positive fremgang, at der i perioden er blevet sat fuldt fokus på at få deres finansielle situation tilbage på rette spor.

“Selskabets ledelse har i året arbejdet hårdt på at få vendt den negative udvikling fra regnskabet 2017 og har fokuseret på driftsoptimering og administrative besparelser. Dette arbejde har båret frugt, og selskabets egenkapital per 31. december 2018 er igen positiv,” skriver Libertine-Libertine i regnskabets ledelsesberetning, hvor det også fremgår, at selskabets ledelse er “meget tilfredse med den økonomiske udvikling.”

Tilbage i juni 2018, da årsregnskabet for 2017 så dagens lys, var det derimod en knap så glad ledelse, der dog allerede dengang udtrykte forventning om at få bugt med de røde tal i 2018:

“Som følge af årets underskud er selskabskapitalen tabt. Ledelsen har i 2018 iværksat en række tiltag for at retablere selskabskapitalen, herunder nye samarbejdspartnere samt flytning til nye lokaler. Ledelsen forventer, at retablere selskabskapitalen via fremtidige driftsoverskud,” skrev de dengang.  

LÆS OGSÅ:

Dansk modekoncern i eksplosiv vækst