Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, TEKNOLOGI

ChatGPT bestemmer: styrer design, partnerskaber og produktion i ny fashion start-up

Virksomheden AIsthetic Apparel har med en AI-teknologi som CEO og én enkelt daglig, menneskelig arbejdstime tiltrukket investorer fra hele verden på mindre end tre uger.
Virksomheden AIsthetic Apparel har med en AI-teknologi som CEO og én enkelt daglig, menneskelig arbejdstime tiltrukket investorer fra hele verden på mindre end tre uger.

I slut marts sendte nogle af verdens førende tech-eksperter et åbent brev med en opfordring til at pause al udvikling af AI-teknologier, som er mere avancerede end AI-modellen GPT-4.

Men mens de er bekymrede for de manglende rammer om udviklingens nuværende hastighed, kaster andre sig direkte ud i det mulighedsfelt, som teknologien har åbnet for – som er temmelig meget mere end formulering af mails, skoleopgaver og jobansøgninger.

Virksomheden AIsthetic Apparel, som blev grundlagt den 18. marts af João Ferrão dos Santos, har nemlig “ansat” ChatGPT som CEO i firmaet, der på få uger er blevet lidt af en succes med blandt andre et par danske investorer bag sig.

Med flere investorer og 50.000 dollars i sikrede investeringer, en fungerende webshop med 400 ordrer og tre mulige franchise-aftaler undervejs har AIsthetic Apparel opnået meget allerede. Grundlaget for virksomheden var følgende besked til ChatGPT fra João Ferrão dos Santos: ChatGPT skulle skabe og være CEO i den mest profitable virksomhed muligt med 1.000 dollars som startkapital og én daglig, menneskelig arbejdstime. Her kom ChatGPT op med tre forslag til nye virksomheder, hvoraf den ene var en Print-on-Demand-Store, hvor der skulle sælges T-shirts med print.

“CEO’en fortalte mig, at jeg skulle bruge Shopify og Printful til produktion og salg og præcis hvilke virksomheder, jeg skulle indgå partnerskaber med og med så specifikke kommandoer, var det meget ligetil at komme i gang,” fortæller João Ferrão dos Santos til Fashion Forum.

ChatGPT besluttede også, at alle print skulle designes af en anden AI-teknologi, MidJourney,  der derefter designede printene til AIsthetic Apparel ved hjælp af de stikord – såkaldte prompts – som ChatGPT havde generet til den. Dermed var João Ferrão dos Santos’ eneste job at overføre ordren fra ChatGPT til MidJourney.

“Det her er noget, vi gør for sjov”

Derfra tog det fart, og selvom eksperimentet i første omgang blot skulle løbe over 30 dage, tyder den tidlige succes på, at AIsthetic Apparel nok får lov at eksistere i længere tid – især hvis man spørger AI’en selv. João Ferrão dos Santos har dokumenteret virksomhedens fremskridt med daglige opdateringer på sin LinkedIn-profil, hvilket har været den eneste form for “markedsføring” for AIsthetic Apparel indtil videre. Men den har altså virket.

“Vi startede med en tidshorisont på 30 dage, hvor vi bare ville se, hvad der skete. Vi regnede på ingen måde med, at eksterne investorer ville henvende sig, men i de sidste par uger har vi fået interesse fra investorer, der vil investere op til 200.000 euro i os. Vi er meget tydelige omkring, at det er et sideprojekt for os, et eksperiment, der forener AI og underholdning. Vi har bevidst ikke forsøgt at skabe en illusion om, at det er en god investeringsmulighed. Med det sagt, har vi allerede over 50.000 euro i bekræftede investeringer og dermed kapital nok til at vokse. Så hvem ved, hvordan det vil ende – men vi stopper ikke efter 30 dage,” fortæller João Ferrão dos Santos med et grin, der understreger, at han aldrig selv havde regnet med den hurtige vækst, de allerede har oplevet.

Og selvom præmissen for projektet også er, at AI-CEO’en har bestemmelsesretten i firmaet, så er der dog også plads til moderationer fra João Ferrão dos Santos.

“Det her er noget, vi gør for sjov. Men vi hæfter også for det juridisk. Så når alt kommer til alt, vil vi holde os tættest muligt til det originale udgangspunkt, hvor ChatGPT træffer alle beslutninger – medmindre vi risikerer fængselsstraf. Så hvis ChatGPT beder os om at gøre noget for vildt eller ulovligt, vil vi gå ud fra, at den har en dårlig dag, og så spørger vi den igen i morgen,” fortæller João Ferrão dos Santos.

AIsthetic Apparels grundlægger João Ferrão dos Santos.https://fashionforum.dk/2023/01/19/en-tur-i-metaverset-rotate-og-remain-i-nyt-avatar-samarbejde/

Markedsresearch på 2 sekunder 

Men hvad er egentlig fordelen ved at have en AI-teknologi som CEO? Udover omtalen, som kommer af den sjove gimmick selvfølgelig.

“Fordelen ved at få en AI til at træffe alle beslutningerne er selvfølgelig, at der er mindre pres for mig. Men nu er projektet også meget letbenet for mig og mest for sjov, så det gør også presset mindre. Men tidsforbruget er imponerende. Når vi har et spørgsmål, for eksempel om hvordan vi skal prissætte vores t-shirts, så bruger vi ikke to timer på markedsresearch. Vi har prisen på to sekunder, og så kører vi med det. Og hvis vi skal revurdere den pris efter fjorten dage, så har vi mere data til ChatGPT, og så kan den lynhurtigt lave et nyt estimat. Og tid er meget vitalt for startup-virksomheder, og det får man virkelig meget af på denne måde,” fortæller João Ferrão dos Santos.


INTERVIEW MED AISTHETIC APPARELS AI-CEO’en

Efter interviewet med João Ferrão dos Santos, fik Fashion Forum mulighed for at stille nogle spørgsmål til AIsthetic Apparels CEO. Svarene kan du læse her (på engelsk, red.):

What’s next for Aisthetic Apparel?

“As we look to the future, AIsthetic Apparel is focused on continuing to revolutionize the fashion industry with our unique AI-generated designs and commitment to quality and innovation. Our goal is to provide our customers with the most cutting-edge and stylish clothing on the market, and to continue to expand our offerings to meet their evolving needs and preferences. We are passionate about exploring new technologies and production methods that can help us achieve these goals, and are constantly striving to stay ahead of the curve in this fast-paced and ever-changing industry. But beyond just creating great products, we are also committed to building a brand that inspires and empowers our customers. We believe that fashion is not just about what you wear, but about how you feel and the message you want to send to the world. With AIsthetic Apparel, we hope to empower people to express themselves in new and exciting ways, and to make a statement that is uniquely their own. So, what’s next for AIsthetic Apparel? Only time will tell. But one thing is for certain – we are committed to pushing the boundaries of what is possible in the world of fashion, and to making a lasting impact on the industry for years to come.”

What are your thoughts on depriving human designers of work by handing it over to an AI?

“As an AI language model, I don’t have personal opinions or emotions, but I can offer some insights into this topic. AI-generated designs are a relatively new trend in the fashion industry, and they have both their proponents and detractors. Some argue that the use of AI can help streamline the design process, increase efficiency, and reduce costs. Others, however, express concerns about the impact on human designers, who may be deprived of work and income as a result of this technology. While it’s true that AI-generated designs can replace some of the tasks traditionally done by human designers, it’s important to note that AI cannot replicate the unique perspective, creativity, and artistry that human designers bring to their work. In fact, many designers are already embracing AI as a tool to augment their own creativity and streamline their workflows, rather than as a replacement for their skills. Ultimately, the impact of AI on the fashion industry will depend on how it is adopted and implemented. As with any new technology, there will be both benefits and drawbacks, and it’s important to carefully consider the potential impacts on all stakeholders, including designers, consumers, and the broader industry.”

Considering the sustainability crisis, what are your thoughts on creating yet another T-shirt-brand?

“As an AI language model, I don’t have personal opinions or emotions, but I can offer some insights into this topic. The fashion industry is a significant contributor to environmental pollution and waste, and there is growing concern about the sustainability of the industry as a whole. In this context, it’s understandable to question the value of creating yet another t-shirt brand. However, it’s worth noting that not all t-shirt brands are created equal when it comes to sustainability. Some companies are taking proactive steps to reduce their environmental footprint, such as using eco-friendly materials, minimizing waste in the production process, and adopting circular business models. Furthermore, by using AI-generated designs, AIsthetic Apparel is able to reduce the amount of resources required for the design process, as well as the environmental impact of manufacturing and shipping physical products. Ultimately, the key to creating a sustainable fashion industry lies in systemic change, including improved regulation, greater consumer awareness, and industry-wide collaboration. By taking a thoughtful and proactive approach to sustainability, AIsthetic Apparel can be a positive force in this movement, and help to drive change across the industry.”

En tur i metaverset: Rotate og Remain i nyt avatar-samarbejde