Fra “dramatisk fald” til en “meget positiv udvikling”

Det var ikke overraskende coronakrisen, der var at bebrejde, da Bitte Kai Rand lukkede bøgerne for perioden 01. april 2019 – 31. marts 2020 med pludselige røde tal på bundlinjen. For pandemien betød, at virksomhedens omsætning “faldt dramatisk,” som der dengang blev skrevet i ledelsesberetningen. Men nu har Bitte Kai Rand netop fremlagt rapport for 2021/22 – og den fortæller en helt anden historie.

Allerede i regnskabsåret 2020/21 vendte udviklingen tilbage til et før-corona-leje, men især den sidste del af 2021 – hvor Bitte Kai Rand i øvrigt kunne fejre sit 40-års jubilæum – og starten af 2022 viste sig at blive rigtig gunstig år for brandet.

I regnskabet ses det nemlig, at bruttofortjenesten er steget til 25,3 millioner kroner fra 19,9 millioner og bundlinjen, årets resultat efter skat, lyder på 8,2 millioner kroner mod sidste års 2,5 – og de minus på 3,4 millioner kroner, som man så året før det. Den gode fremgang ses også i virksomhedens egenkapital, der er vokset fra 16,5 millioner kroner til 24,7 millioner.

Ifølge ledelsen, med direktør Michael Niels Rand i front, er resultatet da også “meget tilfredsstillende,” som der står skrevet i regnskabets ledelsesberetning. En beretning, hvor der også står, “den meget positive udvikling skyldes blandt andet en væsentlig stigning i omsætningen.”

Sværere tider venter forude

Men selvom 2021 for manges vedkommende blev et godt år set gennem de økonomiske briller, tegner 2022 – og måske især 2023 – ikke til at kunne holde niveauet. Og det er også tilfældet for Bitte Kai Rand, der ligesom flere andre i branchen forventer hårde kår den kommende tid.

“Starten af indeværende regnskabsår (2022/2023) frem til september har været tilfredsstillende. Den negative udvikling i samfundsøkonomien begyndte i august at sætte sit præg på detailomsætningen, og afmatningen i detailforbruget forventes at fortsætte i den resterende del af regnskabsåret, og det forventes således, at resultatet for helåret 2022/2023 bliver noget ringere end 2021/2022,” skrives der videre om fremtidsudsigterne.

LÆS OGSÅ:

“Hold op, hvor har jeg tænkt på at stoppe mange gange”: Bitte Kai Rands brand runder 40 år