Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, Økonomi

Bitte Kai Rand: “Omsætningen i regnskabsårets sidste måneder faldt dramatisk”

Coronakrisen har sat sit røde præg på seneste regnskab fra det danske brand, der dog samtidig oplever stor online vækst og ser lyst på indeværende regnskabsår.
Coronakrisen har sat sit røde præg på seneste regnskab fra det danske brand, der dog samtidig oplever stor online vækst og ser lyst på indeværende regnskabsår.

Også hos Bitte Kai Rand & Co. A/S har den første halvdel af 2020 givet anledning til røde tal på bundlinjen. Det viser virksomhedens seneste årsrapport for regnskabsåret 01. april 2019 – 31. marts 2020.

Heri ses det, at årets resultat er gået fra et plus på 1,3 millioner i 2018/19 til nu at være vendt til et minus på 3,4 millioner kroner. Bruttofortjenesten lander på 11,9 millioner kroner mod sidste regnskabs bruttofortjeneste på knap 19 millioner. Egenkapitalen er faldet fra 16 millioner til lige under 14 millioner kroner. Resultater, der da også afspejler en periode med resultater, der var “stærkt påvirket af Covid-19-epidemien,” som Bitte Kai Rand selv formulerer det i ledelsesberetningen.

“Omsætningen i regnskabsårets sidste måneder faldt dramatisk. På engrossiden bremsede Covid-19 optagning af ordrer på forårskollektionen især i USA, og nedlukningen betød, at ordrer til levering i marts ikke kunne gennemføres. Detailsalget blev svækket allerede inden den egentlige nedlukning primo marts 2020,” skrives der videre i ledelsesberetningen, hvor det også står, at der derfor er foretaget “ekstraordinære og store nedskrivninger af varelagre, hvilket har påvirket dækningsbidraget markant. Derudover blev der i marts 2020 påbegyndt markante omkostningsbesparelser på alle områder.” Men ét væsentligt lyspunkt skal alligevel fremhæves:

“Salget gennem selskabets e-shop viste til gengæld en stor stigning,” skriver brandet, der også efter regnskabsårets ophør fortsat oplever denne digitale vækst:

“Udviklingen siden årsregnskabet har vist en fortsat svær situation for omsætningen indenfor engros og detail om end mindre end forudset, medens der er sket en voldsom stigning i selskabets nethandel,” skriver Bitte Kai Rand, der slutter af med at notere, at der samlet set forventes en mindre tilbagegang i den samlede omsætning i 2020/21, ligesom det er vurderingen, at de i 2020/21 igen vil opnå et positiv og “tilfredsstillende” årsresultat.