Seneste
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, Økonomi

Nye investeringer bringer Dea Kudibal tilbage på vækstsporet

Efter et år med begyndende røde tal på bundlinjen sikrede en ambitiøs vækstplan brandet en “kraftig stigning i salget både i Norden og resten af Europa” i 2021.
Efter et år med begyndende røde tal på bundlinjen sikrede en ambitiøs vækstplan brandet en “kraftig stigning i salget både i Norden og resten af Europa” i 2021.

Efter at have måttet fremlægge regnskab for 2020 med et mindre underskud på bundlinjen – blandt andet på grund af planlagte investeringer i ny CEO og ny e-commerce løsning – er Dea Kudibal tilbage i plus igen. Det viser virksomhedens årsregnskab for 2021.

Her ses det, at brandet kom ud af året med et overskud på 2,35 millioner kroner og en egenkapital, der var steget til 6,5 millioner fra 4,1 millioner kroner i 2020. Bruttofortjenesten var da også vokset fra 6,6, millioner kroner i 2020 til knap 14 millioner i 2021. Ifølge brandet selv, skyldes den positive udvikling flere nye væksttiltag – noget, der allerede blev varslet i forbindelse med udvidelsen af virksomhedens ledelse i efteråret 2020:

“Som led i en ambitiøs vækstplan har selskabet igen i 2021 foretaget investeringer i IT og organisation. Derudover er investeringer i marketing øget markant med henblik på at styrke brandet Dea Kudibal internationalt,” skrives der i regnskabets ledelsesberetning. Og det er tydeligvis begyndt at betale sig:

“Investeringerne har i 2021 medført en kraftig stigning i salget både i Norden og resten af Europa, herunder er samarbejdet med anerkendte key accounts blevet styrket,” skrives der videre i regnskabet, hvor det også noteres, at det internationale onlinesalg ligeledes er vokset markant.

Dog har der også været udfordringer i løbet af året, som har påvirket årets ellers gode resultat negativt. Heriblandt samarbejdet med en ny, større australsk samarbejdspartner, som har medført en meromkostning, samt markante stigninger i transportomkostninger. Alt i alt er virksomhedens ledelse dog tilfredse med årets udvikling:

“…udviklingen i salget og det afledte resultat imødekommer forventningerne, og resultatet vurderes som tilfredsstillende, uanset at resultatet er lavere grundet forøgede transportudgifter.”