Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, Økonomi

By Malene Birger om nyt regnskab: “Markant faldende trafik har ført til en faldende omsætning”

Også hos By Malene Birger har corona kastet sin skygge over det seneste regnskabsår, der dog også har betydet udvikling og nye planer i onlinekategorien.
Også hos By Malene Birger har corona kastet sin skygge over det seneste regnskabsår, der dog også har betydet udvikling og nye planer i onlinekategorien.

“I virksomhedens egne fysiske butikker, som primært ligger i Norden, har man oplevet et udfordrende detailmarked med generelt faldende trafik styrket af Covid-19-pandemien. På trods af en markant stigning i konverteringen af besøgende kunder til betalende kunder, så har markant faldende trafik ført til en faldende omsætning.”

Sådan skriver By Malene Birger i virksomhedens nye årsrapport for 2019/20. Heri ses det nemlig, at brandet – der er ejet af ditto udfordrede IC Group – har været hårdt ramt af coronakrisen, der har ført til et øget underskud for perioden.

Brandets omsætning er ikke offentliggjort, men bruttofortjenesten lander på knap 75,9 millioner kroner, modsat 166 millioner året før. På bundlinjen ser man et underskud, der er vokset fra minus 5,2 millioner kroner i 2018/19 til nu at lyde på minus 40,5 millioner.

Til gengæld har virksomheden genetableret sin egenkapital i perioden. Hvor den sidste år lød på minus 2,5 millioner kroner er den tilbage i plus med 21,2 millioner – noget, der ifølge brandet selv skyldes en “kapitalforhøjelse,” som der skrives i ledelsesberetningen.

Fornyet fokus online

Generelt er det tilfældet hos By Malene Birger, som ved de fleste andre modevirksomheder lige nu, at corona har været – og forsat er – udfordrende, men også har sat gang i en ny og positiv onlineudvikling:

“Omsætningsnedgangen kommer fra alle salgskanaler undtagen fra eget og tredjeparts salg af e-handel,” skrives der og gøres klart, at især tredjeparts e-commerce bliver centralt for brandets fremadrettede strategi:

“I tillæg hertil skal især egen e-commerce bidrage til væksten, og integrationen imellem fysisk detail og e-commerce bliver et stadigt større fokusområde for By Malene Birger fremadrettet. By Malene Birger har haft fokus på at øge digitaliseringen af virksomheden, særligt i e-commerce, hurtigst muligt, herunder samarbejdet med såkaldte ’globale pure e-commerce players’ samt øget digital marketing.”

Om den forventede udvikling for 2020/21, skriver de dog, at effekterne fra Covid-19 også vil have en negativ indvirkning på salg og indtjening i kommende regnskabsår.

“Ledelsen forventer en omsætning i 2020/21, der er lavere end i 2019/20. Ledelsen har i 2019/20 omstruktureret og reduceret omkostningsbasen for at klare faldet i salget. For hele året 2020/21 forventer virksomheden et mindre negativt driftsresultat.”