Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, Økonomi

Nye årsregnskaber for 2019 viser både vækst og stabilitet – men også en bundlinje i frit fald

Også 2019 blev et blandet år i modebranchen. Det understreger en række nye årsregnskaber fra brands som Stine Goya, NN.07, Dea Kudibal og Saint Tropez, der dog alle har bekymringer for 2020 til fælles.
Også 2019 blev et blandet år i modebranchen. Det understreger en række nye årsregnskaber fra brands som Stine Goya, NN.07, Dea Kudibal og Saint Tropez, der dog alle har bekymringer for 2020 til fælles.

Voksende underskud hos Saint Tropez

Da DK Company opkøbte Saint Tropez i starten af 2019, var det formentlig med ambitionen at gøre det lettere skræntende brand til en indbringende forretning igen. Men det er endnu ikke tilfældet. Det viser det første årsregnskab siden ejerskiftet, som peger på at både bruttofortjeneste og bundlinje er i frit fald.

Førstnævnte er faldet fra 76,2 millioner kroner i 2016/17 til 20,9 millioner i 2018/19 – hvor det skal siges, regnskabsåret 2018/19 strækker sig over 18 måneder fra 1. juli 2018 til 31. december 2019. Bundlinjen byder på et underskud på 35,5 millioner kroner. I 2017/18 lå det tal på minus 18,4 millioner kroner. Resultater, som da også anses for “utilfredsstillende” af ledelsen, som i regnskabets ledelsesberetning skriver:

“Der er igangsat yderligere tiltag med henblik på at sikre selskabets rentabilitet. I den sammenhæng er hovedparten af selskabets butikker afhændet eller lukket. Selskabets fokus vil fremadrettet være afsætning via engroshandel, e-commerce samt salg gennem DK Company-koncernens butikskoncepter,” skrives der og noteres, at der desuden forventes Covid-19 vil få en “markant negativ effekt på 2020-resultatet” – noget, der dog stadig er forbundet med stor usikkerhed.

Tilfredshed hos NN.07

Vi bliver hos brands med nye ejere, nemlig herrebrandet NN.07, der for nu et år siden fik ny partner og majoritetsejer i form af svenske Litorina. Et skifte, der havde til formål både at styrke hjemmemarked, udland og tilstedeværelsen online. Og ser man på virksomhedens nye årsregnskab for 2019, er det da også tydeligt, at der er gode takter over hele linjen. Bruttofortjeneste er steget til 53,5 millioner kroner fra 47,1 millioner i 2018. Bundlinjen har det også godt og ender på 29,6 millioner mod 24,2 året før. Egenkapitalen har taget et nøk opad og viser 71,3 millioner kroner mod 53,7 millioner i sidste regnskab.

For ledelsen er resultaterne da også “tilfredsstillende,” som der skrives i ledelsesberetning, hvor der dog også kommenteres på dette års krise, ligesom hos de fleste andre:

“Det er ledelsens opfattelse, at coronavirusset vil påvirke driften i NN.07 ApS under 2020, dog er der ikke afklaret i hvilket omfang. Derfor har NN.07 ApS indgået aftalt med moderselskabet Chino BidCo ApS om, at denne stiller sikkerhed og øger økonomisk støtte under året for den videre drift, om det måtte blive nødvendigt.”

Stabil vækst i 2019 hos Dea Kudibal

Hos Dea Kudibal, hvis regnskabsperiode strækker sig for 1. januar – 31. december 2019, finder man ligeledes vækst. Bruttofortjenesten lander på 7,2 millioner kroner mod 5,8 millioner i 2018. Årets resultat viser et overskud på knap 1,2 millioner kroner mod 846.967 kroner året før. Også egenkapitalen peger på fremgang og viser 8,5 millioner kroner, steget fra 7,6 millioner i 2018.

Lettere tilbagegang hos Brands of Scandinavia – og forventet nedgang i 2020

Brands of Scandinavia, der huser brandsene Copenhagen Muse og Free/Quent, er resultaterne for 2019 nogenlunde stabile, om end let dalende. Bruttoresultatet ender på 34,5 millioner kroner, mod 36,8 året før, og årets resultat viser et overskud på 9 millioner, hvilket er faldet fra 14,6 året før. Samme udvikling ses i egenkapitalen, der viser en balance på 39,2 millioner kroner, mod en egenkapital på 44,3 millioner året før. Ledelsen i Brands of Scandinavia anser dog årets resultat for 2019 som tilfredsstillende – men skriver i regnskabet om udsigterne til 2020:

“Den verserende krise på grund af Covid-19 har dog haft påvirkning på virksomhedens økonomi, men ikke i et omfang der gør, at der er nogen usikkerhed med hensyn til selskabets evne til at fortsætte driften. Selskabet forventer som konsekvens af Covid-19 en nedgang i aktiviteten. Det er ledelsens forventning, at man i 2020 realiserer et markant underskud.”

Stabil bruttofortjeneste, men faldende bundlinje hos Stine Goya

Ser man mod Stine Goya, har der længe været gode tider at spore. Først i regnskabet for 2017/18, hvor brandet tredoblede bundlinjen til 6,2 millioner kroner sammenlignet med 2017, og siden i resultaterne for 2018/19, hvor bundlinjen holdt sig nogenlunde stabil på 5,5 millioner. I brandets nye årsregnskab, der dækker perioden 1. april 2019 til 31. marts 2020 – og dermed også ind i den første del af coronakrisen – finder man en bundlinje, der er faldet til knap 2,7 millioner kroner. Bruttofortjenesten er dog mere konsekvent og viser 20,7 millioner kroner mod sidste års 21,2 millioner. I regnskabet er det dog også tydeligt, at virksomhedens personaleomkostninger i perioden steg betydeligt fra 12,8 millioner kroner til 15,6 millioner med en stigning i gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere fra 25 til 30. Egenkapitalen per 31. marts 2020 viste ligeledes en stabil balance på 12,8 millioner kroner mod 12,3 året før. Om det nuværende regnskabsår, skriver ledelsen i Stine Goya A/S dog i regnskabets ledelsesberetning:

“Efter regnskabsårets afslutning er der sket udbrud af sygdommen Covid-19, som følge af spredningen af coronavirus. Det vurderes at alle selskabets markeder kan blive påvirket af udbruddet. Om end det er i et tidligt stadie at vurdere effekterne heraf, er det ledelsens vurdering, at udbruddet kan resultere i betydelige økonomiske konsekvenser for kommende regnskabsår,” skriver de og understreger desuden, at virksomheden har oplevet en omsætningsnedgang og derfor har “iværksat en tilpasning af sine personaleressourcer samt omkostningsstruktur.”

2019 blev et år med vækst hos PVH Denmark

Hos PVH Denmark, der varetager brandsene Tommy Hilfiger Europe og Calvin Klein Europe i den danske detailhandel, var 2019 et godt år. Det ses i virksomhedens nye regnskab for perioden 1. februar 2019 – 31. januar 2020. Bruttofortjenesten er steget til 44,7 millioner kroner, fra 41,6 millioner i 2018. Endnu større er væksten dog, når man ser på bundlinjen. Årets resultat ender på 5,7 millioner kroner, hvilket er over en fordobling sammenlignet med året før, hvor de endte med et overskud på 2,5 millioner kroner. Egenkapitalen steg ligeledes fra 9 millioner kroner til 14,8 millioner. Ledelsen anser da også årets resultat som tilfredsstillende, men udtrykker – ligesom de fleste andre – bekymringer vedrørende resten af 2020 i ledelsesberetningen:

“Selskabets forventninger til fremtiden bliver påvirket negativt som følge af Covid-19-udbruddet og de tiltag, som regeringerne i det meste af verden har foretaget for at afbøde virkningerne af udbruddet. Det er dog endnu for tidligt at udtale sig om, hvor store de langsigtede negative konsekvenser bliver for selskabets forventninger.”