Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, CORONA, Corona, Indland

Så slemt står det til: Hver fjerde danske modebrand føler sig lukningstruet

Dansk Mode & Textil har netop offentliggjort en ny medlemsundersøgelse, som understreger, hvor alvorlig situationen er i branchen netop nu – og hvad der skal til, for at flere virksomheder kan klare sig igennem.
Dansk Mode & Textil har netop offentliggjort en ny medlemsundersøgelse, som understreger, hvor alvorlig situationen er i branchen netop nu – og hvad der skal til, for at flere virksomheder kan klare sig igennem.

Der kan ikke herske nogen tvivl om, at Coronaepidemien har skabt en alvorlig likviditetskrise i den danske mode- og tekstilbranche. Det beretter både et stigende antal brands samt Dansk Mode & Textils direktør Thomas Klausen, der i et interview med Fashion Forum i fredags fortalte, at han lige nu forsøger at dele sine bekymringer med landets politikere.

I dag har organisationen sat belæg på deres bekymringer med en ny medlemsundersøgelse. En undersøgelse, som dækker beklædning, sko, tekstiler, interiør, accessories, smykker og sportsudstyr, og hvor størstedelen af respondenterne er SMV’er (cirka 85 procent har en omsætning op til 250 millioner kroner). Dog er der også inkluderet større koncerner inden for både mode og tekstil med en omsætning på +250 millioner kroner. Og igennem disse virksomheders svar står det klart, hvor slemt det egentlig står til lige nu grundet coronakrisen.

Ifølge undersøgelsen, mener 21 procent af tøj- og tekstilvirksomhederne, at de lige nu er lukningstruet – 25 procent, hvis man ser udelukkende på tøjbrands. Det skyldes blandt andet førnævnte likviditetskrise, hvor langt de fleste melder, at de mangler ekstra likviditet. Mere præcist svarer 61 procent, at de har brug for eller forventer at få brug ekstra likviditet, mens 24 procent endnu ikke ser nogen likviditetsudfordringer. Ifølge DM&T, er det også her modevirksomhederne, der er mest pressede, hvor 64 procent udtrykker nuværende eller fremtidigt behov for likviditet. Det er primært i banken, at medlemmerne sikrer sig den ekstra likviditet, hvor der generelt meldes om velvilje, hvorimod de møder mest modstand blandt leverandører og kunder.

Udover likviditet forventer DM&Ts medlemmer seriøse et dyk i omsætningen. I gennemsnit forventes et dyk på 30 procent på toplinjen i 2020 grundet krisen – svarende til omkring 20 milliarder kroner for den samlede branche. 85 procent melder desuden, at de har fået ordrer annulleret den seneste tid, ligesom at undersøgelsen viser, at 30 procent af alle ordrer på nuværende tidspunkt er annulleret. Men krisen vil ikke kun sætte sit præg på indeværende år. Ifølge medlemmerne, vil både eksporten og hjemmemarkedet været ramt ind i 2021 også. Sammenlignet med 2019 forventer de, at salget til danske kunder vil være 22 procent lavere, samt at eksporten vil være knap 24 procent lavere.

Ser man på medarbejdersituationen, har halvdelen af de adspurgte afskediget eller forventer at afskedige ansatte. I gennemsnit afskediges 22 procent af det samlede antal fastansatte.

Hjælpepakker bruges i høj grad – men der er brug for hurtige forbedringer

Selvom hjælpepakkerne ikke er optimale for modebranchen, tyder undersøgelsen på, at flere virksomheder alligvel føler sig nødsaget til at benytte dem. 77 procent har benyttet sig af eller forventer at benytte statens hjælpepakker, hvoraf 85 procent har sendt ansatte hjem via lønkompensation. Det gælder både SMV’er og store koncerner. Dertil vil 67 procent benyttet sig af ordningen om hjælp til faste udgifter. Ifølge undersøgelsen, er mest brugte model dog kollektiv lønnedgang i en afgrænset periode – en lønnedgang, der ligger mellem 10 og 25 procent. Mange beretter ligeledes om, at direktionen går mere ned i løn end medarbejdere. Derudover benyttes tvungen ferie samt fleksibel afholdelse af ferie.

“Når mere end en femtedel af branchens virksomheder føler sig truet af lukning, understreger det alvoren af den situation, vi står i. Krisen sætter dybe spor allerede i år, hvor branchen står til at tabe mere end 20 milliarder kroner i omsætning, men desværre ser det ud til, at den også får mere langsigtede konsekvenser. Det er dybt bekymrende,” lyder det i en pressemeddelelse fra CEO Thomas Klausen, der fortsat arbejder for at skabe politisk opbakning til en ny hjælpepakke. En pakke, hvor staten skal understøtte virksomheder med tabt dækningsbidrag. Det vil betyde, at staten dækker en andel af dækningsbidraget, som kan tilpasses størrelsen af tabet af dækningsbidrag. Det skal hjælpe virksomhedernes store tab på debitorer og store varelagre – hvilket 75 procent af undersøgelsens respondenter bekræfter, at pakken vil gøre. Men hjælpen skal komme meget snart, advarer Thomas Klausen:

“Der er behov for hjælp til branchen omgående. Vores forslag til en hjælpepakke holder ikke virksomhederne skadefri, men den vil medvirke til, at flere kan klare sig igennem krisen. Vi ser allerede de første konkurser i mode- og tekstilbranchen, og hvis ikke der skal komme flere, er der behov for at vi i samarbejde med politikerne hurtigst muligt finder en løsning,” afslutter han i pressemeddelelsen.