Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, Corona, CORONA, Indland, Økonomi

Modebranchen i opråb til politikerne: hjælpepakker bør justeres

Er regeringens hjælpepakker reelt den redningskrans, som tiltænkt? Ikke for modebranchen mener Thomas Klausen, direktør i DM&T, der lige nu gør alt, hvad han kan, for at råbe politikerne op – inden det er for sent.  
Er regeringens hjælpepakker reelt den redningskrans, som tiltænkt? Ikke for modebranchen mener Thomas Klausen, direktør i DM&T, der lige nu gør alt, hvad han kan, for at råbe politikerne op – inden det er for sent.  

“Det skal lykkes os at forklare politikerne, at selvom de har lavet nogle rigtig gode pakker, og vi ved, at de arbejder dag og nat på dem, så kan man ikke lave det, der hedder en ’one size fits all’. Heller ikke når man laver hjælpepakker. Derfor er vi nødt til at bygge noget fleksibilitet ind, da nogen brancher bliver ramt skævt. Heriblandt mode- og tekstilbranchen, der arbejder markant anderledes end mange andre brancher. Og det er vigtigt, at der kommer lydhørhed overfor det.”

Sådan fortæller Thomas Klausen, administrerende direktør i Dansk Mode & Textil (DM&T), da Fashion Forum her til formiddag fanger ham på telefonen. Sammen med resten af branche- og arbejdsgiverorganisationen er han lige nu i gang med at forsøge at råbe politikerne op for at fortælle, at der er akut brug for hjælp til modebranchen, der – som han selv formulerer det – lige nu står midt i ’the perfect storm’.

“En af de ting, som allerede er blevet set på i hjælpepakkerne, er udskydelse af moms og skat og kompensation for faste udgifter. Men vi ønsker forståelse for, at det slet ikke er de faste udgifter, der er det største problem for vores branche. Det er varelageret. Det forgår, hvis ikke det bliver solgt,” siger han og fortæller, at fordi hovedparten af det tøj, der laves, produceres udenfor Europas grænser, skal der også betales importtold indenfor en måned efter levering. Men det betyder, at der skal betales importtold for nogle varer, virksomhederne ikke kan komme af med. Han tilføjer:

“Vores medlemmer ligger inde med varer, som er både leveret og betalt, også fragt og told. Men som situationen er nu, kan de godt kan skyde en hvid pil efter at få fuld pris for de varer. De er heldige, hvis de får halv pris. Og de varer, der ikke er leveret endnu, men som er bestilt, dem kan man ikke afsætte videre. Så vores medlemmer oplever lige nu, at de brænder ind med store varelagre,” siger han og understreger, at et af DM&Ts ønsker derfor er, at der fra politisk side udtænkes en løsning, så modebranchen ikke fortsat skal betale importtold på varer, der reelt set er værdiløse.

Behov for en mere fleksibel hjemsendelsesordning

Udover hjælpepakken, der giver kompensation af faste udgifter fra den 10. marts, samt den fra den 16. marts, der giver midlertidig udskydelse af betalingsfrister for blandt andet moms, indgik regeringen også en stor trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked den 15. marts. Men ifølge Thomas Klausen, passer denne heller ikke godt til modebranchen, hvor der arbejdes med ’rullende år’ og dermed altid tænkes et halvt til et helt år frem i udviklingen af nye kollektioner.

“Det kan godt hjælpe at sende nogen hjem uden løn, men det betyder også, at de ikke kan arbejde. Det duer ikke til den måde, vi arbejder på i modebranchen, hvor der stadig skal udvikles og designes kollektioner til næste år. Derfor får modebranchen ikke ret meget ud af den her hjemsendelsesmodel,” siger han og fortæller, at der derfor også er behov for en mere fleksibel ordning, hvor man for eksempel kan indarbejde en mulighed for en slags arbejdsfordeling, så hele virksomhedens fremtidige levebrød ikke sættes i stå. Og her kan Steen Engelbrecht, CEO i Minimum, stemme i. Ifølge ham, har de hos Minimum reduceret lønnen i tre måneder og sendt kollegaer hjem på lønkompensationspakken for ikke at afskedige nogen. Men alligevel mærker de lige nu på egen krop, at der er akut behov for, at hjælpepakkerne justeres.  

“Lønkompensationsordningen er ufleksibel og gør, at virksomheder på samme tid afskediger ét hold medarbejdere og beholder et andet. Dem, der beholder deres job, sendes hjem med fuld løn, og dem, der er afskediget, bliver bedt om at holde tingene flydende, indtil deres kollegaer kommer retur,” siger han til Fashion Forum og fortæller, at han, ligesom Thomas Klausen, heller ikke mener, at modebranchen får gavn af hjælpepakken, der giver kompensation af faste udgifter.

“Ordningen om tilskud til faste omkostninger tager udgangspunkt i ens fald i omsætning. Udfordringen er, at vi lige nu brænder inde med lagre i millionklassen, som vi forsøger at realisere på et marked, der bogstaveligt talt er lukket, eller på et verdensmarked, der er totalt oversvømmet. Realiseringerne skal derfor forventes at ske med tab. Samtidig med tabet, vil den omsætning, der kommer ind, så reducere vores hjælpepakke, sådan som det er konstrueret i dag,” siger han og fortæller, at deres opråb er, at der tages udgangspunkt i realiseret bruttoanvance fremfor i omsætning, når kompensationen for de faste udgifter beregnes. Samtidig mener han, ligesom Thomas Klausen og DM&T, at det kunne hjælpe, hvis lønkompensationsordningen åbnede for en mulighed for, at virksomhederne for eksempel kan hjemsende medarbejdere på halv tid eller med flexordning, så de er én uge hjemme og én uge på arbejde.

Risiko for flere afskedigelser – og konkurser

Udover en mere fleksibel lønkompensationsordning samt ordningen for fasteudgifter, efterspørger både DM&T og Minimum også, at der bliver skabt en forsikring mod tab på debitorer. For hvis der ikke sker noget meget snart, får Coronakrisen fatale konsekvenser for modebranchen, advarer Thomas Klausen. En branche, som er en af Danmarks største eksportsucceser i nyere tid, men som lige nu risikerer at tabe 15-20 milliarder i indtjening. Og det er tæt på en halvering, fortæller han og understreger, at hvis ikke der gøres noget nu, så vil vi med stor sandsynlighed se et hav af konkurser i den kommende tid:

“Det, vi ser ind i lige nu, er, at modevirksomhederne i gennemsnit kommer til at tabe 35 procent af omsætningen i 2020. I hvert fald. Og hvis den nationale lockdown forlænges yderligere, efter 13. april, så taler vi nærmere 50 procent. Og det er der ikke ret mange, der kan overleve, også selvom man ellers er en sund virksomhed. Så modebranchen har svært ved at få tingene til at hænge sammen, hvis ikke vi får hjælp,” siger han og fortæller, at han desværre ikke tror på, at der kommer nogle nye politiske modeller inden den 1. april i næste uge. Og af den grund forventer han også, at det store antal afskedigelser, de allerede nu er vidne til hos medlemmerne i DM&T, vil vokse både i dag og på mandag. Han afslutter:

“Vi har virkelig ondt af alle, der står i den her forfærdelige situation. Men selvom det er svært, så er det nu, vi skal vise samfundssind og huske, at der også kommer en dag efter Corona. Så i sin iver for at spare penge og sikre overlevelse, skal man også huske, der er mennesker bag de beslutninger, man tager.”

LÆS OGSÅ:

Minimum: “Det er som en frontal kollision uden at have set den modkørende bil”