Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Bæredygtighed, Indland

Greenpeace kalder genbrug en myte

Ifølge Greenpeace er genbrug og genanvendelse en myte, der ikke afhjælper de problemer, tekstilindustrien står overfor. Jonas Eder-Hansen, Chief Content Officer hos Danish Fashion Institute, er uenig.
Ifølge Greenpeace er genbrug og genanvendelse en myte, der ikke afhjælper de problemer, tekstilindustrien står overfor. Jonas Eder-Hansen, Chief Content Officer hos Danish Fashion Institute, er uenig.

I juli 2011 lancerede Greenpeace kampagnen ”Detox My Fashion”, hvor fokus især var rettet mod kemikalier. Men i en ny rapport fra NGO’en vender de blikket mod cirkulær økonomi og nye forretningsmodeller.

Den grundlæggende bekymring er, at forbrugerne køber mere tøj og bruger det i kortere tid. Greenpeaces tal viser, at en gennemsnitslig forbruger køber 60% flere stykker tøj om året og beholder det i halv så lang tid som for 15 år siden. Den forbrugskultur – og det overforbrug – producerer enorme mængder af spild, der presser planeten.

Greenpeace skriver i deres rapport, at mode er blevet en nyhed, og at kommercialiseringen og markedsføringen af mode medfører et overforbrug og materialisme. Jonas Eder-Hansen, Cheif Content Officer hos Danish Fashion Institute, påpeger, at denne forklaring er en forsimpling af en række komplekse tendenser og generelle strømninger i samfundet, der udspiller sig omkring identitet og forbrug.

”Overforbrug er ikke udelukkende et resultat af modens kommercialisering, men et resultat en lang række komplekse faktorer, som går på tværs af brancher og derved ikke kun berører modebranchen og tekstilindustrien,” pointerer han. Men han erkender, at det nuværende forbrugsmønster og den stigende hastighed er noget branchen bliver nødt til at håndtere og løse i fællesskab.

Er genbrug og genanvendelse en myte?
Greenpeace bruger en del plads i deres rapport på at argumentere for, hvorfor genbrug og genanvendelse er en myte. De mener, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at ”close the loop” gennem genbrug af tekstiler. Nye forretningsmodeller, der vil skabe forskellige forandringer fra værdikæden til slutbrugeren og tilbage igen, er den eneste måde at kunne få moden ind i fremtiden, skriver de.

Jonas Eder-Hansen er enig i, at den nuværende, dominerende forretningsmodel i modebranchen skal gentænkes med et helt andet fokus på ressourceforbrug.

”For at kunne bidrage til denne udvikling har DAFI indgået et samarbejde med Ellen MacArthur Foundation og McKinsey om at lave den første omfattende undersøgelse af mode- og tekstilbranchens muligheder og udfordringer i forhold til cirkulær økonomi. De første resultater herfra publiceres i forbindelse med Copenhagen Fashion Summit, der finder sted den 11. maj 2017,” fortæller Jonas Eder-Hansen.

Ifølge Greenpeace kan det stigende fokus på genbrug og genanvendelse øge hastigheden for forbruget, og derved have en negativ indvirkning på, hvor ofte forbrugerne køber nyt tøj. En påstand, der mangler belæg, mener Jonas Eder-Hansen. Men dermed ikke sagt, at det ikke er en vigtig brik i forhold til effekten af cirkulær økonomi.

”Vi undersøger med hvilken hastighed, vi forbruger tøj, og hvad der er den mest hensigtsmæssige forretningsmodel. Samtidig skal der afprøves nye teknologier, arbejdes med adfærdsændring og testes nye kommunikationsformer. Det tager tid at få virksomhederne til at investere nok i dette for dermed at kunne få øjnene op for de forretningsmæssige muligheder i den cirkulære økonomi,” siger han.

I konklusionen skriver Greenpeace, at det mest simple skridt vi kan tage er at bruge vores tøj længere. Dette overlapper med det ECAP-projekt, som Danish Fashion Institute arbejder på, en læringsplatform søsat med netop det formål, at designere og andre produktudviklere skal have de rigtige redskaber til at lave tøj, der holder og lever længere.