Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

DAFIs netværk fusionerer med DM&T

På en ekstraordinær generalforsamling i dag stemte medlemmerne af DAFIs Netværk for, at de to medlemsorganisationer lægges sammen. Sammenlægningen effektueres fra 1. januar 2016.
På en ekstraordinær generalforsamling i dag stemte medlemmerne af DAFIs Netværk for, at de to medlemsorganisationer lægges sammen. Sammenlægningen effektueres fra 1. januar 2016.

Der var i dag indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i DAFIs Netværk, som er støtteforeningen til Danish Fashion Institute. På dagsordenen var en afstemning om, hvorvidt DAFIs Netværk skulle sammenlægges med brancheorganisationen Dansk Mode & Textil som i forvejen har en omfattende medlemsorganisation. Branchen var ikke i tvivl. Det blev et klart ja (alle stemte for, undtagen tre, der stemte blankt), hvilket betyder at de to medlemsforeninger lægges sammen per 1. januar 2016.

På generalforsamlingen takkede Eva Kruse, adm. direktør i Danish Fashion Institute, medlemmerne for deres støtte til Danish Fashion Institute gennem de sidste 10 år, og ikke mindst for deres overvældende opbakning til forslaget i dag:

“Takket være jeres bidrag og støtte, nogle af jer gennem ti år, er det lykkedes os at komme hertil, hvor vi står i dag. Det er jo egentlig fantastisk, at knap 120 virksomheder har været med i en forening, hvor I egentlig ikke fik ret mange en-til-en medlemsydelser, men hvor I var med, fordi I støttede vores vision – og fortsat gør. Jeg er slet ikke i tvivl om, at fusionen er det helt rigtige for hver enkelt virksomhed og branchen som helhed.”

Danish Fashion Institute’s bestyrelsesformand Niels Eskildsen var ligeledes overbevist om, at sammenlægningen af medlemsforeningerne er det bedste for den danske modebranche:

“Som både formand og som repræsentant for Designers Remix, bakker jeg 100% op om denne fusion. Og det har ikke noget at gøre med medlemsfordele, men fordi jeg, helt inde i hjertet, tror på, at dette er bedst for den danske modebranche. Det er selvfølgelig vemodigt, at en epoke nu sluttes. Men der starter en ny.”

Danish Fashion Institute fortsætter som hidtil
Danish Fashion Institute fortsætter fuldstændig som hidtil sit arbejde for at styrke og profilere dansk mode gennem blandt andet Copenhagen Fashion Week og arbejdet med bæredygtighed herunder Copenhagen Fashion Summit. Bestyrelse, ledelse og medarbejdere i Danish Fashion Institute fortsætter uændret deres arbejde, ligesom at de mange velkendte aktiviteter under Danish Fashion Institute fortsættes: DAFI Tuesday, DAFI Academy, FashionForum.dk, NICE, Fabric Source, speed-dating samt sociale arrangementer. Det er altså udelukkende medlemsforeningen, som bliver en del af Dansk Mode & Textil.

Sammenlægningen sker efter, at samarbejdet mellem Danish Fashion Institute og Dansk Mode & Textil igennem en længere periode er blevet intensiveret, hvilket har været en klar fordel for branchen.

Thomas Klausen, adm. direktør i Dansk Mode & Textil siger om sammenlægningen:

“Det er en glædelig dag for branchen. Med denne sammenlægning styrker vi både Danish Fashion Institute og Dansk Mode & Textil, og giver begge organisationer plads til at fokusere på det, de er bedst til. Og vigtigst af alt styrker vi branchen. Jeg er meget glad for den store opbakning, og vi glæder os til at byde de nye medlemmer velkommen i Dansk Mode & Textil. Derudover vil jeg gerne rose alle, der har været involveret i det forberedende arbejde. De har ydet en uvurderlig indsats.”

Han understreger, at brancheorganisationen har kapacitet til at rumme de mange nye medlemmer, som i første ombæring indtræder på et såkaldt basismedlemskab.