Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Er dit selskab klar til Ejerregistret?

FashionForums juridiske ekspert, advokat (H), Christina Wiesner gør her opmærksom på, der er kommet nye regler om indrapportering af ejerskabsforhold.
FashionForums juridiske ekspert, advokat (H), Christina Wiesner gør her opmærksom på, der er kommet nye regler om indrapportering af ejerskabsforhold.

Fra den 15. december 2014 skal alle danske selskaber registrere oplysninger om selskabets betydelige ejere, det vil sige ejere, som ejer fem procent eller mere af selskabets kapital eller stemmer. Registreringen skal ske i det nyoprettede Ejerregister og formålet er at skabe øget gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber.

De frister, som du skal notere dig er følgende:

Selskaber stiftet den 14. december 2014 eller tidligere: Frist for registrering er den 14. juni 2015. Bemærk dog, at hvis der sker ændringer i disse selskaber efter den 15. december 2014, så skal ændringerne registreres indenfor 14 dage.

Selskaber stiftet den 15. december 2014 eller senere: Frist for registrering er 14 dage fra stiftelsen eller fra den dag, hvor der foretages ændringer i selskabets ejerforhold.

Ejerregistret åbner for registreringer via Virk.dk den 15. december 2014, og indholdet bliver offentligt tilgængeligt den 15. juni 2015, dog forudsat at Folketinget vedtager den ændring til selskabsloven som pt. er under behandling.

Hvis du ikke allerede har en opdateret oversigt over ejerne i selskabet, så vil det være en god idé at få den lavet nu, så du opfylder Selskabslovens krav og så du er klar til at registrere oplysningerne i Ejerregistret efter den 15. december.

Bødestraf hvis indberetningspligten ikke overhovedes

Manglende overholdelse af indberetningspligten kan straffes med bøde. Det gælder både ejerne og selskabet. Herudover er revisor forpligtet til at afgive en bemærkning i årsrapporten om, at der er sket en overtrædelse af selskabsloven.

Du kan læse mere i Erhvervsstyrelsens vejledning ved at klikke HER.

Christina Wiesner er advokat med møderet for Højesteret og partner i Aumento Advokatfirma. Hun fast gæsteskribent på FashionForum og har endvidere bloggen FashionLaw.dk.