Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Modeuge

Modeuge: Sådan bliver besøgstallene opgjort

Igen er der problematiserende fokus på besøgstallene i forbindelse med modeugen. Adm. direktør i Danish Fashion Institute og Copenhagen Fashion Week, Eva Kruse forklarer her, hvordan tallene bliver opgjort.
Igen er der problematiserende fokus på besøgstallene i forbindelse med modeugen. Adm. direktør i Danish Fashion Institute og Copenhagen Fashion Week, Eva Kruse forklarer her, hvordan tallene bliver opgjort.

I den forløbne uge har Berlingske Business skrevet om besøgstallene for Copenhagen Fashion Week. FashionForum giver i den forbindelse her et kort overblik over, hvordan tallene bliver opgjort.

Overordnet kan man skelne mellem to forskellige tal – et tal for besøgende på modemesserne og et tal for besøgende under hele modeugen.

Modemesserne har de seneste sæsoner bestået af CIFF og CIFF Kids, Vision (i dag: Revolver) og Gallery. Udover messerne består modeugen af en række showrooms, modeshows samt andre events og aktiviteter rundt omkring i byen. Ifølge copenhagenfashionweek.com og copenhagenfashionfestival.com er der samlet set mere end 200 events for professionelle og borgerne hver modeuge, men disse gæster er ikke registrerede.

Når det gælder de besøgende på messerne, så har de fået scannet deres adgangspas hver gang, de er gået ind på den enkelte messe.

Når man lægger alle besøgende sammen, er det ved tidligere opgørelser endt på 60-68.000 besøgende på messerne under modeugen. Der er dog ikke tale om unikke besøgende, idet at hvis en person, fx besøger CIFF-messen to gange og Vision-messen én gang, så vil vedkommende tælle som tre i det samlede besøgstal.

”Den optællingsmetode hvor besøgende tæller, hver dag de går gennem dørene på en messe, er den mest anvendte metode på messer i Europa. Metoden giver et bruttotal på besøgende, som således kan sammenlignes over landegrænser og sige noget om de forskellige messers størrelse overfor hinanden,” siger Danish Fashion Institutes og Copenhagen Fashion Week adm. direktør Eva Kruse til FashionForum.

Hun understreger, at det ikke er Danish Fashion Institute eller Copenhagen Fashion Week, der opgør messetallene, men de enkelte messer, der står for optællingen af deres besøgende.

Når det gælder unikke besøgende på messerne, så har Wonderful Copenhagens analyseafdeling på baggrund af data fra messerne udarbejdet et estimat for vintermodeugen i år.

”Vi bad Wonderful Copenhagen hjælpe med at vurdere hvor mange unikke besøgende messetallene egentlig dækker over, altså at forsøge at finde ud af, hvor mange der er gengangere på de 3 messe-destinationer, og hvor mange der er gengangere dag for dag. Messerne er private aktører, som opererer i konkurrence med hinanden, og de deler helst ikke konkurrence-følsomme oplysninger med hinanden eller med andre – og heller ikke til os. Derfor måtte vi bede Wonderful Copenhagen om hjælp, som således også måtte love ikke at dele detaljerne bag tallene med os,” fortæller Danish Fashion Institutes og Copenhagen Fashion Week adm. direktør Eva Kruse.

Ifølge Wonderful Copenhagen var der 25.000-35.000 unikke professionelle besøgende under modeugen i vinter. Det tal dækker både over unikke besøgende på messerne samt et antal professionelle gæster, som ikke besøger messerne. Det drejer sig blandt andre om personer, der udelukkende besøger showrooms, modeshows mv., dele af den nationale og internationale presse og aktiviteter i detailhandlen.

Oven i det tal skønner Danish Fashion Institute, at der kommer 5.000-10.000 øvrige gæster under den del af modeugen, som er åben for alle borgere – Copenhagen Fashion Festival. I det regi bliver der hver sæson afviklet en stribe offentlige arrangementer i København.

”Danish Fashion Institute og Copenhagen Fashion Week har ikke ansvaret for at opgøre messernes besøgstal, men vi har gennem tiden formidlet de informationer, vi har modtaget fra messerne, og her har vi naturligvis et ansvar for, at de tal vi kommunikerer, er så præcise som muligt. Det har vi efter vores bedste overbevisning gjort, når vi har oplyst, at modeugen har 35-40.000 besøgende. Det er naturligvis et estimat, da eventen ikke er en så kontrolleret størrelse, at alle har billet til det samme eller færdes indenfor et afgrænset område,” siger Eva Kruse, og fortsætter:

”Det er desuden meget vigtigt for mig at understrege, at Danish Fashion Institute hverken søger eller har modtaget offentlig støtte på grund af messernes besøgstal. De offentlige tilskud, der er givet til modeugen omhandler helt andre aktiviteter end messe. Desuden har vi ingen interesse i at pynte på tallene, da vi ikke driver kommerciel aktivitet i forbindelse med modeugen, eller laver modemesser. Vi har den samme interesse som politikerne: At få belyst sagen og få de korrekte tal frem.”