Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Sådan forbereder du dig på en kopisag

Advokat Christina Wiesner giver her en guide til, hvordan man bedst forbereder sig på, at konkurrenterne kopierer, og hvad man skal gøre, hvis en sag skal køres.
Advokat Christina Wiesner giver her en guide til, hvordan man bedst forbereder sig på, at konkurrenterne kopierer, og hvad man skal gøre, hvis en sag skal køres.

Hvad gør man, hvis man har brugt tid og penge på at udvikle et produkt, og pludselig opdager, at en anden virksomhed sælger en efterligning?

FashionForum har kontaktet FashionLaw.dk-skribenten Christina Wiesner, der arbejder som advokat for Aumento, for at få en trin for trin guide til, hvad man stiller op, når konkurrenten kopierer.

Hvad kan man som virksomhed gøre for at beskytte sit produkt?
”Det er vigtigt, at man har et særskilt kendetegn på sine produkter og at det ikke allerede eksisterer på markedet. Det kan være et logo eller et unikt design med særegne detaljer. Man behøver ikke nødvendigvis have et traditionelt varemærke.

Hvis man for eksempel designer et par cowboybukser med et anderledes snit, som er nyt på markedet, vil man have beskyttelse efter markedsføringsloven og muligvis også som uregistreret design. Det afgørende er, at designet er unikt og adskiller sig fra det, der allerede er kendt. Har man et meget unikt design, som man vil beskytte yderligere, så kan man vælge at få det designregisteret.”

Hvordan kan en virksomhed forberede sig på en fremtidig sag om produktefterligning?
”Som hovedregel er det vigtigt, at man gemmer alt forarbejdet vedrørende designet. I denne type sager kan det være afgørende at bevise, hvem det havde ideen først, og at designet er udsprunget af en kreativ proces. Derfor er det godt, hvis man kan bevise den kreative proces med skitser, samt hvornår den kreative proces har fundet sted.”

Hvad skal man gøre, hvis man konstaterer, at en konkurrent har kopieret ens design?
”Det er som udgangspunkt ikke ulovligt at lade sig inspirere af andres designs. Men hvis man oplever en mulig krænkelse, kan man i første omgang henvende sig til en fagkyndig fra ens branche, som kan give sin vurdering af sagen. Det kan f.eks. være en kollega i en anden virksomhed eller lignende. Man bør også rådføre sig hos en advokat med speciale inden for produktefterligninger. Hvis man oplever en varekrænkelse, skal man reagere med det samme og hver gang.

Hvis ikke man gør det, kan det på sigt forhindre virksomheden i at gøre noget ved efterligninger. Efterligningerne kan ødelægge brandets værdi og mulighederne for at komme ind på nye markeder, hvor efterligninger allerede findes. Det kan være svært at trænge igennem med en original vare, hvis den allerede eksisterer i en billigere udgave.”

Hvad skal man sende til advokaten?
“Hvis man vurderer, at der er en virksomhed, som krænker ens rettigheder, skal man i første omgang sende al dokumentation, der støtter ens sag. Dokumentationen skal indbefatte fotografier af både originalproduktet og kopiproduktet og af de detaljer, som adskiller ens produkt fra andre på markedet.

Hvis man har haft samhandelsforhold eller andet med den krænkende virksomhed, så er det også vigtigt. Inden man sender dokumentationen til advokaten, er det også en god idé, hvis man orienterer sig om lignende designs på markedet; man skal kunne vurdere, om efterligningen er inspireret af andre designere på markedet, og om det er en direkte efterligning af ens design.

Hvis man sammen med advokaten vurderer, at man har en sag, skal man straks sende et påkrav til den påståede krænker. Et påkrav er et brev, hvor der står, at man omgående bedes stoppe salget af det krænkende produkt.”

Hvad er næste skridt, hvis påkravet ikke ændrer noget?
”Hvis den påståede krænker ikke vil ophøre med salget, kan man søge om et fogedforbud ved de lokale domstole eller Sø- og Handelsretten. Et fogedforbud er en begæring om, at retten skal nedlægge et forbud overfor den virksomhed, man mener krænker ens rettigheder. Formålet med et fogedforbud er, at man får stoppet salget af produktefterligningen med det samme.

Et fogedforbud er i bund og grund startprocessen i en sag der kan vare 3-4 år. Det er derfor ikke usædvanligt for virksomheder at indgå et forlig med hinanden.”

Hvornår kan det betale sig for en virksomhed at lægge sag an?
”Man skal ikke anlægge sager for pengenes skyld. Men hvis ens produkt er unikt og vigtigt for brandet, kan det det være nødvendigt at håndhæve sine rettigheder, da man ellers risikerer, at markedet overstrømmes med efterligninger. Reagerer man, og får man nedlagt et fogedforbud overfor den krænkende virksomhed, så er efterligningen taget væk fra markedet, og man kan fuldt ud udnytte den position ens unikke produkt giver en.”

Hvilke regler er der i Danmark, og hvad gør man, når man oplever vareefterligning i udlandet?
”Det er vigtigt, man kender de love, der beskytter én. I Danmark vil de fleste sager om produktefterligning blive afgjort på baggrund af markedsføringsloven og i visse tilfælde også efter ophavsretsloven, designloven og varemærkeloven. Det er en god idé at undersøge, hvilke rettigheder man har, og hvordan man kan beskytte sine produkter og sit brand bedst muligt.

Hvis en dansk virksomhed skal anlægge sag mod en udenlandsk virksomhed på grund af en produktefterligning, så kan man sagsøge virksomheden i det land, hvor krænkelsen sker, det vil sige i Danmark, hvis efterligningerne er solgt i Danmark. Hvis efterligningen udelukkende er solgt i udlandet, så må man anlægge sag der, hvor efterligningerne er solgt eller hvor den udenlandske virksomhed er hjemmehørende.”