Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Bæredygtighed, Indland

Sådan håndterer du tyveri i modebranchen

Fashion Law ser denne gang nærmere på tyveri blandt ansatte, der desværre er et relativt udbredt fænomen i modebranchen. Ved du, hvor du må overvåge dine medarbejdere - og hvor det er forbudt?
Fashion Law ser denne gang nærmere på tyveri blandt ansatte, der desværre er et relativt udbredt fænomen i modebranchen. Ved du, hvor du må overvåge dine medarbejdere - og hvor det er forbudt?

<img class="alignleft" alt="OSXDaily 2013-10-03 kl. 12.52.04″ src=”https://fashionforum.dk/wp-content/uploads/2013/10/OSXDaily-2013-10-03-kl.-12.52.04.jpg” width=”102″ height=”61″ />Advokat hos Aumento Christina Wiesner blogger på FashionForum med fokus på mode og jura. Blogindlæggene er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdninger. Læs mere om Aumento – og følg også Christina Wiesner på hendes blog FashionLaw.dk.

Modebranchen er desværre meget udsat for tyverier. Det gælder hovedsageligt tyverier fra besøgende i butikken, men desværre også fra ansatte. Vi ser her på, hvor langt man som butiksindehaver må gå i indsatsen mod tyverier.

Overvågning

Butikker må gerne have overvågningskameraer i selve butikken, i butikkernes baglokaler, ved indgangen til butikken og på lageret. Det kræver dog, at butikken skilter med, at der er overvågning i butikken, fx ved indgangen til butikken. Herudover kræver overvågningen, at de ansatte er informeret om at – og hvor – der er opsat kameraer, så de ved, hvornår de bliver overvåget.

Butikker må ikke opsætte overvågningskameraer i prøverum og på toiletter.

Der må desuden ikke være lyd på optagelserne, og optagelser skal slettes senest 30 dage fra optagelsen er sket, medmindre optagelsen skal bruges til en retssag.

Politianmeldelse

Hvis man har en begrundet mistanke om tyveri, så bør man kontakte politiet og indgive en politianmeldelse. Det gælder også hvis der er tale om tyveri, som man mener, er begået af en medarbejder. For hvis man ikke indgiver en politianmeldelse, så har man ingen mulighed for at få godtgjort, at en efterfølgende fyring eller bortvisning af medarbejderen var berettiget.

Bortvisning og fyring

Man skal som arbejdsgiver have ganske sikre beviser for tyveri, for at man kan bortvise eller fyre en medarbejder med den begrundelse, at man har mistanke om at vedkommende har begået tyveri.

Beviserne skal nemlig kunne føre til, at medarbejderen bliver dømt for tyveriet. Vælger politiet grundet manglende beviser ikke at forfølge efterforskningen eller frifindes medarbejderen ved domstolene, så vil det betyde, at fyringen eller bortvisningen var uberettiget. Medarbejderen kan herved have ret til både en erstatning og en godtgørelse for den uberettigede fyring eller bortvisning.

Hvis man som arbejdsgiver ser sig nødsaget til at skille sig af med en mistænkt medarbejder, bør man så vælge at fyre og ikke bortvise medarbejderen, da risikoen for en efterfølgende retssag ved en fyring er langt mindre end ved en bortvisning.

Advarsler til andre

Persondataloven sætter begrænsninger for hvad man må fortælle andre om sine ansatte. Det gælder både information til andre ansatte, men også til potentielle arbejdsgivere, der kontakter én som reference.

Som udgangspunkt kræver enhver videregivelse eller offentliggørelse af oplysninger den ansattes samtykke. Undtagelsen er dog, hvis hensynet til offentligheden vejer tungere end hensynet til medarbejderen. Når det kommer til oplysninger om begrundelsen for fyring eller bortvisning, så er Datatilsynet generelt af den opfattelse, at en arbejdsgiver ikke må videregive sådanne oplysninger. Man må derfor som arbejdsgiver heller ikke advare andre i branchen om en tidligere ansat.