Innovationsnetværkene Livsstil- Bolig & Beklædning og Service Platform tilbyder i fællesskab at hjælpe din virksomhed via et ‘Pit Stops’, hvor du arbejder med værktøjer og metoder til at afdække din virksomheds uudnyttede potentiale, som kan være med til at øge din konkurrenceevne og vækstmuligheder.

Dette forløb er specielt tilrettelagt for små virksom-heder indenfor bolig, beklædning, servicefagene samt de kreative brancher, der ønsker at nytænke deres virksomhed.

Pit Stop er et intensivt udviklingsforløb, hvor du kommer til  at arbejde med metoder til at afdække din virksomheds uudnyttede potentiale. Du introduceres til nye effektive værktøjer, som du kan bruge til at udvikle din forretning og øge dine vækstmuligheder.

Under projektet vil der blive fokuseret på tre primære områder:

  • Nye forretningsområder
  • Online tilstedeværelse og kunderelationer
  • Nye ydelser og services

Kernen i Pit Stop er tre workshops hvor du bliver ’tanket op’ med ny viden, udviklingsværktøjer og inspiration til at udvikle dig og din forretning. Du får sparring og feedback fra eksperter og mulighed for at møde andre små virksomheder.

Projektperiode: 1. november 2013 – 1. juli 2014

Deadline for tilmelding: 21. oktober

Pris: Det er gratis at deltage i projektet, bortset fra den tid du investerer i projektet samt evt. udgifter til transport og overnatning i forbindelse med workshops

Info og tilmelding: Joan Knudsen, 42421243, joan@innonetlifestyle.com

Man er først endeligt tilmeldt, når man modtager bekræftelse om deltagelse og har underskrevet deltagererklæring.

Læs mere om projektet her.