Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Ingen grund til tekstilpanik - ny rapport afliver myterne

Der er ingen grund til at være bange for sundhedsskade fra tekstiler med nonylphenoler, viser en ny rapport. Selv om stofferne er fundet i tøj, forekommer de i en så lav koncentration, at det i praksis ikke er skadeligt.
Der er ingen grund til at være bange for sundhedsskade fra tekstiler med nonylphenoler, viser en ny rapport. Selv om stofferne er fundet i tøj, forekommer de i en så lav koncentration, at det i praksis ikke er skadeligt.

Der er ingen grund til at være bange for sundhedsskade fra tekstiler med nonylphenoler, viser en ny rapport. Selv om stofferne er fundet i tøj, forekommer de i en så lav koncentration, at det i praksis ikke er skadeligt.

Det er dog stadig en god ide at vaske tøjet før brug, vurderer Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse, der offentliggøres i forbindelse med rapporten.

En ny rapport fra Miljøstyrelsen punkterer frygten for, at nonylphenoler og nonylphenolethoxylater (NP/NPE) i tøj kan skade sundheden. De stoffer blev omtalt i forbindelse med en Greenpeace-rapport i november, hvor man havde undersøgt en række tøjprøver og fundet NP/NPE forbindelser i over halvdelen af dem. Greenpeace-rapporten vurderede dog ikke, om de fundne mængder i tøjet kan udgøre en sundhedsfare for forbrugeren.

Miljøstyrelsens undersøgelse fandt NP/NPE i koncentrationer, der er i samme størrelsesorden som de koncentrationer, Greenpeace fandt i en stor del af deres prøver.

Miljøstyrelsen har sammenholdt disse koncentrationer med virkninger set i dyreforsøg og undersøgt, hvor meget NP/NPE, der kan vandre fra tøjet over i huden og herefter blive optaget i kroppen. Og her er konklusionen, at der ikke er en sundhedsrisiko for forbrugerne.

Det glæder funktionsleder Elisabeth Paludan fra Miljøstyrelsen.

”Vores undersøgelse viser, at de tekstiler vi udtog på det danske marked ikke udgør nogen risiko for danskernes sundhed, og det er jo godt nyt for forbrugerne,” siger hun.

Samtidig har Miljøstyrelsen undersøgt, hvor meget NP/NPE, der forsvinder ved en enkelt tøjvask, og undersøgelsen understreger, at der er god fornuft i at vaske nyt tøj. Vaskes tøjet bare én gang, reduceres mængden af NP/NPE med i gennemsnit to tredjedele, og for nogle tøjprøvers vedkommende helt op mod 99% .

”Det er altid en god ide at vaske nyt tøj, før man bruger det. Der bruges en lang række kemiske stoffer til fremstilling af tekstiler, og man slipper af med en stor del af resterne efter bare en enkelt vask.” siger Elisabeth Paludan.

Man kan også vælge miljømærket tøj. Det er nemlig fremstillet uden brug af kendte skadelige stoffer, herunder NP/NPE, og miljømærket tøj er produceret på en miljømæssig forsvarlig måde.

NP kan skade vandmiljøet og er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Det er derfor på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer og er allerede forbudt i tekstilproduktion i EU. Rapporten fokuserer derfor på tekstiler, der er importeret fra lande uden for EU.

Miljøstyrelsen har samtidig en mere omfattende kortlægning på vej af bl.a. NP/NPE, som forventes at give et bedre grundlag for at vurdere betydningen af alle anvendelser af NP/NPE i forhold til miljø.

Miljøstyrelsen arbejder også på at etablere et partnerskab med tekstilbranchen om kemikalier i tekstiler. Herudover arbejdes der i EU med forslag om, at begrænse NP-forbindelser i tekstiler, der importeres fra ikke-EU lande.

Kilde: Miljøstyrelsen