Seneste
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Ny rapport: Mink har det bedre end kvæg

På de særligt udvalgte risikofarme, som Fødevarestyrelsens Rejsehold har kontrolleret i en specialaktion, var der kun anledning til at kritisere 0,1 pct. af dyrene, svarende til 128 ud af 90.000-100.000 tilsete dyr.
På de særligt udvalgte risikofarme, som Fødevarestyrelsens Rejsehold har kontrolleret i en specialaktion, var der kun anledning til at kritisere 0,1 pct. af dyrene, svarende til 128 ud af 90.000-100.000 tilsete dyr.

På de særligt udvalgte risikofarme, som Fødevarestyrelsens Rejsehold har kontrolleret i en specialaktion, var der kun anledning til at kritisere 0,1 pct. af dyrene, svarende til 128 ud af 90.000-100.000 tilsete dyr. Det fremgår af en ny rapport fra rejseholdet.
 
"Det er langt bedre end på rejseholdets seneste kontrolaktioner på andre dyrehold, f.eks. søer og kreaturer. Og i den generelle dyrevelfærdskontrol findes endnu færre mink, der kræver anmærkninger," fremgår det af en pressemeddelelse fra Kopenhagen Fur.
 
Dansk Pelsdyravlerforening offentliggjorde allerede midt i november tallene for Rejseholdets specialaktion, opgjort ud fra aktindsigt. Faktisk viser den endelige opgørelse fra Rejseholdet i dag lidt bedre tal end i Pelsavlerforeningens egen opgørelse.
 
"Jeg er meget tilfreds med, at rejseholdet har afrapporteret det konkrete antal dyr, så alle kan se, hvad det er, vi egentlig taler om, og at fødevareministeren også lægger vægt på dette. Det er selvfølgelig ikke i orden, at nogle avlere har haft dyr, som burde have været aflivet eller håndteret anderledes. Men vi taler trods alt om så få dyr, at vi ligger langt under de kontrolfund, som Rejseholdet i de seneste aktioner har gjort på andre husdyrområder," siger Tage Pedersen, formand for Dansk Pelsdyravlerforening, der fortsætter:
 
"Så i den kontekst er det svært at se begrundelsen for, at der skal være en særlig fokus på minkbesætninger. Det må nu høre op. Og derfor venter jeg spændt på at se, hvordan ministeren vil lægge kontrolniveauet på husdyrproduktion i det hele taget."
 
Han fortæller, at kontrollanterne altid er velkomne, og at foreningen også fortsætter deres eget initiativ, Tjek-på-farmen.
 
"Men vi er også nødt til at sige, at vi aldrig kan leve op til en nul-fejls-kultur, hverken inden for mink eller svin eller kvæg eller andre dyr. Eller for den sags skyld kæledyr eller sportsdyr," siger formanden, inden han slutter:
 
"Og hvis vi overhovedet vil have dyrehold i Danmark, så synes jeg, at man nu må til at reflektere lidt mere over de rette proportioner, og ikke som beslutningstager lade sig dirigere af et enkelt dårligt billede, som jo altså tydeligvis ikke er repræsentativt for millioner af sunde og raske dyr. Derfor er de konkrete tal, som vi nu har fra rejseholdet, så vigtige at få frem."
 
Se Rejseholdets rapport her.