For blot tre måneder siden kunne IC Companys fremvise deres bedste resultat nogensinde, men de seneste to måneder har koncernen oplevet en væsentlig opbremsning i købelysten. Og det kommer til at påvirke ikke bare tallene i første kvartal af regnskabsåret 2011/2012 men også forventningerne til resten af året, oplyser IC Companys.
 
Hvor den store modekoncern kunne vise om omsætningsvækst på flotte 12 pct. for regnskabsåret 2010/2011, har IC Companys oplevet en tilbagegang på 3 pct. i det netop afsluttede kvartal. Således havnede huset med en omsætning på 1.175 mio. kr. sammenlignet med 1.216 mio. kr. samme kvartal i fjor.
 
IC Companys forventer således, at ordreoptaget daler med 5 pct. for forårskollektionerne i 2012.
 
”Ledelsen forudser, at de vanskelige markedsforhold med høj volatilitet og reduceret sigtbarhed vil fortsætte, og forudsætningerne for de resterende tre kvartaler er derfor ændret markant,” lyder det i kvartalsrapporten.
 
Ledelsen bag IC Companys forventer således, at koncernen dette regnskabsår havner på en omsætning i størrelsesordenen 3,9 mia.-4 mia. kr., hvor forventningerne tidligere har lydt på 4,1 mia.-4,3 mia. kr.). Resultatet af den primære drift forventes at havne væsentligt lavere end først antaget: mellem 250 og 300 mio. kr. mod en tidligere forventning på 360-410 mio. kr. 
 
Det er blandt andet et øget fokus på kampagnesalg, der sænker forventningerne. Således fortsætter IC Companys i kvartalsrapporten:
 
”Markedet forventes fortsat præget af vigende forbrug og dermed høj kampagneaktivitet. Koncernen vil derfor fortsat fokusere på salget bl.a. via kampagner, hvilket vil påvirke koncernens bruttomargin negativt.”