Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Danske designskoler uddanner til ledighed

Ifølge dimittendundersøgelserne for de danske designskoler i 2010 er der slet ikke brug for de mange designere, som skolerne optager og uddanner
Ifølge dimittendundersøgelserne for de danske designskoler i 2010 er der slet ikke brug for de mange designere, som skolerne optager og uddanner

Ifølge dimittendundersøgelserne for de danske designskoler i 2010 er der slet ikke brug for de mange designere, som skolerne optager og uddanner. Der er nemlig en stigende ledighed blandt afgangsstuderende fra fleste uddannelsesretninger, der omhandler design. 

”Jeg og mine medstuderende er alle positive og sikre på, at vi nok skal bryde igennem på arbejdsmarkedet, men også bevidste om, at man kan komme til at vente et år, før det sker,” fortæller designer Louise Boye, der selv dimitterede i 2011 fra Kunstakademiets Designskole.

Og en forventning om et års ledighed er ikke helt forkert: 59,4 pct. dimittender fra 2009-2010 har efter endt uddannelse ikke haft noget arbejde, og der skulle for hver fjerde gå et halvt år og for en sjettedel gå et helt år, før de kom i arbejde. 

Uddannet til ledighed

Kreative unge mennesker er denne september startet på en dansk designuddannelse. Men lykken for de studerende er lunefuld, og de skal bestemt ikke ligge på den lade side, for kampen om de fremtidige arbejdspladser begynder fra dag ét. 

”Når man starter på designskolen, er man forberedt på, at det ikke er nemt at få et arbejde. Det er noget, man er opmærksom på fra første skoledag,” fortæller Louise Boye. 

Dimittenderne fra Designskolen Kolding har, ifølge deres egen dimittendundersøgelse, også problemer med at få arbejde efter uddannelse. Der er nemlig sket en tilnærmelsesvis fordobling i ledighedsprocenten fra 2008 til 2009. Stigningen er især stor for dimittender inden for industrielt design, mode og tekstil. 

Undersøgelserne konkluderer det samme

En anden undersøgelse, Kulturministeriets Beskæftigelsesrapport, peger på den præcis samme udvikling. Undersøgelsen blev udarbejdet årligt, indtil den nye regering trådte til i 2011. 

”Som det er beskrevet i afsnittet om ledighedsprocenter, stiger ledigheden for dimittenderne fra designskolerne i 2009. Det betyder, at designernes beskæftigelsesgrad for 2009 må forventes at blive lavere i næste års beskæftigelsesrapport,” bekræfter Kulturministeriets Beskæftigelsesrapport.  

Ifølge Birgitte Bjerrum Hjerrild, studiechef på Designskolen Kolding, er både deres egen dimittendundersøgelse og Kulturministeriets Beskæftigelsesrapport ikke helt retvisende i forhold til ledigheden blandt designere. Grunden til dette, mener hun, er, at man ikke har medregnet de studerende, der har fået arbejde i udlandet.

”Verden har brug for designere til at komme med holdbare og bæredygtige løsninger til verdens problemer. Design er et middel til at skabe innovation – en vej til at imødekomme og finde nye løsninger til de problemer, vi står over for. Både i form af økonomisk krise, men i høj grad også en verden, der er trængt på ressourcer, og de studerende ved godt, at de skal orientere sig mod resten af verden,” siger hun.Der foreligger dog ikke nogle opgørelser om hvor mange af – og hvordan – de danske designere klarer sig på arbejdsmarkedet i udlandet. Heller ikke hvordan den generelle ledighedsprocent globalt set ser ud.   

Forebyggelse af dansk ledighed
I Danmark er situationen imidlertid den, at de studerende har svært ved at trænge igennem på arbejdsmarkedet. Til forebyggelse af denne problemstilling forsøger skolerne at kæde erhvervslivet sammen med designerne tidligt i uddannelsen. Dette sker eksempelvis i form af praktikforløb.  

På Designskolen Kolding har man således indført obligatorisk praktik. Ikke fordi man har opdaget mangler i de studerendes erhvervskompetencer, men derimod fordi man på baggrund af dimittendrapporten ved, at studerende, der har været i praktik, kommer hurtigere i arbejde. 

”45 pct. får deres første job gennem personligt eller fagligt netværk, og vi forsøger i høj grad at skabe de bedste forhold for relationer mellem designer og virksomhed, f.eks. i form af virksomhedssamarbejder, mentorordninger og ”karrieredage”,” fortæller Birgitte Bjerrum Hjerrild.

Endnu en kriserelateret nedgang
Ifølge Dimittendundersøgelsen fra Kunstakademiets Designskole er det nærliggende at pege på finanskrisen og den efterfølgende konjunkturnedgang som årsag til, at det er blevet sværere for de nyeste årgange at finde deres første job. 

”Man kan ikke afvise, at der kan ligge strukturelle udfordringer bag disse faldende tal,” konkluderer rapporten. Men studiechefen på Designskolen Kolding er fortrøstningsfuld. Til modvirkning af ledigheden, forsøger de inden for designskolens egne rækker at forberede de studerende til arbejdslivet: 

”Jeg mener, man skal tænke mere langsigtet og strategisk end en ledighedsstatistik, når det handler om uddannelse. Og vi skal som designskoler blive ved med at kommunikere, hvad det er vores studerende kan – og måske endda blive bedre til det,” slutter Birgitte Bjerrum Hjerrild. 

Billede: DKDS.dk