Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Langt de fleste containere er fulde af gift

Giftige gasser i fragtcontainerne er et overset og livsfarligt problem, advarer eksperter.
Giftige gasser i fragtcontainerne er et overset og livsfarligt problem, advarer eksperter.

Giftige gasser i containerne er et overset og livsfarligt problem, advarer eksperter.

Import-containere med tøj og sko primært fra Kina og Sydøstasien til Europa er i mange tilfælde kontamineret med giftige kemikalier.

Kemikalierne stammer fra skadedyrsbekæmpelsesmidler eller afgasning fra produkterne selv og udgør en helbredsmæssig risiko for de arbejdere, der håndterer containerne. I Holland, Italien, England, Polen, Australien, USA og Canada har der været sager med ildebefindende, invaliderende ulykker samt enkelte dødsulykker i forbindelse med arbejdet med containere.

Kemikalierne er gasningsgasser som methylbromid, phosphin, blåsyre samt afgasning af produktionskemikalier fra produkterne som formaldehyd, benzen, toluen, styren m.m., der bl.a. går i nervesystemet, luftvejene og organerne (methylbromid, blåsyre, phosphin) og kan være årsag til bl.a. leukæmi og organskader (benzen, formaldehyd, styren).

Grænseværdierne er ofte set overskredet op til 10 gange, i grelle tilfælde op til 100 og i enkeltstående tilfælde op til 1000 gange de tilladte værdier.

”Det er et stort og overset problem.”
Hos 3F slår Miljøkonsulent i Transportgruppen, Kjeld Hougaard Jensen, fast, at det er et stort og overset problem. Allerede i 2008 kaldte de til aktion med en artikel i fagbladet 3F og Arbejdstilsynet har siden udfærdiget en vejledning til sikker tømning af containere.

Michael Jørgensen, CEO og Founder i Access+ Business Incubation, der med selskabet Eco Service Worldwide i Holland, har testet 50.000+ containere for kemikalier, mener dog ikke at vejledningen er fyldestgørende, da den, ifølge ham, udelukkende fokuserer på methylbromid og er skrevet ud fra den forudsætning, at de gassede containere er korrekt mærket, hvilket langt fra er normen. Faktisk er det ifølge hans undersøgelser hele 95% af de containere, der er gasset med methylbromid, der ikke korrekt mærket, hverken på containeren eller i de medsendte papirer.

Michael Jørgensen forklarer de tre typer af forurening med gasser:

  • Primær forurening – kommer ved direkte tilførelse af gas (f.eks. pesticid, insekticid og fungicid). Årsagen er at forbygge mod skadedyr og skimmel angreb.
     
  • Sekundær forurening – kommer fra afgasning fra produkterne i containerne. Ved produktion af varer anvendes ofte kemikalier – flere af disse kan være sundhedsskadelige. Ved transport kan disse kemikalier afdampe og akkumuleres i containers i sundhedsskadelige koncentrationer.
     
  • Tertiær forurening – kommer fra containeren selv. Hvis en container ved tidligere lejligheder har været gasset eller har transporteret produkter, der er afgasset, er der en risiko for at containeren kan være kontamineret. Denne kontamination kan afgasse til containeren.

Oftest sker tilsætningen af kemikalier i produktionsprocessen, men faktum er, siger Michael Jørgensen, at ca. 20 pct. af alle containere med tekstil og 40 pct. af containere med sko er kontamineret med kemikalier i en sådan grad, at det overstiger lovlige grænseværdier.

Derudover var ca. 300 ud af 50.000 testede containere akut skadelige og i værste tilfælde dræbende, idet de overskrider IDLH-niveauer (Immediately Dangerous To Life or Health concentrations.)

Hvem er ansvarlig?
”Som regel er det modtageren, der bestiller gasning, men vi finder også containere, der ikke burde være gasset, men som er det alligevel,” siger Michael Jørgensen og fortsætter: ”der kan gisnes om flere årsager her til, fx at det kan være leverandøren, der ikke vil risikere, at hans stofruller bliver ædt af møl inden ankomsten.”

Der mangler oplysning på området, men flere initiativer er allerede sat i gang.

Dansk Erhverv står sammen med en række store virksomheder og brancheforeninger bag en vejledning, der skal klargøre, hvilke og hvor landminerne ligger, når man ønsker at skabe sikkerhed i sin tøj- og tekstilproduktion. I denne vejledning kommer et afsnit om risici under transport og arbejdsmiljø, bl.a. om håndtering af containere.