Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Modezonen og CKO sætter innovation på dagsordenen

Modezonen var repræsenteret på Christiansborg, da kultur- og oplevelsesøkonomi var på programmet.
Modezonen var repræsenteret på Christiansborg, da kultur- og oplevelsesøkonomi var på programmet.

Fællessalen på Christiansborg var fuld, da Center for Kultur og Oplevelse (CKO) i samarbejde med de fire oplevelseszoner, onsdag d. 7.  juni 2011, holdt konference under overskriften ”Vækst og innovation – Kultur og oplevelsesøkonomiens potentiale i Danmark.”

Skattekreditter for vækst
”De kreative fag skal professionaliseres og kombineres med erhvervslivet,” indledte bestyrelsesformand for CKO Hans Skov Christensen med at sige og ledte på den måde op til næste mand på podiet, økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens (K) tale. I kraft af sit tidligere hverv som kulturminister var Brian Mikkelsen meget involveret i etableringen af CKO og lagde ud med at sige, at han var glad for forståelsen for, at det er afgørende at få sat gang i væksten:

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at det er kreative produkter, vi skal leve af i fremtiden,” sagde han og forklarede dernæst, at skattekreditter for vækst sammen med et 3-årigt stop for nye regler og love, der særligt skal frede de kreative brancher, er en del af regeringens 2020-plan.

Skattekreditter adskiller sig fra skattefradrag ved, at virksomheder, der endnu ikke har et overskud, og som derfor ikke betaler selskabsskat, kan få et decideret tilskud, hvilket især vil gøre det muligt for små virksomheder at vækste.

Derudover ”skal oplevelsesøkonomi være en del af den samlede vækstpakke”, forsatte Brian Mikkelsen og nævnte, at Visionsudvalget Design2020 i løbet af juni kommer med deres vision for "Danmark som designnation" i 2020.

Til slut kom han med en opfordring til salen:

”Bliv ved med at sæt vækst på dagsordenen og forsæt foreningen af kreative fag og erhverv.”

Branchekendskab er altafgørende
De fire oplevelseszoner, Computerspilszonen, Zonen for Madkultur, Musikzonen og selvfølgelig Modezonen, som FashionForum.dk er en del af, fremlagde herefter hver deres handlingsplaner og resultater for den resterende og forgangne del af den treårige periode, der er afsat til zone-arbejdet.

Modezonens projektchef Kristine Sele Sørensen fremlagde Modezonens initiativer, der har til formål at samle en noget spredt modebranche gennem vidensdeling. Hun fremhævede FashionForum.dk samt udviklingen af eksportinitiativet speeddating som to af Modezonens største succeser.

Hun slog desuden fast, at Modezonen mener, at et indgående branchekendskab er afgørende for, at fx initiativer inden for vækst og eksport får succes. Branchekendskab giver adgang til de rette kompetencer og netværk, men måske vigtigst af alt skaber kendskabet en tillid, som er afgørende for at udfordre og rykke virksomheder grundlæggende og, forsatte hun:

”Helt banalt skal man kunne tale branchens sprog for at kunne formidle hardcore businessstrategier og forretningsudvikling til den.”

Oplevelseszonernes videre liv
I den efterfølgende debat, hvor bl.a. en del af partiernes kulturordførere deltog, sagde Mogens Jensen (S), at der ingen tvivl er om, at de kreative fag vækster, men at en videre udvikling kræver, at vækstlaget får den rette vejledning, og at de generelle rammebestemmelser bliver målrettet. Dette affødte en debat om, hvorvidt der skal sættes flere penge ind i zonerne, da det opnåede branchekendskab og den akkumulerede viden ikke må gå tabt.

Kulturordfører Pernille Frahm (SF) var åben for en videreførelse af zonerne men foreslog evt. at tænke på tværs af de eksisterende zoner for, at flere kreative fag kunne have glæde af midlerne. Dette blev dog mødt af skepsis, da det igen blev fastholdt, at det indgående branchekendskab var en af forudsætningerne for zonernes arbejde.

De fire zoner har i dag mellem seks og 18 måneder tilbage af deres finansierede periode. Hvad der derefter skal ske med den opsamlede viden, de udviklede metoder, websites mv. er endnu ikke fastlagt, men der var fra salen stor opbakning til et fortsat virke.

Ingen af salens politikere ville love noget, men alle var enige om, at zonernes arbejde ikke måtte gå tabt. Her på FashionForum.dk følger vi naturligvis de politiske beslutninger omkring oplevelsesøkonomi og -zoner tæt.