I dag, torsdag, har Folketinget vedtaget loven om fusion mellem Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole. Fusionen træder officielt i kraft den 1. juni 2011. Det oplyser Danmarks Designskole i en pressemeddelelse.

Når loven er færdigbehandlet, er næste del af processen, at de tre skoler skal nedsætte en bestyrelse, der bl.a. skal ansætte en rektor for den nye fusionerede institution, der får det lange navn: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.