Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Forskere: Danske mink har det godt

Et notat fra en række forskere ved Århus Universitet tager fat i minkenes velfærd i Danmark.
Et notat fra en række forskere ved Århus Universitet tager fat i minkenes velfærd i Danmark.

Når regler for pelsdyravl overholdes, så er der gode rammer for en velfærdsmæssig tilfredsstillende tilværelse for danske mink. Det skriver Landbrugsavisen.dk.

Danske mink kan leve under velfærdsmæssigt tilfredsstillende forhold, når de gældende danske regler overholdes. Det skriver forskere fra Aarhus Universitet i et notat til Fødevareministeriet.

Forskerne baserer deres vurderinger på en række forsøg, der er udført gennem flere år. Nogle af forsøgsresultaterne har afkræftet ideer om, hvad mink har behov for, for eksempel svømmevand og større bure, mens andre forsøg har resulteret i nye regler til fordel for minkene, for eksempel indførsel af forskellige berigelser af miljøet i buret, skriver agrsci.au.dk og fortsætter:

Svigt i management kan give problemer

"Der kan opstå problemer i forbindelse med sygdom eller svigt i management, men under normale danske forhold, hvor minkene indhuses og passes i overensstemmelse med pelsdyrbekendtgørelsen, er velfærden hos dyrene god.

Danske mink har adgang til halm, redekasser og miljøberigelser i deres bure. Minkene indhuses under naturlige lysforhold og parrer, føder og dier på naturlig vis i deres naturlige sæsonrytme, som styres af den naturlige variation i dagslængde. Mink bliver ikke udsat for fysiske indgreb såsom trimning, halekupering eller kastration og når det hele er slut og de skal aflives foregår det på farmen umiddelbart efter de er fjernet fra buret og uden forudgående transport.

Få sygdomme og skader

Resultatet er en lav forekomst af sygdom, dødelighed, bidmærker og skader hos mink. Når de pelses, er der kun få kliniske eller fysiske skader på deres krop, tænder og organer.

Berigelse af minkens miljø har ført til positive effekter på dyrenes velfærd. Pelsdyrbekendtgørelsen stiller krav om, at mink skal have adgang til halm samt til en hylde eller et rør, hvilket i et vist omfang tilfredsstiller minkens behov."

Yderligere viden

Forskerne peger slutteligt på, at der er behov for yderligere viden om mulighederne for at berige det fysiske miljø og udvikling af materialer, som kan fastholde minkens interesse og dermed varigt forbedre velfærden gennem en reduktion af unormal adfærd, og som har en holdbarhed, der gør det praktisk muligt.

Gruppehusning giver flere skader

Pelsdyrbekendtgørelsen åbner mulighed for, at mink kan indhuses gruppevis. Men forskningen viser, at der generelt er større aggression mellem mink i gruppeindhusning end ved den traditionelle parvis indhusning. Det giver en større forekomst af bidsår og bidmærker. Foreløbige resultater tyder på, at avlsmæssige tiltag kan reducere antallet af bidmærker, men næppe til samme lave niveau ved gruppeindhusning som ved parvis indhusning.

Kilde: Landbrugsavisen.dk