Medarbejder- eller personaleudviklingssamtale skemaerne skal give værdi for både
leder og virksomhed.

Få her nogle idéer til forårets skema;
• Del skemaet op i max. 4 overordnede dele (medarbejder, chefs feedback, målsætning og opsummering)
• Spørgsmål skal være åbne, korte og enkle formulerede
• Henvis altid til visionen og værdierne i virksomheden – medarbejderadfærd
• Brug et positivt sprog, der understøtter, hvad du som chef ønsker
• Lad medarbejderen være forberedt før samtalen, del skemaet ud inden samtalen
• Alle skemaer skal udarbejdes i.h.t. virksomheden, kultur og brand.
For yderligere spørgsmål ring til HRsupport Telf. 70 23 23 01
www.hrsupport.dk