Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Article_Dansk markedsføringsplan er sikret

Handlingsplanen for markedsføring af Danmark i udlandet er sikret. Det betyder godt nyt for designområdet.
Handlingsplanen for markedsføring af Danmark i udlandet er sikret. Det betyder godt nyt for designområdet.

Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre om udmøntningen af i alt 210 mio. kr. til markedsføring af Danmark i 2011-2012. Dermed videreføres handlingsplanen, som siden 2007 har bidraget til at styrke kendskabet til Danmark. 

"Den brede aftale sikrer, at der de næste to år bygges videre på den massive omtale, Danmark har fået de seneste år – ikke mindst i forbindelse med COP15, IOC-kongressen og den danske pavillon på verdensudstillingen i Kina. Vi skal fortsat fokusere på at styrke eksporten og tiltrække udenlandske investeringer, talenter og turister til gavn for væksten og beskæftigelsen i Danmark”, udtaler Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen. 

Fonden til Markedsføring af Danmark er handlingsplanens største initiativ og skal sammen med en række tværgående kommunikationsinitiativer skabe slagkraft og sammenhæng i markedsføringsindsatsen. Fonden vil fremadrettet fokusere på etableringen af offentlig-private markedsføringskonsortier. Det er således hensigten, at Fonden i perioden 2011-2012 stifter et sportskonsortium, et designkonsortium og et konsortium til markedsføring af danske sundheds- og velfærdsløsninger. Fonden vil fortsat kunne støtte større, perspektivrige begivenheder, der bidrager til markedsføringen af Danmark, og som noget nyt får Fonden bedre mulighed for at støtte aktiviteter, der foregår i udlandet. Der afsættes i alt ca. 86 mio. kr. til indsatsen i 2011-2012.

Eksportfremme styrkes med særligt fokus på SMV’er gennem kollektive eksportfremstød og eksportstartpakker samt med etableringen af et innovationscenter i udlandet. Desuden styrkes indsatsen for at tiltrække flere udenlandske investeringer til Danmark, herunder på designområdet. Derudover udbygges og videreudvikles Kvikskranken, der letter udenlandske virksomheders etablering i Danmark, og der iværksættes et initiativ til markedsføring af danske virksomheders indsats for ansvarlig vækst (CSR). Der afsættes i alt ca. 65 mio. kr. til indsatsen i 2011-2012

Kreativitet: Endelig gøres en indsats for at markedsføre Danmarks kreative kompetencer gennem afholdelsen af markante design- og arkitekturbegivenheder i Danmark og udlandet. Der afsættes i alt 12 mio. kr. til indsatsen i 2011-2012.
Derudover fokuseres der på at skaffe udenlandsk talentmasse til Danmark, samt på at markedsføre Danmark som et grønt turistmål. Handlingsplanen for markedsføring af Danmark i 2011-2012 er udarbejdet på baggrund af evalueringen af markedsføringsindsatsen i 2007-2010 samt Markedsføringspanelets anbefalinger.

Kilde: Økonomi- og Erhversministeriet. 

Find hele handlingsplanen her