Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

article_Revisor om DAFI: Alle regler er overholdt

Danish Fashion Institutes revisor understreger, at Tøjs kritik ikke stemmer overens med revisionens opfattelse.
Danish Fashion Institutes revisor understreger, at Tøjs kritik ikke stemmer overens med revisionens opfattelse.

I denne uge bragte Tøj, trendbureauet PEJ Gruppens magasin, i samarbejde med magasinet Textil, der udgives af Dansk Detail, en yderst kritisk gennemgang af Danish Fashion Institue og Copenhagen Fashion Week. I en artikel med overskriften ”Hvem får glæde af modeugens milliontilskud?” beskrives således de interne forhold i de to organisationer og der insinueres nepotisme og favorisering af bestyrelsens medlemmer.

Det er kommet FashionForum.dk for øre, at der i artiklerne er en række unøjagtigheder, så vi har i håbet om en præcisering her på redaktionen henvendt os til kilderne fra Tøjs artikel. Her er det instituttets revisor, Svend Duelund Jensen, partner i Ernst & Young, der redegør for sin opfattelse af organisationen. Revisorens svar per mail er her gengivet:

Svend Duelund Jensen, har revisionen af Danish Fashion institutes årsrapporter givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger fra revisionens påtegninger på årsrapporterne?

"Vores opgave som organisationens revisorer har først og fremmest været at udføre en revision af årsrapporterne og af projektregnskaberne. I forbindelse med revisionen af årsregnskaberne kontrollerer vi bl.a., at alle lovgivningens krav er opfyldt. Og vores revision har ikke givet anledning til nogle former for forbehold i påtegningen på årsrapporterne.

Vi har oplyst om kapitaltab i årsrapporterne for Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute samt Copenhagen Fashion Week ApS, når dette har været tilfældet. Jeg skal understrege, at der ikke er tale om forbehold."

Har revisionen af de projektregnskaber, som Danish Fashion Institute har udarbejdet til de forskellige offentlige myndigheder i årenes løb, givet anledning til forbehold i revisionspåtegningerne? "Nej – vores revision har ikke givet anledning til forbehold eller kritiske bemærkninger. Vi har foruden den rent finansielle revision også udført en såkaldt "forvaltningsrevision" af projektregnskaberne i overensstemmelse med de gældende revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, hvilket er et krav fra tilskudsgivernes side, når der er tale om offentlige tilskud. Tilskudsgiverne stiller i øvrigt – i særskilt udarbejdede instrukser til såvel ledelsen som revisionen – ret omfattende krav til både ledelsens udarbejdelse af projektregnskaberne og til udførelsen af revisionen af projektregnskaberne. Og disse har alle været overholdt."

Har du gennem dit femårige kendskab til organisationen fundet grund til forbehold i revisionspåtegningerne i forbindelse revisionen af transaktioner med såkaldt "nærtstående parter"?"Vi har ikke fundet anledning til at fremføre kritiske bemærkninger i vores revisionspåtegninger vedrørende transaktioner med nærtstående parter. I forbindelse med revisionen af årsregnskaberne kontrollerer vi bl.a., at alle lovgivningens krav til oplysninger, herunder også noteoplysninger, i årsregnskaberne er opfyldt. Som et normalt led i revisionen har vi hvert år gennemgået organisationens væsentligste forretningsgange for at vurdere, om de er betryggende tilrettelagt af ledelsen, herunder også vedrørende transaktioner med nærtstående parter. Og vi har ikke fundet grund til at fremføre forbehold i vores revisionspåtegninger vedrørende forretningsgangene."

LÆS OGSÅ:

BESTYRELSESFORMAND TEIS BRUUN AFVISER TØJ-KRITIK

FAKTUELLE FEJL I TØJS DAFI-KRITIK