Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Article_Lene Hald om KEA

KEAs nye specialeretning i Communication Design er vigtig for den danske modebranche, mener forsker.
KEAs nye specialeretning i Communication Design er vigtig for den danske modebranche, mener forsker.

Lene Hald er netop blevet ansat som en del af det lærerteam, der skal igangsætte den nye uddannelse KEA Communication Design. Uddannelsen satser blandt andet på at styrke feltet for modekommunikation. Lene Hald blev i 2005 uddannet fra Danmarks Designskole i mode og visuel kommunikation og har siden da arbejdet som skribent og tendenskonsulent for en række danske medier og virksomheder. Hun er pt ved at fuldføre en MA i Visuel Sociologi fra Goldsmiths, University of London.

Hvorfor har du valgt at bidrage til uddannelsen på KEA, og hvad bliver din funktion? 
"Undervisning inden for feltet for designkommunikation, og derunder modekommunikation, har et stort uforløst potentiale i Danmark. Jeg ser det derfor som en superspændende udfordring at være med til at forme, definere og perspektivere en uddannelse, som kan være med til at give området et fagligt løft. Professionsbachelorspecialet Communication Design på KEA design/business giver de studerende et bredt fundament, både skriftligt og visuelt, inden for feltet. 
Jeg bliver bl.a. ansvarlig for at planlægge et modejournalistisk forløb, som udover en indføring i de klassiske journalistiske værktøjer, vil byde på en række inspirerende gæstelærere, undervisning inden for designhistorie, antropologi, trend studies, visuel kultur, multimedieproduktion og mediestrategi. Jeg vil også stå bag et forløb, der tager afsæt i visuel sociologi og billedjournalistik." 

Hvilke tanker har du gjort dig, i forhold til at starte en modejournalistisk uddannelse herhjemme? 
"At det er en uddannelse med stort potentiale, og at det er en uddannelse, som mangler. Mode og design er en vigtig del af dansk kulturhistorie, og det er derfor også væsentligt at sætte fokus på formidlingen inden for området. Vores tilgang er tværfaglig, da vi mener, at eksempelvis god, kritisk modejournalistik og -kommunikation opstår der, hvor man kan perspektivere en tendens enten historisk, sociologisk, antropologisk, som visuelt koncept eller på anden måde i forhold til den fremherskende værdidebat. De studerende skal bibringes en fornemmelse for de både teoretiske og visuelle redskaber, som kan anvendes i tolkningen af modens betydning for, og samspil med, samfundet omkring os." 

Synes du, en uddannelse i Communication Design er vigtig herhjemme og for den danske modebranche? Hvorfor/hvorfor ikke? 
"Ja! Hvis Danmark skal styrke sin position som innovativ designnation, er det centralt, at der udvikles tradition og kompetencer inden for dét at kunne italesætte og kommunikere danske designværdier. Både i form af kritisk og debatskabende journalistik , styrkelse af feltet i forskningsøjemed, såvel som i forbindelse med udviklingen af effektive PR-, markedsførings- og webstrategier. 
Derudover har KEA Communication Design fokus på de sociale medier, multimedieproduktion og de audio-visuelle medier. Et område, som er i eksplosiv vækst. Netop modebranchen, som rummer et kalejdoskopisk teater af form, farve og forskelligartede visuelle repræsentationer, kan med fordel gøre brug af kommunikation igennem levende billeder samt tv- og videoproduktion til nettet."

Hvordan har opstartsprocessen været, set med dine og de andre underviseres øjne? Hvordan er I nået frem til, at uddannelsen skal være, som den er? 
"Vi er et lærerteam, som tilsammen favner et bredspektret felt indenfor design, mode, antropologi, visuel sociologi, kulturstudier,  trendstudier, multimedieproduktion, retorik, journalistik og kommunikation. Det er en cocktail med kæmpepotentiale, og samtidig er det selvfølgelig en udfordring at få alle disse felter til at spille sammen på bedst mulig vis. 
Succeskriteriet er at skabe et solidt fundament for både dén studerende, der ønsker at begå sig indenfor hurtig livsstilsjournalistik og magasinproduktion, såvel som de, der satser på en mere forskningsorienteret tilgang til designkommunikation, samt de studerende, som ønsker at inddrage visuelle metoder og/eller arbejde med de sociale medieplatforme, innovativ webjournalistik og onlinemediets muligheder."