Seneste
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Artikel: Dine rettigheder – et fokus på ophavsret og varemærkeret

Denne uge sætter advokat Søren Wolder Knudsen fokus på ophavsret, varemærkeret og hvorfor netop dét er så vigtigt for et modebrands overlevelse.
Denne uge sætter advokat Søren Wolder Knudsen fokus på ophavsret, varemærkeret og hvorfor netop dét er så vigtigt for et modebrands overlevelse.

Advokat Søren Wolder Knudsen er ansat hos Dahl Law og ekspert i beskyttelse af varemærker. Han vil i den kommende tid belyse en række problemstillinger omkring varemærkesikring og kopiprodukter på FashionForum.dk.

I sidste uge rettede vi blikket mod kopiprodukterne og den ”nul-tolerence” politik, visse sydeuropæiske lande håndhæver. I denne uge retter vi blikket på skabelsen af de immaterielle rettigheder, som ofte vil være virksomhedens største aktiv – og som derfor kopieres. Opgørelser viser ifølge brandz.com, at de mest værdifulde varemærker er værdiansat til ca. USD 100 mia.!

Det er derfor yderst relevant for den enkelte virksomhed at sikre sig sine rettigheder og efterfølgende administrere disse (intellectual property rights management) så konkurrenterne (og kopi-piraterne) kan holdes væk fra ens brand. 

Etablering af rettigheder
Indenfor modebranchen vil den relevante beskyttelse for et design oftest være den ophavsretlige beskyttelse, samt den beskyttelse varemærkeretten giver mulighed for. Det er disse to rettighedstyper der fokuseres på i det følgende.

De fleste skabere af designs vil gerne beholde designet for sig selv og tilknytte designet til virksomheden, så der skabes et egentlig brand – af de økonomiske årsager der er nævnt ovenfor. Ingen er fx i tvivl når en Louis Vuitton taske spottes på afstand, eller når den røde tab afslører et par Levi’s jeans. Genkendelsen skaber et brand, og ingen er formentlig i tvivl om, at dette har en positiv indflydelse på de respektive mærkers salgstal. Såvel Louis Vuittons karakteristiske mønster som Levi’s røde tab på baglommen er da også varemærkebeskyttet for at skabe den eftertragtede eneret, som kan holde konkurrenterne på afstand.

Ophavsret
Eneretten kan opnås via den ophavsretlige beskyttelse, som ydes for litterære og kunstneriske værker uanset fremtrædelsesform. Ophavsretten er særligt fremtrædende indenfor f.eks. møbelkunst og film/musik værker, men kan også yde beskyttelse indenfor modebranchen. Ophavsretten medfører en eneret til at lade fremstille eksemplarer af værket eller designet og kan dermed forhindre konkurrenterne i at fremstille for nærgående efterligninger – eller piraterne i at lave direkte kopier.

Ophavsretten etableres uden formel stiftelse, men opstår ved skabelsen af værket.

Varemærkeret
Den varemærkeretlige beskyttelse er udtryk for en beskyttelse af navne/ord, logoer mv., som benyttes for varer eller tjenesteydelser. Funktionen af et varemærke er dermed primært at angive en oprindelse for et produkt – f.eks. at et par jeans med en rød tab på baglommen kommer fra Levi’s. 

Varemærker kan i Danmark etableres ved ibrugtagning eller ved registrering. Det må altid anbefales at udtage en registrering, da dette i praksis giver en bedre beskyttelse end ibrugtagning. Herudover kan varemærker etableres i EU regi samt i international regi. Overvejelserne om hvilket regi der bør vælges ved etablering af varemærkerettigheder vil blive behandlet i næste uge, når der fokuseres på strategi ved valg af varemærker.  

Udover den ophavsretlige- og den varemærkeretlige beskyttelse, giver markedsføringsloven et vist værn mod produktefterligninger. Beskyttelsen er reel, men der er tale om en konkurrenceretlig beskyttelse som er langt mere snæver end den immaterialretlige beskyttelse, og det er en farlig strategi at ”satse” på markedsføringslovens påbud om, at erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik.

Selvom der er en omkostning forbundet med registrering af varemærkerettigheder, vil de færreste dog have råd til at lade være! Opmærksomheden på virksomhedens immaterielle rettigheder bør konstant være i fokus, da det er grobunden for vækst – og økonomisk 

Læs også Kampen mod kopiprodukter, Søren Wolder Knudsen, 22. juli 2010

Billeder: Louis Vuitton