Seneste
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Artikel: Kampen mod kopiprodukter

Advokat Søren Wolder Knudsen vil over den næste måned skrive om varemærkesikring og kopiprodukter for FashionForum.dk.
Advokat Søren Wolder Knudsen vil over den næste måned skrive om varemærkesikring og kopiprodukter for FashionForum.dk.

Advokat Søren Wolder Knudsen er ansat hos Dahl Law og ekspert i beskyttelse af varemærker. Han vil i den kommende tid belyse en række problemstillinger omkring varemærkesikring og kopiprodukter på FashionForum.dk.

Sommeren har bragt kopiprodukterne i mediernes søgelys og der er i såvel radio og TV bragt flere eksempler på, hvordan bl.a. turister er blevet straffet hårdt med bøder i 10.000 kroners klassen for besiddelse af kopiprodukter i f.eks. Italien og Frankrig – endda for besiddelse af blot ét par falske solbriller eller en falsk taske. Herhjemme sidder rettighedshaverne formentlig med et skævt smil på læben over sådanne historier og savner tilsvarende regler herhjemme, for at dæmme op for kopiindustrien, som efterhånden er en betragtelig industri i milliardklassen.

Ved kopiprodukter forstås produkter, som er mere eller mindre identiske med originalproduktet, og som er påført varemærker identiske eller næsten identiske med originalvaremærket (ofte også betegnet som varemærkeforfalskninger) samt de egentlige piratkopier, som er 1:1 kopier af de originale værker – typisk CD,er, DVD’er o. lign, men også f.eks. møbler. Varemærkeforfalskningerne vil typisk være tøjgenskande, tasker, solbriller, ure, smykker og lign, men kan også være mere industrielle produkter.

I kategorien kopiprodukter er her ikke medtaget hvad der betegnes produktefterligninger, som er produkter, der typisk kun adskiller sig marginalt fra originalproduktet, men som markedsføres og sælges under andet navn/brand end originalproduktet (i modsætning til varemærkeforfalskningerne og piratkopierne). Disse produktefterligninger vil ofte også udgøre en krænkelse af originalproduktet, men sagerne vil som regel adskille sig fra kopisagerne af flere årsager
Kendetegnende for alle de nævnte kategorier er, at der snyltes på en andens (rettighedshaverens) indsats med økonomisk vinding for øje.

I det følgende vil fokus kun være rettet mod varemærkeforfalskningerne. 
Herhjemme er det lovligt at købe og besidde varemærkeforfalskede varer som privatperson. Dette kan udledes af varemærkeloven § 1 og § 4, hvoraf fremgår, at personer/virksomheder kan erhverve eneret til varemærker, hvorved forstås særlige kendetegn for varer eller tjenesteydelser – eksempelvis et produktnavn eller et logo. Eneretten bevirker i henhold til § 4, at indehaveren af mærket kan forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af mærket, men der er ikke indeholdt et forbud mod privat brug. Som privatperson er det altså lovligt at købe varemærkeforfalskningen, men sælgeren kan dog straffes for salget.

Når lande som Italien og Frankrig kan opstille regler, som gør det strafbart også for privatpersoner at besidde kopiprodukter skyldes det, at der ikke er nogen harmonisering på området. Danmark kunne derfor i princippet indføre tilsvarende regler og adoptere samme ”nul-tolerance” politik i kampen mod kopierne.

Rettighedshaverne må her samle sig, og forsøge at påvirke den politiske proces for at skærpe reglerne om privat brug af varemærker. Samtidig bør alle rettighedshavere have en ”nul-tolerance” politik for øje, når det gælder forfølgelse af krænkelser – i øvrigt uanset omfanget. Erfaringerne viser, at det kan være dyrt at lade være.

I en række følgende artikler her på FashionForum.dk vil der blive fokuseret på rettighedstyper og etablering, strategier ved valg af varemærker samt håndhævelse af enerettigheder – alt i kampen mod kopivarerne.

Billede: The Fashionista Diaries

Læs også:
Stop piratkopiering (SKAT)
Kopiering – kompliment eller fornærmelse?