Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Artikel: H&M fond bag uddannelse i mode på Stockholms Universitet

I Sverige har H&M finansieret uddannelsen i modevidenskab på universitetet. FashionForum.dk har talt med Professor Louise Wallenberg fra Centrum for Modevetenskap.
I Sverige har H&M finansieret uddannelsen i modevidenskab på universitetet. FashionForum.dk har talt med Professor Louise Wallenberg fra Centrum for Modevetenskap.

FashionForum.dk har tidligere sat fokus på akademiseringen af de danske designuddannelser. Men på nuværende tidspunkt kan man endnu ikke studere mode på de danske universiteter. Det kan man til gengæld i Stockholm, hvor svensk modes overhøvding, H&M, står bag finanseringen af en offentlig uddannelse i modevidenskab. FashionForum.dk har talt med professor Louise Wallenberg fra Centrum for Modevetenskap på Stockholms Universitet om de udfordringer og muligheder der er i at kunne uddanne i mode på et akademisk niveau.

[[addon]]

Uddannelsen i modevidenskab på Stockholms Universitet er konstitueret af Erling Persson fonden. En fond som i sin tid blev stiftet af H&Ms grundlægger. Dermed er det indirekte den svenske modebranche, som støtter en offentlig uddannelse i mode. Med de 30 millioner SEK som H&M ejerens fond gav, stiftede Stockholms Universitet tilbage i 2006 et nyt institut under Humanistisk Fakultet; Centrum for Modevetenskap.

”Vi håber, at vores donation vil ændre synet på begrebet mode, at det vil give emnet en etablering som videnskab, hvilket er nødvendigt for at skabe en kundskab og troværdighed for dette vigtige kulturudtryk", lød begrundelsen fra Erling Persson fonden dengang.
Men hvor langt er Stockholms Universitet kommet for pengene? Louise Wallenberg er professor på Centrum for Modevetenskap, og hun har fulgt den udvikling, som instituttet har undergået siden opstarten i 2006.

[[addon]]

Louise Wallenberg, hvor langt er I kommet for de penge I fik tildelt i 2006?
Vi har udviklet en toårig masteruddannelse, et kandidatkursus og et introduktionsår. Vi har også siden 2008 haft en forskningsuddannelse med seks doktorer, som vi forventer disputerer i 2012 og 2013. Vi tilbyder derudover forskellige aftenkurser og fritstående kurser. Siden 2006 har vi også arrangeret fire internationale symposier (tre i Sverige og et i USA) og en nordisk workshop.

Rent publikationsmæssigt går det også godt for Centrum for Modevetenskap, idet vi siden 2009 har haft den største mængde af publikationer ved det Humanistiske Fakultet på Stockholms Universitet. Og så er vi gået fra at være to personer til, at vi i dag har 16 ansatte inklusiv doktorerne. Forskning fylder rigtigt meget, og er virkeligt noget af det, der driver os – ved siden af undervisningen selvfølgelig! Faktisk vil hovedparten af vores afhandlinger ende som egentlige publikationer, og det må siges at være flot.

Hvad forskes der i på modevidenskab?
Der ligger en stort fokus på spørgsmål om køn og mode, både historisk set og samtidigt, men vi fokuserer også meget på modehistorieskrivning, forbrugerkultur-teori, modens forskellige repræsentationer og modens materialitet.

Har modevidenskab opnået den samme akademiske status som for eksempel kunst og medievidenskab i Sverige?

Nja… det tror jeg kommer til at tage nogle flere år. Men når vi får publiceret mere materiale, og vores doktorer disputerer, så tror jeg, at modevidenskab kommer til at stå mere sikkert rent akademisk. For den forskning som doktorerne ved vores institut fremkommer med, er af allerstørste vigtighed for modens position indenfor det akademiske felt.

[[addon]]

Pengene til etableringen kom fra en privat donation, men indirekte fra erhvervslivet. Produceres der forskning på modevidenskab, som erhvervslivet kan gøre brug af?
Ja, det er jeg sikker på. Om industrien så siden er interesseret i vores forskning, er et andet spørgsmål. Men der skal vi forskere måske også blive bedre til at vise vores forskning frem.

Hvad er den langsigtede ambition for modevidenskab?
At blive et fuldt accepteret akademisk emne. Og at modevidenskab også udenfor den akademiske verden vil kunne tilbyde kontekstualisering, problematisering og kritisk stillingtagen omkring fænomener som oftes anses for at være letbenede, og for ikke at have nogen større indvirken på hverken de kulturelle eller sociale relationer i samfundet. Altså med andre ord at mode og modeproduktion, dens betydning og dens virke, diskuteres og tages seriøst i den almene debat.

Hvad gør det for den svenske modeindustri mere generelt, at man nu kan studere mode på et akademisk niveau?

Fremkomsten af modevidenskaben gik hånd i hånd med den store “modemirakel” (etableringen af svensk mode med internationalt potentiale som f.eks. Acne Jeans, Tiger of Sweden, Fifth Avenue Shoe Repair m.fl., red.) i det første årti af 2000erne, og det har bare resulteret i endnu mere opmærksomhed omkring denne positive udvikling i svensk mode. Mit håb er, at vores studerende qua deres store forståelse for modens historiske, sociale, økonomiske og kulturelle aspekter kan få en plads i modeindustrien, og at de kan bidrage med en større viden og kundskab. Og så er det at være kritisk tænkende en færdighed, som der altid er brug for, uanset om man befinder sig i en akademisk sammenhæng eller i erhvervslivet.

Læs mere om Centrum for Modevetenskap her.

Billeder: Acne Jeans, Fifth Avenue Shoe Repair, Tiger of Sweden