Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland

Mode på TV - Interview med DR K chef Flemming Hedegaard Larsen

Mode er et af indsatsområderne på den bredt fundererede kultur- og historiekanal, der skal give seerne indsigt, horisont og baggrund. FashionForum.dk elsker at mode tages seriøst af en kulturkanal og tog en snak med DR K chef Flemming Hedegaard Larsen.
Mode er et af indsatsområderne på den bredt fundererede kultur- og historiekanal, der skal give seerne indsigt, horisont og baggrund. FashionForum.dk elsker at mode tages seriøst af en kulturkanal og tog en snak med DR K chef Flemming Hedegaard Larsen.

Mode er et af indsatsområderne på DR K – en bredt funderet kultur- og historiekanal, der skal give seerne indsigt, horisont og baggrund. FashionForum.dk elsker at mode tages seriøst af en kulturkanal og tog en snak med chef for DR K Flemming Hedegaard Larsen.
[[addon]]Hvordan definerer du kultur på DR K?
Kultur i vores optik er bredt defineret af alle de kulturelle elementer, der definerer vores hverdag. Jeg har fokus på to spor: Det ene er kunsten, værket, skaberen og tiden, det andet er det brede kulturbegreb med arkitektur, fordi det skaber rammen om vores færden, brugsdesign, fordi alt er designet og endeligt mode, fordi det i høj grad er med til at tegne en tid og sætte en ramme omring vores liv: nogle tænker meget over, hvad de har på, andre tænker lidt, nogle køber dyrt og mærkeorienteret, andre køber billigt og funktionsorienteret. Men alle bruger tøj hver dag og bliver derfor også nødt til at forholde sig til det på den ene eller anden måde. Tøj siger utroligt meget om, hvem man er og om ikke andet – hvilke signaler, man ønsker at sende.

Hvad er Jeres fokus, når I formidler mode?
Vores perspektiv er ikke de seneste trends og farver. Vi ser på moden som et fænomen og stiller hele tiden spørgsmålstegn ved den. Hvilken rolle spiller mode i en krisetid vs. en opgangstid? Hvilke værdier ligger der i bestemte tøjmærker eller i når folk vælger økologisk tøj? Hvordan afspejler tid og samfund sig i moden? Hvad er det der gør, at mode er så vigtigt for nogle og ikke for andre? For mig er det også vigtigt at have hele buen fra high-end til high-street med. Fra Gucci og Prada til Bilka og H&M.

Ved at se på moden, håber vi også at kunne åbenbare nogle personlige eller samfundsmæssige nøgleværdier, der ellers ikke er til at få øje på. Det kulturelle og identitetsmæssige perspektiv i stedet for det industrielle og forbrugerorienterede.
[[addon]]Hvordan griber i det an helt praktisk – hvad kommer vi til at se af modeudsendelser på DR K fremover?
Vi er i gang med at lave en serie på fire afsnit, der skal vises under Copenhagen Fashion Week SS11, og vi kommer også til at optage under modeugen og analysere på catwalktendenserne. Vi forestiller os, både her og generelt at hive eksperter ind, men ikke altid kun fra modebranchen. Vi vil gerne undgå, at det udelukkende bliver modebranchen, der kigger på modebranchen og vil gerne sætte moden i perspektiv.

Derudover er det vigtigt for mig, at vi finder passionen hos dem der arbejder med mode og sætte fokus på at formidle den. Vi skal give folk en aha-oplevelse, men også åbne deres øjne for, hvad det er moden kan og hvad den kan fortælle noget om – hele tiden med det kulturelle perspektiv og det menneskelige lag for øje.

DR K vil egenproducere 1-2 serier om mode årligt, resten vil blive indkøbt.

DR K