[[addon]]Trods skybrud i København var en større skare mode –og trendinteresserede i går samlet i Danmarks Designskoles Festsal for at overvære ph.d.-studerende Maria Mackinney-Valentin forsvare sin ph.d. afhandling ”On the Nature of Trends: A Study of Trend Mechanisms in Contemporary Fashion”
 

Formålet med Mackinney-Valentins afhandling var at afgøre, hvordan og hvorfor trends i moden skifter, og om den øgede decentralisering og demokratisering af moden har ændret trendmekanismerne. Bedømmelsesudvalget – der bestod af Professor, ph.d. Lars Svendsen, Institut for filosofi, Universitetet i Bergen, Overbibliotekar, tidligere lektor, mag.art. Lars Dybdahl, Kunstindustrimuseet København og Forskningsleder og centerleder, lektor, ph.d. Troels Degn Johansson, Danmarks Designskole – tog godt i mod Maria Mackinney-Valentins afhandling, og fremhævede afhandlingens forsøg på at styrke Trend Studies som felt. 
 


Formand for bedømmelsesudvalget Troels Degn Johansson opfordrede desuden Maria Mackinney-Valentin til videre forskning indenfor området.
 


”Det var et stort privilegium at få lov til at diskutere tre års forskning med et så kompetent udvalg. Jeg fik kamp til stregen og måtte parere et par akademiske cirkelspark, men sådan skal det være. Jeg er stolt af at have taget et væsentligt skridt til at udvikle trendforskningen i en mere moderne retning. Jeg glæder mig til at arbejde videre med området og til at undervise på Danmarks Designskole. Det har også været dejligt at se, hvordan branchen har taget så positivt imod de nye teorier om trends,” udtalte Maria Mackinney-Valentin efter forsvaret.

Danmarks Designskole
MOKO
Maria Mackinney-Valentin
Trendforsker.dk