Invitation / Offentligt ph.d.-forsvar af afhandlingen:

On the Nature of Trends: A Study of Trend Mechanisms in Contemporary Fashion

Af ph.d.-studerende Maria Mackinney-Valentin

Mandag den 7. juni 2010, kl. 13.00, Festsalen, Danmarks Designskole, Strandboulevarden 47, DK-2100 København Ø

Afhandlingen undersøger, hvorfor og hvordan trends i samtidens mode skifter, og kommer med et bud på en ny teoretisk model, der kan beskrive trendmekanismer på de fragmentariske præmisser, der kendetegner modebilledet i dag. Maria Mackinney-Valentin redegør for sin ph.d.-afhandling ved et offentligt forsvar ifølge ph.d.-bekendtgørelsens kapitel 8.

Bedømmelsesudvalget, nedsat ifølge bekendtgørelsens kapitel 6, består af:

·  Professor, ph.d. Lars Svendsen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen

· Overbibliotekar, tidligere lektor, mag.art. Lars Dybdahl, Kunstindustrimuseet København

· Forskningsleder og centerleder, lektor, ph.d. Troels Degn Johansson, Danmarks Designskole (Formand for bedømmelsesudvalget).

Afhandlingen er et resultat af et ph.d.-studium ved Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole / Center for Designforskning under vejledning af

· Rektor, Anne-Louise Sommer, Danmarks Designskole

· Centerleder, lektor, ph.d. Julie Sommerlund, Danmarks Designskole

Efter forsvaret inviterer Danmarks Designskole til reception i forhallen, bygning A, kl. 16.00.

Afhandlingen ligger til gennemsyn på Danmarks Designskoles Bibliotek, Strandboulevarden 47, 2100 København Ø og på Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek, Danneskiold-Samsøes Allé 50, 1434 København K.

For yderligere information :

Forskningssekretær Nina Lynge, Danmarks Designskole, nly@dkds.dk, 3527 7594.

Ph.d.-studerende Maria Mackinney-Valentin, mmk@dkds.dk, 2620 0925.