Dansk Erhverv inviterer i samarbejde med KPMG til et seminar om de nye momsregler.

Partner Benny Hjortkær Hansen og senior manager Lotte Blumensaadt fra KPMG gennemgår de ændrede regler for ydelser over landegrænser: Momsbeskatningssted, omvendt betalingspligt for moms, nye rapporteringskrav til momsangivelsen, indberetning til listesystemet, momsrefusion samt øvrige nyheder på moms- og afgiftsområdet.

Efter seminaret ved du, hvad ændringerne går ud på, så du kan vurdere, hvilke ændringer der skal ske i din virksomhed.

På seminaret kommer KPMG ind på følgende emner:

De nye EU-regler om ydelsers beskatningssted

    * Hvilke ydelser er omfattet af ændringerne?
    * Hvilke ændringer skal der ske i IT-systemerne?
    * Hvad indebærer de udvidede rapporteringskrav til momsangivelsen og til listesystemet?

Nye regler om tilbagesøgning af moms i udlandet

    * Hvordan skal momsrefusion ske i fremtiden?

Sted
Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade, indgang B.

Vi byder på morgenmad fra kl. 8.30.

Tilmeld dig inden d. 10. marts 2010 her