Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Etiopisk tekstilproduktion
Alle nyheder, SPONSORERET

Renere produktion og bedre arbejdstagerrettigheder styrker Etiopiens tekstilindustri 

Ifølge Etisk Handel Danmark, bør modevirksomheder kigge mod Etiopien som næste produktionsland, da det EU-finansierede projekt Bottom UP! har løftet landets tekstilindustri.
Ifølge Etisk Handel Danmark, bør modevirksomheder kigge mod Etiopien som næste produktionsland, da det EU-finansierede projekt Bottom UP! har løftet landets tekstilindustri.

I en tid med kriser og forsyningsusikkerhed vælger flere virksomheder at sprede produktionsmæssig risici ud til flere lande. Et af de lande kunne være Etiopien, hvor projektet Bottom UP! har støttet en række fabrikker med træning i renere produktion og forbedrede rettigheder for kvinder. H&M, PVH, der ejer mærker som Tommy Hilfiger og Calvin Klein, og sourcingvirksomheden Otto International Scanthor har allerede tøjproduktion i det østafrikanske land Etiopien.

I Etiopien drømmer man om at tiltrække flere modevirksomheder, der har lyst til at være med til at investere og udvikle tekstilindustrien. Og derfor har det EU-finansierede Bottom UP!-projekt igennem et par år støttet landets tekstilsektor med træning. Det er vigtigt for at løfte niveauet for håndtering af eksempelvis kemi og arbejdstageres rettigheder.

Og det giver god mening at kigge på et land som Etiopien som produktionsland, lyder det fra Nanna Callisen Bang, direktør i Etisk Handel Danmark, der gennem fire år har drevet projektet sammen med de internationale organisationer Solidaridad og MVO Nederland.

“Der er flere årsager til, at modevirksomheder kunne overveje at handle med Etiopien. Det kan handle om at sprede risici og investere i flere produktionslande, men også for at bidrage positivt til udvikling af tekstilsektoren. Etiopien har brug for investeringer og udvikling af den private sektor, så der kan skabes jobs og indtægter. Ansvarlig handel er vigtig for udvikling af landet, og Bottom UP!-projektet viser, hvor stor interesse, der er for mere handel med europæiske virksomheder,” siger hun.

Målet med projektet har været, som navnet antyder, at løfte Etiopiens voksende tekstilsektor fra bunden via samarbejde med 14 bomulds- og tøjproducenter i landet. I alt har 2000 bønder og 19.200 arbejdere været involveret.

Miljøtiltag gør det billigere at drive fabrikker

En af de ting, som Bottom UP!-projektet har gjort for at støtte Etiopiens tekstilsektor, er at give lokale fabriksbestyrere viden om mere bæredygtig tøjproduktion via forskellige træningsmoduler, fortæller projektleder i Etiopien Kalayu Gebru.

“Det første modul handler om lokale og internationale miljøregulativer, mens andre handler om eksempelvis vandforbrug og affaldshåndtering,” siger han.

Efter træningsforløbene er fabriksbestyrerne blevet sat til at inspicere deres fabrikker baseret på en udleveret tjekliste. Og på den baggrund lave en handlingsplan, som de får støtte til at nå af Kalayu Gebru og hans kollegaer. Og der er allerede fremskridt at spore hos mange af fabrikkerne, fortæller han.

“Nogle fabrikker er allerede begyndt at bruge vedvarende energi. Og de er blevet bedre til at organisere deres affald. Før blev spildevand udledt ufiltreret, hvilket er meget skadeligt for jord, vand og selv vandlevende liv.”

Den større opmærksomhed på at reducere affald og organisere vand- og energiforbrug er ikke kun bedre for miljøet. Det gør det også billigere at drive fabrikkerne.

“Ved at arbejde mere effektivt og gøre bedre brug af ressourcerne er der også mindre spild. Og derfor kan fabrikken købe færre ressourcer udefra,” siger Kalayu Gebru. 

Viden om og støtte til kvinder på fabrikkerne

I Etiopien, som i resten af den globale tekstilindustri, udgør kvinder størstedelen af arbejdsstyrken. Faktisk op mod 80 procent. De fleste af disse når aldrig ledelsesniveau af den ene eller anden årsag og er i tillæg ofte udsat for diskrimination, usikre arbejdsforhold og lav løn. Derfor har et andet fokus for Bottom UP! været at øge både trivslen og mulighederne for kvinderne på fabrikkerne i landet.

Den generelle ledelse har fået træning i kvinders rettigheder, mens de kvinder, der allerede nu bestrider ledelsesansvar, har fået tilbudt transformativ ledelsestræning for at give dem evner i personlig kommunikation, teambuilding, coaching og effektiv forhandling. En af dem er Mekdes, der er tilsynsførende med broderiafdelingen på fabrikken Etur i hovedstaden Addis Ababa. Hun fortæller, at hun har nydt godt af træningen.

“Jeg har lært, at ledelse ikke er noget, der kan pålægges, men at det kommer indefra. Vi har opdaget, at kvinder er i stand til meget mere, end vi nogen gange tænker. Vi kan også lede en virksomhed. Mange flere kvinder bør tage del i denne træning,” siger hun.

Som et resultat af træningen har tre fabrikker optegnet deres politik på området, så der i fremtiden bliver en mere formaliseret tilgang til indsatser for kvinder i ledelse og mere ligestilling.

Bottom UP! er et samarbejde mellem den internationale organisation Solidaridad, MVO Nederland og Etisk Handel Danmark. Projektet er finansieret af Den Europæiske Union og løber fra april 2019 til marts 2023.

Artiklen er sponsoreret af Etisk Handel Danmark