Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, Bæredygtighed, Uddannelse

Det Kongelige Akademi vil reformere modebranchen med en ny generation af designere

Den sidste designer fra ‘den gamle skole’ er uddannet, og det varsler en ny tid, hvor kommende designere vil være uddannede til at forandre en branche med massive udfordringer, den endnu ikke selv har løsningerne på.
Den sidste designer fra ‘den gamle skole’ er uddannet, og det varsler en ny tid, hvor kommende designere vil være uddannede til at forandre en branche med massive udfordringer, den endnu ikke selv har løsningerne på.

Den sidste generation af klassiske modedesignere fra Det Kongelige Akademi er med deres afgangsshow under Copenhagen Fashion Week fløjet fra reden – og det giver plads til en ny. Det gamle kandidatprogram ‘Fashion Design’ er nu fortid og erstattet af kandidatprogrammet ‘New Landscapes for Change; Fashion, Clothing & Textiles’. Som navnet antyder, skal uddannelsen skabe forandring i en mode- og tekstilbranche, der har presserende brug for det.

“Vi har tidligere – på meget klassisk vis – opkaldt vores uddannelser efter genstandsfelt, men nu sætter vi i stedet den overordnede dagsorden (grøn omstilling, red.) helt i front. For hvis vi skal nå 2030-målet om 70 procents reduktion af CO2, så skal vi igang med at tænke radikalt nyt,” siger Mathilde Aggebo, Dekan for designuddannelsen på Det Kongelige Akademi.

“Vi er nødt til at uddanne designere, som ikke tænker traditionelt og i kollektioner og nye styles, men som tør vride armen om på det etablerede og i stedet komme med nye idéer til, hvordan vi kan gentænke modesystemet med høje kunstneriske og faglige ambitioner på den ene side og det bæredygtige på den anden side,” siger hun og lover en uddannelse baseret på den nyeste forskning inden for mode og tekstiler. Det Kongelige Akademi er selv – i samarbejde med andre danske universiteter – involveret i en række store, igangværende forskningsprojekter, som de studerende løbende vil blive undervist i. Blandt andet er Det Kongelige Akademi sammen med VIA University College involveret i projektet ‘Tekstilsymbiose Herning – tekstilrester og affald som ressource’. Senest i 2025 skal alle danskere særskilt sortere tekstilt affald, og projektet undersøger, hvordan tekstilaffald kan indgå cirkulært i nye forbindelser, så intet behøver gå op i røg.

Designeren i centrum af den grønne omstilling

Som vi skrev for godt et år siden, da den nye kandidatuddannelse blev oprettet, er den blevet til med ekstern konsulenthjælp fra den britiske bæredygtighedsforsker og kvinden bag termen ’slow fashion’, professor og ph.d. Kate Fletcher, som er ansat ved Centre for Sustainability, London College of Fashion og tilknyttet som adjungeret professor på Det Kongelige Akademi. I spidsen for det nye uddannelsesprogram står Else Skjold, der er lektor og ph.d. med speciale i bæredygtig virksomhedsudvikling i mode- og tekstilbranchen. Med stor respekt for det eksisterende fagmiljø og for den nu tidligere måde at uddanne designere på, understreger hun behovet for nytænkning i en verden, der forandrer sig med hastige skridt.

“Vi har i mange år haft unge designstuderende, som ikke kan se sig selv i modebranchen, for skal de bare ud og skabe mere elendighed?” spørger hun over telefonen på vej til Lifestyle & Design Cluster i Herning i forbindelse med det nye forskningsprojekt om tekstilt affald. Else Skjold vil hjælpe de studerende til, hvordan de i stedet kan forandre branchen, og hun vil sætte designeren i centrum af den grønne omstilling.

“Branchen kan forvente nogle nye designere, som kan navigere i den bæredygtige dagsorden, og som kan skabe smukke og kunstneriske design på højeste niveau, men som samtidig kan være med til at løse udfordringerne. De studerende bliver uddannet til at samarbejde med andre aktører om, hvad designets rolle skal være i den her omstilling,” siger Else Skjold, der varsler et helt nyt syn på designerens funktioner og arbejdsområder. Den nye uddannelse vil skabe tøjdesignere, der kan udvikle nye markeder og nye kundegrundlag, og som forstår, hvordan design skaber værdi i brugsfasen – og så skal de nye designere ifølge hende have meget mere at skulle have sagt ude i virksomhederne.

“Jeg kommer til at uddanne designere med stærke evner til at arbejde i en organisation, så de er klædt på til at træffe beslutninger på en måde, så de bliver lyttet til,” siger hun.

Kunsten skal redde klimaet

I lang tid er det ene brand efter det andet begyndt at sælge klassisk basistøj, der kan kombineres med alt, og der er ifølge Else Skjold generelt set en udbredt forståelse af, at bæredygtighed er det modsatte af farver og kunstnerisk design. Men det har hun tænkt sig at lave om på.

“Det er det smukke og kunstneriske design, der skal redde bæredygtigheden,” siger hun om den nye retning, som Det Kongelige Akademi satser på.

“Vores nye program skal bevise, at jo mere fantastisk, forskelligartet og kunstnerisk tøj er, jo mere vil vi værdsætte tøjet. Al forskning viser, at vi så vil gøre alt det rigtige med tøjet som at have det i længere tid, passe bedre på det, reparere det og gå meget mere op i, at det får et næste liv, når vi selv er færdige med det,” siger hun og fortæller om et andet forskningsprojekt, hun leder i Århus, om biodiversitet og tekstiler. Forskning, der skal være med til at sørge for, at den næste generation af designere ikke er afkoblet samfundet, og som samtidig klæder dem på til at kunne drive en omstilling af modebranchen og føre den ind i en grøn fremtid.

“Men det er det kunstneriske, der skal være motoren,” slutter Else Skjold.