Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, Bæredygtighed

Følger handlingen med modebranchens bæredygtige løfter?

15 af verdens største modevirksomheder får et grundigt eftersyn i Business of Fashions nye rapport, ’The BoF Sustainability Index’. Og her er konklusionen, at der stadig er en bred kløft imellem fremsatte mål og reelle fremskridt.
15 af verdens største modevirksomheder får et grundigt eftersyn i Business of Fashions nye rapport, ’The BoF Sustainability Index’. Og her er konklusionen, at der stadig er en bred kløft imellem fremsatte mål og reelle fremskridt.

Coronakrisen har sparket nyt liv i bæredygtighedssnakken i modebranchen. Men er der handling bag de mange ord og løfter? Desværre ikke enstemmigt, hvis man spørger Business of Fashion. I en ny rapport kaldet ’The BoF Sustainability Index’ har de sammenholdt mål og reelle resultater for 15 af industriens største virksomheder – og analysen viser, at branchen langt hen ad vejen fortsat ikke lever op til sine egne forpligtelser.

I analysen får virksomhederne, der dækker både luksus-, high street- og sportskategorien, point indenfor forskellige områder og til sidst en samlet score for deres overordnede indsats i forhold til efterlevningen af deres offentliggjorte mål. Og her ses det, at den gennemsnitlige score lander på bare 36 ud af 100 med betydelige forskelle mellem engagement og handling for de fleste. Generelt er konklusionen, at fremskridt ofte halter efter de fremsatte mål, når tilgængelig data langt hen ad vejen stadig er selvrapporteret og/eller ikke-verificeret. Det peger, ifølge Business of Fashion, på et bredere problem i branchen i forhold til at kunne stille virksomheder til ansvar for deres arbejde.

“Analysen viser tegn på positivt engagement, men modeindustriens retorik omkring bæredygtighed er ofte langt foran den enkelte virksomheds handlinger. Information om målsætninger, der bliver sat, er mere meget tilgængelig end reel data til at måle fremskridt eller konkrete planer for strategiske investeringer i arbejdet med at nå disse mål,” skrives der i rapporten, hvor det dog også understreges, at målet med indekset ikke er “at hylde eller straffe nogle virksomheder, men derimod at gøre status over de fremskridt, der er lavet, udnytte data til objektivt at identificere fortsatte mangler og sætte nogle klare rammer for fremtidige fremskridt.”

Fra ambitiøse målsætninger til håndgribelige fremskridt

I forbindelse med udgivelsen af rapporten opstiller Business of Fashion syv forskellige udfordringer – eller uudnyttede potentialer, om man vil – som bør blive set på indenfor de næste ti år, hvis branchen skal have en chance for at følge med de globale klima- og bæredygtighedsmål. Det gælder blandt andet et skifte fra at arbejde ud fra målsætninger til i stedet at fokusere på at demonstrere håndgribelige fremskridt.

Derudover skal industrien have fikset sine problemer med misinformation, sådan at der kommer mere transparens i værdikæder og mere kvalitativ data til rådighed. Ifølge rapporten, ligger der også et problem i, at virksomheder sjældent matcher deres ambitiøse mål med opgørelser over, hvordan de vil finansiere dem. Det, de i rapporten kalder ’the finance gap’. Også branchens vækstudfordringer bliver nævnt, ligesom vi også har set det fremhævet af blandt andre Global Fashion Agenda og Copenhagen Fashion Summit; altså at reel positiv forandring kræver en nytænkning af hele vækstprincippet.

I selve sammenligningen af de 15 modevirksomheder, der blandt andre tæller Kering, LVMH, H&M Group, Inditex, Fast Retailing, Nike og Adidas, ses det, at de hver især er foran og halter bagefter på meget forskellige områder. Hvor Kering står stærkere end de andre på områder som transparens samt vand og kemikalier (med en score på henholdsvis 68 og 53), falder de bagud på arbejdernes rettigheder, hvor de kun nå op på 32, sammenlignet med for eksempel Inditex, der her får 51 point. Dog er Kering førende i analysen over en bred kam – med en beskeden score på 49, vel at mærke – skarpt efterfulgt af Nike, der lander på 47.

Du kan læse den fulde rapport og se, hvordan Business of Fashion har foretaget deres analyse, her.