Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, Økonomi

Voksende modekoncern: “Krisen ramte forskelligt og med forskellig styrke på de forskellige markeder”

Også hos Redefined Fashion A/S er resultaterne for 2019/20 “utilfredsstillende” i forhold til ambitionerne. Men ejerne er optimistiske omkring det regnskabsår, de allerede har taget hul på.
Også hos Redefined Fashion A/S er resultaterne for 2019/20 “utilfredsstillende” i forhold til ambitionerne. Men ejerne er optimistiske omkring det regnskabsår, de allerede har taget hul på.

“Formålet med at samle flere brands under den samme paraply var åbenlys styrkelse af måden, vi arbejder på i virksomheden,” fortæller medejer af Redefined Fashion A/S Chalotte Kjær Bruun i en pressemeddelelse.

Sammen med sin partner, Irena Riberholt Jørgensen, har hun netop fremlagt årsregnskaber for brandsene Minus og Peppercorn & Desires – og i samme ombæring annonceret en fusion imellem de to. Det betyder, at de tidligere to separate mærker fremover bliver ét selskab med samlet regnskab under modervirksomheden Redefined Fashion A/S, som ligeledes huser mærkerne Friendtex, White and More og Once fra hovedkontoret i Ikast. En fusion, der altså skal være med til at gøre de interne aktiviteter mere flydende i en tid med brug for optimering, hvor det er muligt:

“Vi har altid stræbt efter at have fuld fokus på at opnå de maksimale synergier mellem vores brands. I et hus med flere brands kan det være krævende at opnå fuld samhørighed og stordriftsfordele, hvis kollegaerne kun fokuserer på et specifikt brand. Derfor har vi nu kollegaer, der arbejder på tværs af husets brands, men uden at miste fokus på hver enkelt brands DNA og udtryk. Vi undgår intern konkurrence, men i stedet kan vi udnytte vores buying power optimalt,” siger hun videre.

Krisen rammer forskelligt

Dykker man ned i resultaterne, der dækker regnskabsåret 2019/20, bærer de – ganske som de fleste andre i branchen – tydeligt præg af udbredelsen af Covid-19 i det halvår af 2020. Både når det kommer til Minus og Peppercorn & Desires, der altså i perioden fortsat havde hver sine driftsresultater.

For Minus ses det, at bruttofortjenesten er faldet til 5,9 millioner kroner mod lige over 8 millioner året før. Årets resultat ender i minus med 449.912 kroner modsat et overskud på knap 1,5 millioner for 2018/19. Egenkapitalen ligger på 2,6 millioner kroner – faldet to millioner fra 4,6 året før. 

Hos Peppercorn & Desires – der dækker 14 måneder, men som dog endnu ikke har resultater at sammenligne med fra forgangne år, da brandsene blev overtaget fra DK Company i maj 2019 – finder man en bruttofortjeneste, der lyder på 4,5 millioner kroner. Årets resultat er dog også i minus med 1,3 millioner kroner. Irena Riberholt Jørgensen forklarer:

“Det stod ret tidligt klart for os, at alle vores brands i huset ville blive ramt voldsomt af situationen. Krisen ramte dog forskelligt og med forskellig styrke på de forskellige markeder. På Desires ligger 70 procent af vores omsætning på markeder som Spanien og Italien, så dér gik det stærkt,” siger hun, hvortil Chalotte Kjær Bruun tager over:

“På Minus blev vi voldsomt ramt af konkurser i Danmark og Norge, som næsten over night kostede os 30 procent af vores omsætning. Samtidig var der et enormt pres fra alle kunder omkring hjælp til deres likviditet, rabatter og annulleringer, så det har virkelig ramt vores indtjeningsgrader.”

Lysere tider forude

Ifølge de to ejere, har regnskabsårets afslutning midt i pandemien betydet, at der ikke har været meget tid til at “rette op.” Og det afspejles i årets resultat. Et resultat, de selv betegner som “utilfredsstillende” – men dog fuldt ud forventet, situationen taget i betragtning:

“Kombinationen af mange nye investeringer tidligt i regnskabsåret, konkurser og store lagernedskrivninger i kølvandet på Covid-19-krisen har desværre haft stor negativ påvirkning på årets resultat i begge virksomheder,” siger Irena Riberholt Jørgensen og fortæller, at der dog er store ambitioner om at vende udfordringerne til positiv drivkraft for fremtiden.

“Vi investerer fortsat i vores bæredygtige omstilling, nye markeder og i at højne vores nye digitale koncept på Skandinavien. Vi ønsker at være gearet til fremtiden som en innovativ og stærk samarbejdspartner. Vi har et enormt stærkt hold af kollegaer bag os, som alle udviser ejerskab, og som tænker med på de mange nye projekter, vi har søsat. Så vi er meget optimistiske omkring fremtiden og det regnskabsår, vi allerede har taget hul på.”