Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, Bæredygtighed, Corona, INTERVIEW

“Vi kan ikke være bekendt at sige, at vi er så dygtige, når vi stadig bare kradser i overfladen”

Det handler først og fremmest om at gøre Danmark berettiget til sit ry som bæredygtigt modeland, fortæller Roccamore-stifter Frederikke Antoine Schmidt, der som formand for et nedsat team af branchefolk har udarbejdet seks anbefalinger til Erhvervsministeriet, om hvordan vi genstarter dansk modeeksport efter coronakrisen.
Det handler først og fremmest om at gøre Danmark berettiget til sit ry som bæredygtigt modeland, fortæller Roccamore-stifter Frederikke Antoine Schmidt, der som formand for et nedsat team af branchefolk har udarbejdet seks anbefalinger til Erhvervsministeriet, om hvordan vi genstarter dansk modeeksport efter coronakrisen.

“Mode og tekstil er Danmarks fjerde største eksportprodukt, men hvis vi skal bevare den position, bliver vi nødt til at give danske virksomheder en konkurrencefordel ude i verden – og vejen dertil er at gøre Danmark kendt for godt design OG bæredygtig kvalitet,” siger Frederikke Antoine Schmidt, grundlægger af sko-brandet Roccamore. Et brand, der med fem år på bagen har fundet vej til mange kvindelige forbrugeres skoskab for sine håndlavede, anatomisk korrekte og komfortable stiletter. I forbindelse med regeringens projekt ’Forum for genstart af dansk eksport’ har hun siden august siddet som formand for mode og tekstil-teamet, der som en del af i alt otte genstartsteams er udpeget til at hjælpe forskellige branchers eksport gennem krisen.

Her har hun haft kompetent selskab af Gannis Nicolaj Reffstrup, Sustainability manager Dorte Rye Olsen fra Bestseller, CEO Jens Obel fra DK Company, CEO i By Malene Birger Ellen Dixdotter, Jysks Communications & CSR director, Rune Jungberg Pedersen, og CEO i Egetæpper John Vestergaard samt organisationerne Dansk Mode & Textil, WEAR, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Teknisk Landsforbund. Sammen har de brugt den sidste måned på at udtænke, hvordan vi kickstarter mode- og tekstileksporten efter Covid-19. For den er stadig udfordret – og skal måske også forberede sig på en runde to, som i nogle brancher allerede er i gang. Ifølge Dansk Mode & Textil, er tekstileksporten gået tilbage med seks procent i årets første måneder sammenlignet med 2019, hvorimod beklædning og fodtøj har oplevet et nedgang på 13 procent. Frederikke Antoine Schmidt fortæller videre:

“Der er i alt blevet allokeret 485 millioner til projektet, som skal bruges i år. Men det betyder ikke, at der har været frit slag for os. Det er penge, som kommer med nogle strings attached – de skal bruges i år og vi skal arbejde inden for områder, vi kan rykke på. Lavere moms eller indførelse af CO2-skatter ville vi eksempelvis ikke kunne få at på implementeret. I stedet handlede det om at lave nogle anbefalinger, som er både effektfulde og lette at implementere nu og her. Men for mig var det mindst ligeså vigtigt at finde initiativer, der kan fungere på den lange bane også.”

Frederikke er uddannet på den italienske designskole Polimoda i Firenze og arbejdede siden for forskellige luksusbrands, før hun flyttede tilbage til Danmark og startede sit eget mærke.

Certificeringer er vejen frem

Nu, hvor vi er godt inde i september, er første del af arbejdet fuldført. I alt seks anbefalinger er blevet nedfældet og præsenteret for Erhvervsministeriet, som skal gennemgå dem. Anbefalinger, som både har digitalisering, men også især bæredygtighed som omdrejningspunkt. To ting, der ifølge Frederikke Antoine Schmidt skal stille danske mode- og tekstilvirksomheder stærkere i udlandet både nu, men også ude i fremtiden.

Derfor er der en anbefaling om, at der skal afsættes midler til forskning indenfor cirkulær økonomi og teknologier, der mindsker tekstilspild og øger genanvendelse. Ligesom at der er en anbefaling om, at der afsættes midler til innovation og digital omstilling af danske mode- og tekstilvirksomheder. Derudover anbefaler teamet, at den statslige garantidækning for handel og eksport forlænges til 31. december 2021. At der afsættes midler til at styrke Vækstfondens matchfinansieringsordning – nu med fokus på investeringer i bæredygtige og grønne løsninger. At der afsættes midler til markedsføringskonsortiet ’Creative Denmark’ med formålet om at gennemføre en international markedsføringsindsats målrettet den danske mode- og tekstilbranche. Men den største – og, ifølge Frederikke selv, vigtigste – anbefaling går ud på at nedsætte en taskforce, der skal hjælpe små- og mellemstore virksomheder med ressourcer og rådgivning til at lægge en bæredygtig strategi ud fra realistiske parametre – og herunder også hjælpe virksomhederne med at blive certificeret, hvis det er muligt.

For Frederikke Antoine Schmidt ved selv, hvor svært og omkostningstung det kan være for en lille virksomhed at blive certificeret. En proces, hun selv har brugt de sidste 14 måneder på – og stadig ikke er 100 procent i mål med.

“Det er virkelig svært og dyrt – også bare at få lagt en bæredygtig strategi koster ressourcer. De største virksomheder har deres egen in-house afdeling til at lave strategien og få certificeringerne, men det har man jo ikke, når man er en lille virksomhed. Jeg har for eksempel selv været nødt til at betale en fuldtidsansat i de 14 måneder, og det er op ad bakke økonomisk,” siger hun og understreger, at selvom certificeringer er svære at få, er de et vigtigt skridt til at gøre dansk mode og tekstil konkurrencedygtige globalt på et marked, hvor bæredygtighed kun bliver endnu mere afgørende i fremtiden.

Men ER Danmark ikke allerede et foregangsland, når det kommer til bæredygtig mode?

“Jo, dansk mode er kendt for sit arbejde med bæredygtighed i dag, men det er ikke godt nok. Det handler om at skære den skarpere. Der er stadig for meget overforbrug, for få tekstiler, der genanvendes. Vi kan ikke være bekendt at blive ved med at snakke om, at vi er så dygtige, når vi stadig bare kradser i overfladen,” siger hun og fortsætter:

“Jeg tror på, at fremtidens forbrugere er endnu mere fokuserede på bæredygtighed. Og derfor skal man som virksomhed i gang nu, ellers har man ikke nogen kunder om tre-fem år. Den yngre generation stiller høje krav. Og de bliver snart endnu mere købestærke. Derfor ser jeg det mere som at gøre danske virksomheder en tjeneste ved at hjælpe dem til at gøre det bedre.”

Alle Roccamore-sko håndlaves i Italien.

Hvor der kan rykkes mest for de fleste

Frederikke Antoine Schmidts egen virksomhed, Roccamore, er selv født digitalt og bygget på en række bæredygtige visioner. Det betyder blandt andet, at hendes sko – foruden at være skabt ud fra ønsket om at øge komforten i stilethæle – produceres under skrappe vand-, CO2- og energibesparende principper. Ligesom at hun hverken holder sig til reelle kollektioner eller sæsoner og løbende eksperimenterer med nye teknologier og for eksempel bionedbrydelige materialer. Og det er da også netop det, der banede vej til hendes egen rolle i genstartsprojektet:

“Det hele startede, da erhvervsminister Simon Kollerup ringede til mig en lørdag morgen og frejdigt sagde “Hej, det er Simon.” Jeg var på vej til brunch og stod af cyklen, da jeg svarede “Simon, hvem?” “Ministeren,” sagde han. Og det kunne jeg egentlig godt lide, den måde han gjorde det på. Derefter blev det hurtigt tydeligt, at han faktisk havde sat sig ind både mig og min virksomhed, og hvorfor det netop var mig, han ringede til.”

For Frederikke Antoine Schmidt ved godt, at nogen måske kunne finde på at spørge, hvorfor det er netop hende, der er udpeget som formand i et team bestående af sværvægtere som Bestseller, DK Company, Jysk og de store brancheorganisationer. At hun er “en underdog,” som hun selv formulerer det:

“Det første jeg tænkte var, at jeg var helt fejlcastet. Så jeg spurgte ham, om ikke han hellere ville vælge en af de andre. Og her svarede han, at han gerne vil ryste posen. At han gerne vil sætte fokus på den grønne agenda og den digitale omstilling – og de virksomheder, der er kommet bedst ud af krisen, er start ups, som er født digitale og som har en form for bæredygtighed bundet ind i deres forretningsmodel. Og det argument kunne jeg jo kun give ham ret i, for det er sådan set også min overbevisning,” siger hun videre. Men det betyder dog ikke, at Frederikke Antoine Schmidt ikke selv har været – og er – ramt af krisen:

“Det har været helt vildt hårdt. Det er klart den største udfordring, jeg har stået overfor i min tid som virksomhedsejer. Det var meget intens og meget emotionelt, og jeg kan ærligt sige, at min virksomhed kun overlevede, fordi min kunder er vildt seje,” siger hun og fortæller, at de blandt andet hjalp ved at dele historier om brandet, opfordrede hinanden til at støtte og selv købte sko, før de reelt skulle bruge dem. Der var sågar en kunde, der trådte til, da Roccamore havde 4000 sko, som sad fast i Østrig. “Så var der pludselig en, der henvendte sig, fordi hun kendte et shippingfirma i Østrig.”

Men selvom Frederikke Antoine Schmidt selv har mærket krisen, er anbefalingerne skabt med øje for den brede modebranche og ikke hendes egne eller de andre virksomheders specifikke behov. For mange af dem er allerede langt på både den bæredygtige og digitale rejse.

“Vi har lavet anbefalingerne med fokus på, hvor kan vi rykke mest for de fleste.”

 

De seks anbefalinger fra genstartsteamet for mode og tekstil er i forkortet form som følger:

 

  1. Taskforce for bæredygtig mode og tekstil

Genstartsteamet anbefaler, at der etableres en Taskforce for bæredygtig mode og tekstil, som skal kickstarte arbejdet for en bæredygtig omstilling og øget eksport af bæredygtig dansk mode og tekstil. Taskforcen skal bl.a. fremme små- og mellemstore mode- og tekstilvirksomheders konkurrenceevne til bæredygtige omstillingsstrategier på tværs af virksomheden, fx justering af produktportefølje-, salgsstrategier-, certificeringer-, samt markedsføring. Taskforcen kickstarter også centrale initiativer anbefalet af Klimapartnerskabet for Handel om at nedsætte et Partnerskab for Bæredygtigt Tøj og Tekstiler.

  1. Forskning og udvikling i mode- og tekstilbranchen

Genstartsteamet anbefaler, at der afsættes midler til forskning og udvikling inden for cirkulær økonomi og teknologier, der nedbringer tekstilspild og øger genanvendelse af tøj og tekstiler bl.a. med inspiration fra Sverige. Forskningsindsatsen kan varetages i regi af den nationale klynge for de kreative erhverv, Lifestyle and Design Cluster, i tæt samarbejde med forskningsinstitutioner på tværs af vidensfelter herunder teknologi, design, business, humaniora samt relevante parter fra erhvervslivet. Dette vil sikre, at Danmark i fremtiden vil stå stærkt i den globale konkurrence om eksport af viden inden for mode- og tekstilområdet.

  1. Innovation og digital omstilling af dansk mode og tekstil

Genstartsteamet anbefaler, at der afsættes midler til puljen for styrket innovation og omstilling af særligt hårdt ramte erhverv for at sikre en bredere understøttelse af omstillingen af dansk erhvervsliv, herunder for mode- og tekstilbranchen. Nye forretningsmodeller, innovation og digital omstilling af små og mellemstore mode- og tekstilvirksomheder, vil hjælpe virksomhederne med at tilpasse sig en ny COVID-19 virkelighed og fremme eksporten.

  1. Statslig garantidækning for eksportkreditforsikring

Genstartsteamet anbefaler, at den statslige garantidækning for virksomheders handel og eksport forlænges til 31. december 2021 for at sikre vækst og arbejdspladser inden for mode- og tekstilbranchen fremadrettet.

  1. Grøn Matchfinansieringsordning

Genstartsteamet anbefaler, at der afsættes midler til styrkelse af matchfinansieringsordningen i Vækstfonden med fokus på investeringer i bæredygtige og grønne løsninger, bl.a. inden for mode og tekstilområdet. Ordningen skal matche privat finansiering af innovative nye virksomheder med meget risikovillig, offentlig finansiering. En grøn matchfinansieringsordning vil fastholde momentum og sikre stærke, grønne investeringer fremadrettet.

  1. International markedsføring af dansk mode og tekstil

Genstartsteamet anbefaler, at der afsættes midler til markedsføringskonsortiet, Creative Denmark, til gennemførelse af en international markedsføringsindsats målrettet dansk mode og tekstil. Dette vil løfte eksporten af dansk mode og tekstil efter COVID-19 og styrke markedsføringen på de internationale markeder med en fælles fortælling om kvalitet og bæredygtighed i dansk mode og tekstil.