Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, Indland, Uddannelse

Efter KADK-oprør i modeugen: “Vi vil gerne være mere fagspecifikke"

I torsdags protesterede bachelorafgængere fra KADKs Beklædningsdesign og Tekstil-linje imod en forringelse og generalisering af deres uddannelser. Vi har talt med en af de protesterende elever.
I torsdags protesterede bachelorafgængere fra KADKs Beklædningsdesign og Tekstil-linje imod en forringelse og generalisering af deres uddannelser. Vi har talt med en af de protesterende elever.

Studenteroprørerne står i kø i denne tid. Fra Københavns Universitet, hvor studerende blokerede rektorens kontor i flere uger sidste år, til filmskolens elever, hvis blokade fik uddannelsens rektor til at træde tilbage. Og nu er turen kommet til KADK, nærmere betegnet bachelorafgængerne fra linjen Beklædningsdesign og Tekstil.

Under designskolens åbent hus-arrangement i torsdags den 30. januar iscenesatte de en protestaktion, efter de gennem en længere periode havde prøvet at råbe ledelsen op gennem e-mails, møder og deltagelse i skolens studienævn, studenterråd samt designkomitee.

Protesten tog form som en fælles skrivelse for bachelorårgangen imod det, de mener er en forringelse af deres uddannelses kvalitet blandt andet på grund af den øgede akademisering. Skrivelsen blev hængt op i lokalet til skue for gæster og fremtidige studerende, men blev dog revet ned af uddannelsesledelsen efter kun halvanden time – også selv om det på forhånd var proklameret, at den ville få lov til at blive hængende. Men trods aktionen blev afbrudt, har protesten alligevel virket, fortæller Martha Abild til Fashion Forum, der er repræsentant for bachelorårgangen på Beklædningsdesign og Tekstil:

“Vi har fået ledelsen i tale, og vi har et møde i dag klokken 12. Ledelsen har orienteret os om, at vi kan dele vores synspunkter. Vi vil dog gerne have, det skal handle mere konkret om at løse de problemer, vi mener, der er på uddannelsen. Og fremadrettet gøre det til en bedre uddannelse. Vi har ikke oplistet krav, men i stedet de ting, vi mener, der skal til for, at det bliver en bedre uddannelse,” siger hun og fortæller om protestaktionens grundlag:

“Vores protest handler i bund og grund om, at vi er utilfredse med, at vi kommer ud som generalister frem for specialister, som det ellers klart er vores indtryk, at branchen leder efter. Vi vil gerne være mere fagspecifikt uddannede. Lige nu får vi en bred vifte af kompetencer, men meget få fagspecifikke elementer. Vi synes selvfølgelig, det er fint at få bredere viden, men det er også en afvejning af, i hvor høj grad man så kan kalde sig en beklædnings- eller tekstillinje, når det fagspecifikke fylder så lidt i vores uddannelse. Vi er uenige med ledelsen om, hvordan man bliver den bedste designer. Der ligger selvfølgelig noget sandhed i at tage fat i det generelle og så specialisere sig senere. Men det er svært at specialisere sig på kandidaten, når man ikke føler, det grundlæggende er fagspecifikt nok. Der skal være nogle grundsten. Vi føler ikke, vi kender os selv godt nok kunstnerisk på nuværende tidspunkt – der har simpelthen ikke været tid nok til at dykke ned i det.”

Ud over den tværfaglige, generelle undervisning protesterer de studerende også imod en praktikperiode, der normalt lå på kandidaten, men som nu er rykket til deres bachelorprogram samt, at deres bachelorprojekt nu skal færdiggøres på femte semester. Lagt sammen betyder det kortere tid til egentlig fagspecifikt fokus inden deres bachelorprojekter, altså manifestationen af deres hidtidige kunnen, skal laves.

Vi følger sagens udvikling løbende og har taget kontakt til ledelsen for deres syn på sagen.