Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
H&M butik i Barcelona
Alle nyheder, Bæredygtighed

H&M øger indsatsen for fair leveløn

Fair leveløn er ikke det samme som mindsteløn og skal ses som en fundamental menneskeret, mener H&M, der i denne uge fremlagde resultaterne af fem års arbejde på Fair Living Wage Summit 2018.
Fair leveløn er ikke det samme som mindsteløn og skal ses som en fundamental menneskeret, mener H&M, der i denne uge fremlagde resultaterne af fem års arbejde på Fair Living Wage Summit 2018.

Hvordan man opnår en rimelig leveløn på de globale produktionsmarkeder? Dette vigtige spørgsmål er omdrejningspunktet, da H&M-koncernen i tirsdags samlede store spillere i tekstil- og modeindustrien på Fair Living Wage Summit 2018 i Phnom Pen i Cambodja.

På topmødet offentliggjorde de samtidig resultaterne af fem års arbejde med at forbedre rammerne for bedre lønvilkår på de fabrikker, der producerer varer til H&M-koncernen og en række andre brands. Rammer, der skal sikre, at arbejderne disse steder kan understøtte deres familie med deres leveindkomst.

“Alle tøjarbejdere bør tjene en løn, der er tilstrækkeligt til at leve af. Lønnen bør kunne dække basale behov for arbejdere og deres familie samt give et skønsmæssigt rådighedsbeløb. Dette bør blive tjent indenfor legale og normale arbejdsdage, blive revideret årligt og forhandlet regelmæssigt.”

Sådan lyder H&Ms definition på en rimelig leveløn i en pressemeddelelse, hvor de samtidig stadfæster levelønnen som en fundamental menneskeret.

Strategien blev lagt i november 2013 og nu, fem år senere, samler koncernen så brands, akademikere, ngo’er, fagforeninger, partnere, repræsentanter og investorer for at diskutere og reflektere over de fremskridt, der er sket, og og de udfordringer, der stadig findes og skal løses i fællesskab.

“Ved at samarbejde med andre, der er lige så engagerede i dette vigtige emne, som vi er, er vi overbeviste om, at vores industri kan tage store spring fremad,” siger Jenny Fagerlin, Global Social Sustainability Manager hos H&M.

Overordnet set handler strategien om at om at skabe processer, der gør rimelige forhandlinger og vilkår for arbejdere i tekstil- og modebranchen mulige. På fabriksniveau er især to mål blevet nået og overskredet. Dette er blandt andet bemyndigelse af beklædningsarbejdere ved repræsentation af demokratisk valgte repræsentanter samt transparente og forbedrede lønsystemer hos fabrikker og leverandører, der gør det muligt for arbejderne selv at gennemskue, hvordan deres løn er sammensat og kan øges.

Disse nye vilkår er nået ud til 930.000 arbejdere.

Forbedret indkøbspraksis skal understøtte fair løn

Derudover har H&M-koncernen også forbedret sin indkøbspraksis for at minimere ændringer i sidste øjeblik. Dette gøres for at sikre at arbejdskraftomkostninger udelukkes fra prisforhandlinger med leverandører, således at arbejdernes løn ikke bliver påvirket af en forhandling om prissætning af produkter og i værste fald bliver negativ.

Dette understøttes videre ved, at H&M-koncernen har etableret samarbejder, der går ud over deres egne rækker. Sammenslutningen ACT er et eksempel herpå, hvor 20 brands er gået sammen med den globale union IndustriALL, der ligeledes arbejder for at opnå kollektive overenskomstforhandlinger, som støttes af ansvarlig indkøbspraksis verden over. Et arbejde, der gerne skal ende med at alle arbejdere, uanset hvilke fabrikker eller brands, de arbejder for, er sikret rimelige arbejdsforhold og løn. Ved at underskrive ACTs aftale om ansvarlig indkøbspraksis, forpligter H&M sig samtidig til at producere i lande, der løbende forhandler lønvækst gennem en kollektiv overenskomst, hvor de også tager højde for lønforhøjelser i indkøbspriser.

De første fem års arbejde er blevet evalueret af ETI, Ethical Trading Initative, der har godkendt arbejdet og fremlagde deres positive evaluering på topmødet.

“Da vi hele tiden tester nye arbejdsmetoder, er vi i en løbende dialog med branchens interessenter og eksperter – både for at sikre, at vores indsats er målrettet og for at finde ud af, hvordan industrien i fællesskab skal tage fat på disse industrielle udfordringer,” lyder det slutteligt i pressemeddelelsen.

Læs mere om H&Ms mål og resultater i forhold til lønniveau her.