Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Alle nyheder, Bæredygtighed, Indland

Modevirksomheder om cirkulære mål: Vi kan ikke løfte alene

Global Fashion Agenda har netop offentliggjort den første statusrapport ét år efter de igangsatte deres ambitiøse 2020 Circular Fashion System Commitment-program. Konklusionen er, at branchen er på rette vej, men stadig mangler viden og værktøjer til at komme videre.
Global Fashion Agenda har netop offentliggjort den første statusrapport ét år efter de igangsatte deres ambitiøse 2020 Circular Fashion System Commitment-program. Konklusionen er, at branchen er på rette vej, men stadig mangler viden og værktøjer til at komme videre.

“Udviklingen i det forgangne år er lovende. Der er dog brug for mere samarbejde og en større indsats i de kommende år, hvis vi skal fremskynde industriens overgang til et cirkulært modesystem.”

Sådan lyder det fra Global Fashion Agenda, der netop har offentliggjort den første statusrapport for deres 2020 Circular Fashion System Commitment-program. En rapport, der markerer, at det nu er nu et år siden, at de for første gang – under Copenhagen Fashion Summit i 2017 – opfordrede hele branchen til at underskrive en erklæring om, at de ville forpligte sig til at udarbejde en fremtidig cirkulær strategi for deres virksomhed.

Og nu er konklusionen klar. I løbet af det første år har 94 virksomheder skrevet under, herunder Asos, Adidas, Inditex, H&M og Bestseller, hvilket svarer til 12,5 procent af den globale modeindustri. Til sammen har de udarbejdet i alt 206 mål – mål, som ingen af de deltagende virksomheder dog endnu har kunnet krydse af listen. Ifølge rapporten, der er baseret på feedback fra virksomhederne via både et obligatorisk spørgeskema samt frivillige interviews, har det første år nemlig især handlet om at få så mange som muligt til at underskrive og derved forpligte sig til at påbegynde arbejdet med at omlægge deres forretning frem mod år 2020.

Cirkulært design er fortsat øverst på dagsordenen

At omdanne den nuværende lineære modecyklus til en cirkulær af slagsen, er fortsat en forandring, der ligger de deltagende modevirksomheder på sinde. Ud af de i alt 206 mål, handler 58 procent af dem om netop cirkulært design. Men selvom det har en høj prioritet på dagsordenen, står det dog også klart i den netop offentliggjorte statusrapport, at der stadig er et stykke vej endnu – både på virksomheds- og industriniveau.

Heri fremgår det, at de deltagende virksomheder oplever, at cirkulært design er så nyt et fænomen, at der endnu ikke eksisterer tilstrækkelig uddannelse på området, samt erfaring med konkrete metoder, der kan deles og skaleres i branchen. Ifølge dem, er de tre største udfordringer manglen på værktøjer og fælles standarder for cirkulære designmetoder samt støttende og engagerende lovgivningsmæssige rammer, ligesom at der stadig ikke er nok sorterings- og genbrugsteknologier til rådighed.

En af de virksomheder, der i løbet af programmets første år er begyndt at omsætte ord til praksis, er den svenske modegigant H&M. Siden de underskrev 2020 Circular Fashion System Commitment har de forpligtet sig til at inkorporere cirkularitet i sine designprocesser. H&M opdaterede herunder i februar 2018 sit interne uddannelsesprogram med det formål at uddanne samtlige medarbejderne i det inden udgangen af 2018.

Modsat er der dog også nogle virksomheder, der ikke har levet op til forventningerne for det første år. Ud af de 94 underskrivere har 17 ikke udarbejdet de konkrete mål, der var minimumskravet for det første år af 2020 Circular Fashion System Commitment-programmet.

Global Fashion Agenda vil fortsætte med at støtte virksomhederne i at nå i mål de kommende to år, med et specifikt fokus på at addressere de udfordringer, rapporten fremhæver, og at skabe kontakt til relevante fageksperter og politikere. Herunder har de desuden udarbejdet en værktøjskasse med en række konkrete hjælpemidler, der bliver tilgængelig fra august 2018.

Alle underskrevne virksomheder skal som del af deres forpligtelse indfri deres mål inden den 30. juni 2020.

Du kan læse hele statusrapporten her.