Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Bæredygtighed, Indland

”Det er ikke dyrere at arbejde med en sikker fabrik”

DK Company har på få år formået at udvikle en ambitiøs CSR-strategi for alle virksomhedens brands. Det er aldrig for sent at gå i gang med, lyder det fra CSR-chefen.
DK Company har på få år formået at udvikle en ambitiøs CSR-strategi for alle virksomhedens brands. Det er aldrig for sent at gå i gang med, lyder det fra CSR-chefen.

Tilbage i 2012 havde DK Company meldt sig ind i BSCI (Business Social Compliance Initiative), for at kunne læne sig op af specifikke politikker inden for bæredygtighed, der allerede var anvendte. Grundet adskillige opkøb henover en længere årrække, havde DK Companys brands, der alle var præget af individuelle forhold, forskellige opfattelser af CSR. En ensretning i arbejdet med bæredygtighed kunne først rigtig begynde i 2014 med ansættelsen af Anne Katrine Berthold Blirup som DK Companys CSR-chef. Det var med til at markere en endnu mere fokuseret indsat og et strategisk skifte i virksomhedens arbejde.

Begynd med det basale
Men hvor starter man som nyansat CSR-chef i en virksomhed med over 20 individuelle brands, hvor der endnu ikke der ikke er en fælles CSR-strategi? Ifølge Anne Katrine Berthold Blirup starter man præcis samme sted, hvad enten man er en stor eller lille tøjvirksomhed.

”Man begynder med at tale med sin leverandør for at finde ud af, hvor denne står i forhold til ens eget udgangspunkt. Kan man mødes et godt sted, eller er man simpelthen for langt fra hinanden, i forhold til, hvad der er acceptabelt i produktionen? Alt starter i dialogen,” er hendes klare overbevisning.

Hos DK Company lagde Anne Katrine ud med at danne sig et overblik over de forskellige brands’ leverandørkæder. Tidligere har man arbejdet meget i siloer, det vil sige, hvert brand for sig. Da Anne Katrine Berthold Blirup kom til, skulle der i stedet laves en fælles strategi for den samlede virksomhed. Anne Katrine forklarer, at man har set på, hvordan DK Company kan sætte en standard, således at alle brands kan være med. Det er blevet til en todelt strategi. Første del handler om et sæt krav, som alle skal nås inden for en fastsat tidsramme.

”Vi har sat en slags minimumsgrænse, som vi kræver, at alle brands skal overholde. Det handler først og fremmest om sikker produktion og helt basale rettigheder, så vi sikrer, at sundhed og sikkerhed er på plads. De fleste brands var rigtig langt med det arbejde allerede, så indsatsen er blot blevet mere fokuseret,” fastslår hun.

Fra silo til videndeling
Del to af strategiarbejdet er gradvist at udvikle og rykke den linje, man anser som minimumstandard. Det vil eksempelvis sige, at gå skridtet videre og begynde at se på fokuserede materialestrategier – noget som eksempelvis Kering Group, Hugo Boss, Filippa K og Patagonia også rykker på lige nu. Andre tiltag på tegnebrættet er at gå ind i udviklingssamarbejder med leverandørernes fabrikker og komme nærmere en større transparens på tværs af DK Companys brands.

”I hele den her proces, er det vigtigt, at man ikke stiller ultimatummer. Man skal ikke komme med en masse regler og trække dem ned over hovedet på leverandøren. Det har som regel modsatte effekt. Og samme tilgang har jeg haft i mit arbejde med vores brands. For en stor del af udfordringen ligger i, hvordan man undgår at dræbe kreativiteten med regler.”

Anne Katrine Berthold Blirup fortæller, at hos DK Companys brands har mange af de ansatte fået ekstra blod på tanden, efter virksomheden har sat ind med mere målrettede retningslinjer. Det har fordret en sund, intern konkurrence og mange ildsjæle er klar til at løbe med bolden. Ligeledes har det været med til at starte en fælles samtale på tværs af brands og få oparbejdet et ordforråd, et sprog om man vil, til at tale om bæredygtighed på en konstruktiv måde.

”I virkeligheden består mit arbejde i at save den gren af, jeg selv sidder på. At CSR og bæredygtighed i fremtiden ikke er et område, man ansætter folk til at varetage, men at det er en implicit del af den måde, man laver tøj og driver forretning på. Sker det, så har jeg gjort mit job godt.”

CSR er for alle – uden undtagelse
Det kan virke overvældende, stor som lille, at begive sig ind i bæredygtighedens jungle. Hvilken retning skal man gå i, og hvordan sikrer man sig, at man er på rette vej? Og er det ikke for letkøbt at sige, at alle bør arbejde med bæredygtighed, når man som en af Danmarks største modevirksomheder sidder med ressourcer, som de færreste har? Ifølge Anne Katrine Berthold Blirup har den lille modevirksomhed fleksibiliteten som fordel, og kan rykke hurtigere på nogle ting. For der er ingen tvivl om, at det er en langsommere skude at vende, når 20 brands skal med, end blot et.

”Jeg hører ofte, at mindre virksomheder siger: ’Vi er for små til at vores mening betyder noget.’. Undersøg produktionsforholdene. Du skal ytre din mening, hvis der er noget, der bekymrer dig. Det er sådan, man kan rykke ved indstillingen hos leverandører. Jo flere de hører sige CSR, jo mere forstår de vigtigheden og efterspørgslen. Tag stilling, men lad være med at overgøre det – det er her, det kan blive uoverskueligt og dyrt,” pointerer Anne Katrine Berthold Blirup.

Hun uddyber, at det at være en CSR-bevidst virksomhed ikke kræver, at man eksempelvis har sin egen Code of Conduct. Der kan man med fordel lægge sig op nogle allerede-eksisterende. Det vigtigste er, at man på ledelsesniveau har en holdning til at ville arbejde med CSR. Et andet af Anne Katrine Berthold Blirups råd til virksomheder, der tager tilløb til for alvor at arbejde med bæredygtighed er at tjekke, hvad ens leverandører allerede har af certificeringer og audits, og være åben over for det, fremfor selv at ville fremtvinge egne regler igennem. På den måde slipper man som lille virksomhed for at skulle opfinde den dybe tallerken, ligesom man ikke kommer med endnu et sæt regler, producenten skal overholde.

”Faktum er, at et brands produkter ikke bliver dyrere af at efterspørge social- og miljømæssige ansvarlighed. Det er ikke et argument, der skal afholde virksomheder for ikke at tage de forholdsregler – det koster ikke mere at arbejde med en sikker fabrik,” siger Anne Katrine Berthold Blirup afslutningsvis.