Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland, Økonomi

Færre studerende på de danske designskoler

Designskolen Kolding og KADK er sammen med Arkitektskolen Aarhus underlagt en ny ordning, hvor større nedskæringer skal forebygge dimittenders ledighed.
Designskolen Kolding og KADK er sammen med Arkitektskolen Aarhus underlagt en ny ordning, hvor større nedskæringer skal forebygge dimittenders ledighed.

På grund af for stor ledighed blandt de nyuddannede kandidater, er blandt andet KADK og Designskolen Kolding blevet pålagt, at de over syv år skal reducere deres optag af håbefulde aspiranter med henholdsvis 30% og 15%.

For begge skoler betyder den såkaldte dimensionering tilsvarende et fald i bevillingerne. KADK skal finde 28,7 millioner kroner i besparelser inden 2019 ved at nedbringe drifts- og bygningsudgifter samt ved lønreduktioner. Stramningerne har resultereret i en ny handlingsplan fra KADKs side, som ikke vil sætte lighedstegn mellem færre midler og forringet kvalitet.

”Det er en opgave, vi har taget på os, da vi selvfølgelig er interesserede i at få de nyuddannede kandidater hurtigere i arbejde. Det er også en opgave, vi er overbeviste om, at vi kan løfte. Der er mere end nogensinde brug for kvalificerede kandidater, der kan tænke kreativt og arbejde professionelt. Det kan vores kandidater, og det vil de fremover blive endnu bedre til” skriver KADKs rektor, Lene Dammand Lund, her.

En del af KADKs handlingsplan er udfasning af at et institut og flere uddannelsesretninger på bachelor- samt kandidatniveau.

Designskolen Kolding har gennemført den første svære akt
Ligesom KADK har Designskolen Kolding også udarbejdet en handlingsplan. Den indebærer blandt andet, at skolen kommer til at reducere deres optag på linjen, Mode og Tekstil, mens de øger optaget på Industrielt Design. Det skyldes blandt andet, at dimittender fra denne linje har nemmere ved at komme i arbejde. Samtidig bliver skolen i Kolding på sigt det eneste sted i Danmark, at man kan tage netop den uddannelse, da det er et af de uddannelsesprogrammer, KADK udfaser.

På den måde forsøger skolerne så vidt muligt at regulere efter hinanden, så de kommende designstuderende fortsat kan vælge mellem et bredt udvalg af designuddannelser.

Administrations- og udviklingschef på Designskolen Kolding, Anne-Mette Hummel Holm, fortæller, at de allerede har gennemført nogle af de processer, som dimensioneringen kræver.

”På baggrund af udfordringer med beskæftigelsen, valgte vi allerede i 2014 at gennemføre en omstillingsplan, der skabte et økonomisk råderum til implementering af nye tiltag fra studiestart 2015 med henblik på at øge de studerendes digitale kompetencer, forretningsforståelse og formidling. Samtidig sikrede det også, at vi ikke for nuværende skal iværksætte afskedigelser,” forklarer hun.

Dimittendkurven skal knækkes
En af de essentielle elementer i handlingsplanerne hos både Designskolen Kolding og KADK er virksomhedskontakt og flair for teknologi.

Ifølge fagleder på KADK, Mathilde Aggebo, vil kandidater fra skolen i København i fremtiden få kompetencer inden for teknologiske områder. Derudover skal de studrende undervejs opbygge et netværk til branchen for at gøre overgangen mellem studie og arbejdsliv mindre brat.

”Vi kommer til at have færre og lidt bredere specialer. Det er en naturlig konsekvens af, at vi bliver 30% færre studerende, og at der er en efterspørgsel på designere, der også har stærke metodiske og teknologiske kompetencer. Vi har været i tæt dialog med brancherne, så vi kan sikre, at vi forsat kan levere kandidater, der kan bidrage med en ny viden til virksomhederne,” forklarer Mathilde Aggebo og fortsætter:

”Vi håber, at branchen vil være med til at styrke området igennem stærke og gerne forpligtende samarbejder ved gøre det muligt for de studerende at komme i praktik og få studiearbejde.”

KADK og Designskolen Kolding arbejder sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet om holdbare handlingsplaner.