Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland, Navne

Højesteret går ind i Benedikte Utzon-sagen

Den danske designer ankede sin sag til Højesteret, efter hun tabte ved Sø- og Handelsrettens. Den anke har Højesteret nu godkendt.
Den danske designer ankede sin sag til Højesteret, efter hun tabte ved Sø- og Handelsrettens. Den anke har Højesteret nu godkendt.

Da Benedikte Utzon i 2012 gik konkurs med sin designvirksomhed i eget navn, blev varemærket Benedikte Utzon solgt til Topbrands-koncernen. Kort før jul sidste år slog Sø- og Handelsretten fast, at hun ikke længere havde retten til at anvende sit navn i forbindelse med sit arbejde, og udelukkede således, at Benedikte Utzon kan underskrive sig som “Designer Benedikte Utzon” eller sit arbejde som “Designed by Benedikte Utzon” eller “Designet af Benedikte Utzon”.

”En ting er at gå offentligt konkurs som jeg gjorde – en anden ting er, at jeg lige nu ikke har en fair chance for at komme på fode igen, fordi mit navn og mit job ikke må kædes sammen,” fortæller Benedikte Utzon.

Efter flere overvejelser og samtaler med advokat Claus Barrett Christiansen, familie og venner, valgte Benedikte få dage senere at anke dommen til Højesteret, og hun håbede dermed på, at kunne undgå at skulle forbi Landsretten inden. Det ønske er nu gået i opfyldelse.

LÆS OGSÅ: “Branchejurist er kritisk over udfaldet af Benedikte Utzon sagen”

“Højesteret har taget sagen og landsretten springes over, som jeg ønskede. De har givet mig medhold i, at det her er en principiel sag om, i hvilket omfang man kan begrænse en fysisk person i at bruge sit eget navn,” fortæller Benedikte Utzon til Fashion Forum.

Højesterets begrundelse lyder blandt andet på:

“Højesteret fandt, at sagen bl.a. rejser et principielt spørgsmål om retten til at gøre erhvervsmæssig brug af eget navn, jf. varemærkelovens § 5, nr. 1, og de tilsvarende bestemmelser i varemærkedirektivet og varemærkeforordningen, og at sagens udfald må antages at kunne få generel betydning for retsanvendelsen på varemærkeområdet. Betingelserne for anke til Højesteret var derfor opfyldt.”

Læs hele beslutningen fra Højesteret her.

LÆS OGSÅ: “Benedikte Utzon anker dom til Højesteret”

”I første omgang betyder det for mig og alle kreative, der lever af deres personlige talent, for eksempel skuespillere, kunstnere, designere, musikere osv., at der bliver taget stilling til navnelovgivningen og at Højesteret har vurderet, at sagen er principielt vigtig fremadrettet,” siger Benedikte Utzon.