Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland, Navne

Dom afsagt i bedragerisag på Kunstakademiet

En tidligere regnskabsmedarbejder er netop blevet idømt to års fængsel, hvoraf de 18 måneder gøres betingede. Derudover skal hun afsone 250 timers samfundstjeneste og betale det svindlede beløb tilbage.
En tidligere regnskabsmedarbejder er netop blevet idømt to års fængsel, hvoraf de 18 måneder gøres betingede. Derudover skal hun afsone 250 timers samfundstjeneste og betale det svindlede beløb tilbage.

Det var en tilståelsessag, da den 61-årige, tidligere regnskabsmedarbejder på Kunstakademiet i København i dag var i retten for at få sin dom for at have svindlet sin tidligere arbejdsgiver for 3,7 millioner kroner over en periode på seks år.

Kvinden, der under hele retssagen holdt hånden delvist op for sit ansigt med en tårekrøllet papirsserviet mellem fingrene, blev i april i år bortvist fra skolen og politianmeldt mistænkt for at have overført 3,2 milioner kroner fra skolen til sin private konto.

LÆS OGSÅ: “Mistanke om millionunderslæb på Kunstakademiet”

Den videre efterforskning viste, at kvinden også havde overført af Kunstakademiets penge til sin lokale idrætsforening. Faktisk var det idrætsforeningen, der kontaktede kunstakademiet med mistanke om, at pengeoverførslerne ikke var helt efter bogen, hvorved regnskabsmedarbejderens bedrageri blev opdaget.

Den tidligere regnskabsmedarbejder indrømmede med det samme sit bedrageri, da hun blev konfronteret med anklagerne. Dette fremlagde hendes advokat Kåre Pihlmann som en formildende omstændighed, hvilket dommeren dog afviste, fordi hun først tilstod, da hun blev opdaget.

Alle kolleger var i god tro

Inden regnskabsmedarbejderen blev opdaget, havde hun faktisk undervejs overvejet risikoen. Det fremgik af anklageren Martin Kromanns forhør af hende. Hendes arbejde var blevet kontrolleret, men hun havde blandt andet fabrikeret falske bilag. Det blev understreget, at hendes kolleger alle havde været i god tro og ikke havde haft kendskab til hendes mangeårige bedrageri.

Stjålet af de studerende midler

Af anklagerens forhør fremgik det desuden, at hun havde stjålet fra den kasse, der var afsat til projekter, de studerende kunne lave.

“I har haft i gennemsnit 50.000 kroner ekstra per måned de sidste mange år,” spurgte anklageren med henvisning til den bedrageridømte og dennes ægtefælle, hvortil den tidligere regnskabsmedarbejder skamfuldt svarede ja. Hun understregede flere gange, at pengene ikke var blevet brugt til luksus, men til forbrug – herunder et højskoleophold, afdrag på lån og til at støtte sine børn på henholdsvis 22 og 24 år.

“Jeg får det værre og værre. Jeg føler, at alle på vejen ved, hvad jeg har gjort. Jeg har så stor skyldfølelse,” sagde den tidligere regnskabsmedarbejder.

Der bliver en del tid til at fordybe sig i de tanker. Den tidligere regnskabsmedarbejder skal nemlig sidde seks måneder i fængsel. Hvis hun, når hun kommer ud, indenfor de næste 18 måneder begår ny kriminalitet, skal hun i fængsel halvandet år mere. Hun skal, når hun kommer ud, afsone 250 timers samfundstjeneste.

De 3.774.460,32 kroner skal under alle omstændigheder betales tilbage til Kunstakademiet. Idømte har på nuværende tidspunkt tilbagebetalt lidt over 73.000 kroner, der kommer fra en månedsløn samt feriepenge fra i år og næste år.

Ud over, at det svindlede beløb skal betales tilbage, skal hun også betale sagsomkostningerne.

Dommeren sagde i sin begrundelse for straffen, at den var mild. Anklageren havde krævet to år ubetinget fængsel og henviste til en lignende sag, hvor anklagede var blevet idømt otte års fængsel.

Dommeren Harald Micklander lagde til grund for sin afgørelse, at der var svindlet for et meget stort beløb, selvom det var sket over en længere årrække, samt at hun først tilstod, da hun var blevet opdaget. Dog spillede det ind til hendes fordel, at hun har levet et langt liv ustraffet.

Den tidligere regnskabsmedarbejder modtog dommen. Hendes ægtefælle, der under sagen havde siddet på tilskuerrækkerne, forlod retsbygningen med armen omkring sin hustru.