Seneste nyt fra modebranchen
Artikler
Podcasts
Jobs
Indland, Økonomi

Husk at skattereglerne også gælder for crowdfunding

Flere og flere benytter sig af den alternative finansieringsform. Men vær opmærksom på, at alle former for crowdfunding skal indberettes til Skat.
Flere og flere benytter sig af den alternative finansieringsform. Men vær opmærksom på, at alle former for crowdfunding skal indberettes til Skat.

Crowdfunding er populært. Senest har vi på Fashion Forum skrevet om flere designere, der får finansieret deres kommende kollektioner ved hjælp af donationer fra hele verden.

Benytter man sig af denne mulighed er det imidlertid vigtigt at huske, at crowdfunding også skal beskattes. Der gælder forskellige regler alt afhængig af, hvilken form for funding, man benytter sig af.

Her kan du læse om nogle af de skatteregler, der gælder for de forskellige crowdfundingformer. Husk dog at få rådgivning direkte fra Skat, så du er helt sikker på, at din spirende forretning kører helt efter bogen.

Donationsbaseret crowdfunding

En af de mest anvendte former for crowdfunding er donationsbaseret. Her donerer folk midler til et projekt uden modydelse. Donationerne bliver af Skat betragtet som gaver, hvorfor bidgradsyderne ikke får fradrag for deres donationer.

Som modtager af donationerne skal du senest to uger før indsamlingen går i gang anmelde donationen til Indsamlingsnævnet. Når beløbet er indsamlet, skal det oplyses på din forskudsopgørelse og årsopgørelse, så du kan betale skat af det beløb, du samler ind.

Reward-baseret crowdfunding

Ved denne form for crowdfunding, får bidragsyderne en ydelse eller et produkt til gengæld for bidraget. Bidragsyderen får ikke fradrag for sit bidrag, fordi det, som bidragyderen får til gengæld for sin donation, svarer til et almindeligt salg af et produkt.

Som modtager af denne form for funding skal du betale skat af beløbet, som var det en almindelige salgsindtægt. Derudover skal du ifølge Skat muligvis betale moms af beløbet – det vurderes fra sag til sag.

Hvis det beløb, du modtager, er meget større end produktets værdi, kan den overskydende værdi muligvis vurderes til at være en ren donation – så sørg få at få lagt til side, så du kan betale Skattefar, hvis han kommer.

Hvis beløbet er mindre end værdien på de produkter, du giver for at få donationen, får du underskud. Det underskud kan du få fradrag for. Fradraget varierer alt efter, om du er selvstændig erhvervsdrivende eller ej.

Låne-baseret crowdfunding

Denne form for crowdfunding betragter Skat som et almindeligt låneforhold. Som lånmodtager kan du får fradrag for dine renteudgifter ved at oplyse dem på din forskuds- og årsopgørelse. Selve modtagelsen af lånet er ikke skattepligtig indkomst, ligesom tilbagebetalingerne ikke giver et fradrag.

Aktiebaseret crowdfunding

Hvis private eller professionelle investerer direkte i din virksomhed, skal din virksomhed drives som aktieselskab. Investeringerne skal foretages i såkaldte unoterede aktier. Det betyder, at aktierne ikke er beregnet til at skulle omsættes.

Udbud af unoterede kapitalandele til ukendte investorer er reguleret af en række regler. Det er kun virksomheder, der har tilladelse som værdipapirhandler, der må formidle køb og salg af værdipapirer.

Som modtager af bidragene ejer du din virksomhed og er aktionær i den. Virksomhedens indtægter skal beskattes med selskabsskatteprocenten på 23,5 procent (2015). Hvis der sker kapitalindskud, når du tegner aktiekapitalen i form af de penge, du har modtaget, er det ikke en indtægt, men et skattefrit kapitalindskud.

Kilde: skat.dk